Stanowisko Ministerstwa Rozwoju

w sprawie terminu zwołania walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych w czasie
obowiązywania stanu epidemii wprowadzonego w związku z wirusem COVID-19