Spotkania wielkanocne

Wielkanocne Spotkanie Dzieci i Młodzieży Targówka to impreza charytatywna  organizowana po raz pierwszy w 2007 r.
Co roku uczestniczy w niej ok. 350 dzieci. Po tym jak pozytywnie została przyjęta przez dzieci, została na stałe wpisana do kalendarza wydarzeń Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
Głównymi organizatorami  uroczystości są Urząd Dzielnicy Targówek, SM „Bródno” oraz RSM „Praga”. To szlachetne przedsięwzięcie wspiera bezinteresownie wiele osób, instytucji i firm bez pomocy których organizacja tej uroczystości mogłaby okazać się niemożliwa.
W tym roku  w dniu 06.03.2016 r. obchodziliśmy 10-te jubileuszowe spotkanie Wielkanocne w Teatrze Rampa.
Podczas uroczystości w części oficjalnej wręczono pamiątkowe podziękowania  wszystkim organizatorom i sponsorom jak również rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Aktywna Wielkanoc” z udziałem zaproszonych placówek  którego patronem i fundatorem nagród był Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek.