Osiedle „Kondratowicza” zatrudni pracownika do działu księgowości na stanowisko Specjalisty ds. windykacji

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie minimum średnie kierunkowe
– znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows, oprogramowania MS Office,
– umiejętność redagowania pism urzędowych,
– praktyczna znajomość procesu windykacji oraz wybranych zagadnień prawnych z zakresu prawa cywilnego i ustawy o rachunkowości,
– umiejętność pracy w zespole oraz kontaktu z interesantami,
– bardzo dobra organizacja czasu i pracy,
– kultura osobista i odporność na stres,

Wymagania dodatkowe:                 
– doświadczenie w pracy w spółdzielniach mieszkaniowych
– znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych                                                                        
– znajomość ZSI Unisoft

Zakres obowiązków:
– obsługa dłużników,
– bieżąca analiza stanu zadłużeń, przygotowywanie raportów i wezwań do zapłaty                     
– windykacja polubowna
– przygotowywania pozwów oraz pism procesowych w uzgodnieniu z radcą prawnym
– prowadzenie postępowania egzekucyjnego w uzgodnieniu z komornikami sądowymi
– księgowa obsługa zadłużeń w systemie ZSI Unisoft

Oferta powinna zawierać:
– CV
– list motywacyjny
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdujące się w niniejszym ogłoszeniu

Oferty należy przesłać w terminie do 30.06.2021r. na e-mail