Rada Osiedla „Wysockiego”

Prezydium Rady Osiedla 

Mariusz Pietraszek Przewodniczący
 Tomasz Kowalski Wiceprzewodniczący
 Anna Sęk Wiceprzewodnicząca
 Edyta Nowakowska Sekretarz
Dariusz Kulik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 Ryszard Bronowicz Przewodniczący Komisji Technicznej
 Teresa Padzik Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Członkowskiej
 Marta Matyszczuk Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury

Komisja Rewizyjna

Dariusz Kulik Przewodniczący
Krzysztof Krzysik Zastępca Przewodniczącego
Edyta Nowakowska Sekretarz
Anna Ryszkowska
 Marta Matyszczuk 
Tomasz Waszkiewicz 
Natalia Antuszewska 
Dariusz Kulik 
Anna Bobel 

Komisja Techniczna

 Ryszard Bronowicz Przewodniczący
Tomasz Kowalski Zastępca Przewodniczącego
Anna Sęk Sekretarz
 Zbigniew Górski 
Anna Bobel 
Artur Kędziora 
 Zdzisław Cimochowski 
 Renata Kuczbajska 

Komisja Samorządowo – Członkowska

 Teresa Padzik Przewodnicząca
 Ewa Maślak Zastępca Przewodniczącej
 Zdzisław Cimochowski Sekretarz
 Dariusz Kulik 
 Ryszard Bronowicz 
 Anna Ryszkowska 
 Bożena Mamaj 
 Barbara Powała 

Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury

 Marta Matyszczuk Przewodnicząca
 Tomasz Waszkiewicz Zastępca Przewodniczącej
 Teresa Padzik Sekretarz
Tadeusz Małachowski 
 Artur Kędziora 
 Mirosława Świdzińska 
 Zbigniew Denkiewicz 
 Mariola Wojno