Rada Osiedla „Kondratowicza”

Prezydium Rady Osiedla 

 Iwona Kietlińska Przewodnicząca Rady Osiedla
 Dariusz Andrzejkiewicz Zastępca Przewodniczacego
 Piotr Krasoń Zastępca Przewodniczacego
 Agata Jancz Sekretarz
 Mirosław Odziemczyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 Zygmunt Bobrowski Przewodniczący Komisji Technicznej
 Maria Partyka Przewodnicząca Komisji Handlu
 Sylwia Kowalewska Przewodnicząca Komisji Kulturalno-Społecznej

Komisja Rewizyjna

Mirosław Odziemczyk Przewodniczący
 Maria Partyka Zastępca Przewodniczącego
Piotr Krasoń Sekretarz
 Dariusz Andrzejkiewicz 
 Agata Jancz 
 Piotr Krasoń 

Komisja Techniczna

 Zygmunt Bobrowski Przewodniczący
 Maciej Tybora Zastępca Przewodniczącego
Maciej Tybora Sekretarz
 Dariusz Andrzejkiewicz 
 Grzegorz Antosiewicz 
 Jan Biedrzycki 
 Bogusław Grabowski 
 Mirosław Odziemczyk 

Komisja Handlu

 Maria Partyka Przewodnicząca
 Piotr Krasoń Zastępca Przewodniczącej
 Iwona Kietlińska Sekretarz
 Beata Sęk

Komisja Kulturalno – Społeczna

 Sylwia Kowalewska Przewodnicząca
 Kamila Świerczewska Zastępca Przewodniczącej
 Beata Sęk Sekretarz
 Jacek Duczman 
 Piotr Krasoń 
 Maria Partyka