Zarząd

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”
03-214 Warszawa ul. Krasnobrodzka 11
Tel: 22 510-05-01

 Prezes Zarządu
Sławomir Antonik

Z-ca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
Cezary Sierpiński

Z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych
mgr inż. Dariusz Wronowski


 DzieńGodziny pracy Biura  Godziny przyjęć interesantów
 Poniedziałek 8:00 – 18:00 12:00 – 17:30
 Wtorek 8:00 – 15:30 8:30 – 12:30
 Środa 8:00 – 15:30 8:30 – 12:30
 Czwartek 8:00 – 18:00 12:00 – 17:30
 Piątek 8:00 – 13:00 8:30 – 12:00

W środy Dział Członkowsko-Mieszkaniowy (parter pok. 1, 2, 3) nie przyjmuje interesantów


Członkowie Zarządu Spółdzielni przyjmują interesantów w każdy czwartek w godzinach 14:00 do 17:00
po uprzednim zapisaniu w sekretariacie osobiście lub telefonicznie
Sekretariat tel: 22 510-05-01 fax: 22 510-05-60

Kadry
Wioletta Jezierska tel: 22 510-05-21


Dział techniczno-eksploatacyjny i inwestycji
Kierownik Działu –  Jarosław Wojczuk tel: 22 510-05-15
Specjalista ds. GZM – tel: 22 510-05-26
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych – tel: 22 510-05-35
Specjalista ds. ogólnobudowlanych – tel: 22 510-05-17
Specjalista ds. gruntów – tel: 22 510-05-27


Dział członkowsko-mieszkaniowy
Kierownik Działu – mgr Edyta Fidrych tel: 22 510-05-12


Dział samorządowo-organizacyjny
Kierownik Działu – Joanna Kamińska tel: 22 510-05-55


Dział finansowo-księgowy
Zastępca Głównego Księgowego – Leokadia Kupisz tel: 22 510-05-24


Dział rozliczeń z członkami
Kierownik Działu – Anna Kozak tel: 22 510-05-25