Organy spółdzielni

Walne Zgromadzenie

S T A T U TSPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BRÓDNO” W WARSZAWIE ….. WALNE ZGROMADZENIE….. § 62Walne Zgromadzenie Członków, będące najwyższym organem Spółdzielni, w SpółdzielniMieszkaniowej „Bródno”, z uwagi na

Czytaj więcej »

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”pełnią dyżury w pokoju nr 5, w godz. 17:00 – 18:00w I i III poniedziałek miesiąca. Z powodu pandemii koronawirusa

Czytaj więcej »

Zarząd

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”03-214 Warszawa ul. Krasnobrodzka 11Tel: 22  Prezes ZarząduSławomir Antonik Z-ca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowychGłówny KsięgowyCezary Sierpiński Z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznychmgr

Czytaj więcej »