Nasza historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno”

03-214 Warszawa

ul. Krasnobrodzka 11

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” jest jedną z największych w Warszawie – liczy obecnie ponad 26 tys. członków i zajmuje teren blisko 140 ha. Samodzielną działalność rozpoczęła z dniem 1 stycznia 1978 r. po podziale RSM „Praga”. Większość budynków powstała wprawdzie w latach 60-70 ale Spółdzielnia przez kolejne lata prowadziła działalność inwestycyjną i obecnie posiada ponad 200 budynków mieszkalnych z blisko 22800 mieszkaniami, około 260 typowych lokali użytkowych i 180 uzyskanych przez adaptację pomieszczeń ogólnego użytku – np. małych sklepików wydzielonych z klatek schodowych.

W zasobach Spółdzielni znajdują się garaże oraz miejsca postojowe w wielostanowiskowych lokalach garażowych podziemnych w zespołach budynków „Korczakówka” i „Topolowe” „Przy Polonezie” i „Turmoncka” Spółdzielnia ma w planie następne inwestycje. Do najważniejszych spraw z punktu widzenia mieszkańców czterech osiedli wchodzących w skład SM „Bródno” należy realizacja przyjętego programu termomodernizacji jako sposobu na uzyskanie oszczędności energii cieplnej poprzez m.in. docieplenie nieszczelnych ścian zewnętrznych. Prace dociepleniowe przeprowadzono już w około 95% budynków.

Ponadto, w większości wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania oraz zainstalowano zawory termostatyczne i podzielniki kosztów centralnego ogrzewania. Spółdzielnia dofinansowuje również wymianę okien przez członków Spółdzielni. Członkowie Spółdzielni i ich rodziny mają do dyspozycji 7 klubów osiedlowych i Spółdzielczy Dom Kultury „LIRA”, w których Spółdzielnia organizuje wiele zajęć dla dzieci i młodzieży. W każdym osiedlu prowadzone są m.in. zajęcia plastyczne, nauka języków obcych, odbywają się spotkania hobbystów, seniorów oraz liczne imprezy kulturalne. Sale klubowe wynajmowane są również na uroczystości rodzinne.

Od 1990 r. SM „Bródno” wydaje miesięcznik, obecnie pt. „NASZE BRÓDNO”. Z racji usytuowania, SM „Bródno” stanowić może „odrębne, samowystarczalne miasto” na północy Warszawy. Tu mieści się siedziba władz Dzielnicy Warszawa Targówek, na terenie której znajduje się Spółdzielnia, szpital bródnowski szeroko znany również poza Warszawą, nie brakuje przedszkoli, jest 12 szkół podstawowych w tym społeczne, 3 gimnazja, 3 licea ogólnokształcące oraz placówki opieki zdrowotnej zarówno publiczne jak i prywatne, komisariat policji, pływalnia. W centralnym punkcie Bródna znajduje się duży park z oczkami wodnymi i placem zabaw dla dzieci.

Na całym Bródnie jest bardzo dużo zieleni, stare piękne drzewa na ulicach oraz lasek bródnowski zachęcają do spacerów. Na terenie Spółdzielni sieć placówek handlowych jest bardzo rozbudowana, nie ma więc problemu z zakupami, działają również sklepy nocne. W bliskiej odległości od Bródna znajduje się multikino i znane centra handlowe. Połączenia komunikacyjne z centrum są bardzo dobre. Niedaleko stąd nad Zalew Zegrzyński – największy akwen w okolicy Warszawy.Dobrze się tu mieszka.