Lato w mieście 2016 r.

Akcja „Lato w mieście” prowadzona była w placówkach
Spółdzielni w następujących terminach:

Klub „Podgrodzie” w terminie 11.07 – 22.07.2016 r.,
SDK „Jowisz” w terminie 25.07 – 05.08.2016 r.,
Klub „Junona” w terminie 16.08 -26.08.2016 r.
SDK „Lira” akcji nie prowadził, ponieważ w czasie wakacji trwał generalny remont w pomieszczeniach klubowych.
Ogółem w akcji uczestniczyło 440 dzieci z klas I – VI szkół podstawowych, głównie były to dzieci członków spółdzielni. Bogaty program akcji, finansowany przez Zarząd SM „Bródno”
w ramach działalności oświatowo – kulturalnej, pozwolił dzieciom aktywnie, ciekawie i bezpiecznie spędzać wakacje w miejscu zamieszkania. Dzieci uczęszczały na zajęcia sportowo – rekreacyjne na boiskach „Syrenki”, na basenie, w Centrum Rozrywki Dziecięcej „Kolorado”, brały udział w zajęciach artystycznych w pracowni „Umbra”, w spotkaniach edukacyjnych, uczestniczyły w wycieczkach na Stare Miasto, do Łazienek Królewskich, do Ogrodu Zoologicznego. Brały udział w organizowanych w klubach grach zręcznościowych, towarzyskich i w pogadankach. Były również na seansach filmowych w Multikinie przy ul. Głębockiej.
Zorganizowana przez SM „Bródno” akcja przebiegła sprawnie i bezpiecznie.