Konkurs Plastyczny „100 LAT Targówka”

W dniu 22.04.2016 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego
pt. „100 LAT TARGÓWKA w sporcie i rekreacji, w architekturze i krajobrazie, w życiu mieszkańców”
Organizatorami konkursu byli: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” oraz Urząd Dzielnicy Targówek m.st Warszawy. W dniu 12.04.2016 r. w SDK „Lira” obradowała komisja która oceniła 175 prac nadesłanych na konkurs od 175 uczestników z 28 placówek oświatowo – kulturalnych z terenu Targówka. Komisja oceniała prace w pięciu kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat oraz 16-18 lat

Komisja przyznała I, II i III nagrody następującym uczestnikom w pięciu kategoriach wiekowych:
KATEGORIA WIEKOWA 5-6 lat
TOMASZ ROZBIECKI LAT 5 – I MIEJSCE
NATALIA JASTRZĘBSKA LAT 5 – II MIEJSCE
OLIWIA SAMUL LAT 5 – III MIEJSCE
NADIA TOKAJ LAT 5 – III MIEJSCE oraz 12 wyróżnień.
KATEGORIA 7–9 LAT
HANNA WASILEWSKA LAT 9 – I MIEJSCE
NINA JANUCHTA-MICHALSKA LAT 8 – II MIEJSCE
MALWINA TOMCZUK LAT 8 – III MIEJSCE
MARIA TOMASZUK LAT 7 – III MIEJSCE
MICHALINA DĄBROWSKA LAT 7 – III MIEJSCE oraz 14 wyróżnień.
KATEGORIA 10-12 LAT
ZOSIA PASZEK LAT 10 – I MIEJSCE
JAKUB SZUBA – II MIEJSCE
JULIA MICHURA LAT 10 – III MIEJSCE
JULIA RYDZEWSKA LAT 12 – III MIEJSCE oraz 7 wyróżnień.
KATEGORIA WIEKOWA 13-15 LAT
PARTYCJA PĘDZIERSKA LAT 15 – I MIEJSCE
RITA STEFANOWICZ LAT 13 – II MIEJSCE
JULIA GŁOWACKA LAT 15 – III MIEJSCE oraz 8 wyróżnień.
KATEGORIA 16-18 LAT
LUDWIKA BIAŁKOWSKA LAT 17 – GRAND PRIX
KAMILA BEZAK LAT 18 – III MIEJSCE
KATARZYNA KOCHNIO LAT 18 – III MIEJSCE

Reasumując komisja przyznała łącznie 60 nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach wiekowych. Komisja zdecydowała również nagrodzić 19 placówek oświatowo –kulturalnych dyplomami za udział w których co najmniej jeden uczestnik został nagrodzony lub wyróżniony w konkursie.