Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „BRÓDNO” w sprawie petycji do kancelarii sejmu

W ostatnich dniach na terenie Bródna kolportowane są druki dotyczące ogólnie mówiąc regulacji gruntów.
Do wypełnienia druku zwanego „Petycją” (Załącznik nr 1 … do pobrania) zachęcał Burmistrz Dzielnicy Targówek na spotkaniu z mieszkańcami. Jest on adresowany do Kancelarii Sejmu i dotyczy regulacji na rzecz spółdzielni mieszkaniowych praw do gruntów, na których stoją budynki tychże spółdzielni…..