Informacja w związku z COVID-19

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z epidemią COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółdzielni przypominamy, że przyjęcia interesantów zawieszone są do odwołania.

Obsługa interesantów w siedzibe Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” oraz w Administracjach poszczególnych Osiedli odbywa się wyłącznie telefonicznie, korespondencyjnie lub mailowo.

Tylko w sprawach pilnych oraz w przypadkach braku możliwości załatwienia sprawy przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, można umówić się telefonicznie.

Pisma prosimy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty mailowej na adres: lub do skrzynek dostępnych w Administracjach i Biurze Zarządu.

Telefony alarmowe wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach są aktualne.

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa i wytycznych w czasie pandemi.