Informacja o wyroku sygn. III C 1281/18 z 26 lipca 2019 r. dot. zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia SM „Bródno” z dnia 4, 5, 6, 7.06.2018 r. w sprawie zmian statutu, dot. wydłużenia kadencji Rad Osiedli o 1 rok.

W związku z rozpowszechnianą błędną informacją dot. zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 4, 5, 6, 7.06.2018 r. w sprawie zmian statutu, Zarząd Spółdzielni przedstawia Informację Kancelarii prawnej Prokurent w tej sprawie.

Informacja ......... czytaj więcej .....