Szanowni Członkowie Spółdzielni

Zapraszamy do udziału w wyborach do Rad Osiedli, które odbędą się na najbliższych Zebraniach Kolonii.
Apelujemy, aby członkowie Spółdzielni uczestniczyli w Zebraniach i osobiście podejmowali decyzje,
zarówno w sprawie zgłaszania kandydatur jak i głosowania na poszczególnych kandydatów, ponieważ wtedy mają realny wpływ na skład osobowy Rady Osiedla.
Zdarza się bowiem, że pełnomocnictwa są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”

- Zawiadomienie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" zwołuje Zebrania Kolonii - czytaj więcej .....

- Informacja dla członków Spółdzielni posiadających więcej niż jeden lokal w zasobach Spółdzielni - czytaj więcej .....

- Oświadczenie o uczestniczeniu w wybranym Zebraniu Kolonii Spóldzielni Mieszkaniowej "Bródno" w 2019 roku - do pobrania .....

- Pełnomocnictwo do reprezentowania członka na Zebraniu Kolonii - do pobrania .....

- Klauzula informacyjna dla pełnomocnika - do pobrania .....