Stanowisko Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" w sprawie wyborów do Rad Osiedli na kadencję 2018 - 2022 w związku z zarejestrowaniem zmian statutu Spółdzielni.
Po rozpatrzeniu sprawy wyborów do Rad Osiedli na kadencję 2018 - 2022 zwołanych przez Zarząd Spółdzielni w terminie 26.11.2018 r. - 06.12.2018 r. Rada Nadzorcza ustaliła, co następuje:
czytaj więcej .....