Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno"
03-214 Warszawa ul. Krasnobrodzka 11
Tel: 22 510-05-01
adres em zarzad

Prezes Zarzadu Slawomir Antonik  

 Prezes Zarządu
Sławomir AntonikZ ca Prezesa Zarzadu Glowny Ksiegowy Cezary Sierpinski 
Z-ca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
Cezary Sierpiński


Z ca Prezesa Zarzadu do spraw technicznych Dariusz Wronowski  Z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych
mgr inż. Dariusz Wronowski

 Dzień Godziny pracy Biura   Godziny przyjęć interesantów
 Poniedziałek  8:00 - 18:00  12:00 - 17:30
 Wtorek  8:00 - 15:30  8:30 - 12:30
 Środa  8:00 - 15:30  8:30 - 12:30
 Czwartek  8:00 - 18:00  12:00 - 17:30
 Piątek  8:00 - 13:00  8:30 - 12:00
   W środy Dział Członkowsko-Mieszkaniowy (parter pok. 1, 2, 3) nie przyjmuje interesantów
Członkowie Zarządu Spółdzielni przyjmują interesantów w każdy czwartek w godzinach 14:00 do 17:00
po uprzednim zapisaniu w sekretariacie osobiście lub telefonicznie
Sekretariat tel: 22 510-05-01 fax: 22 510-05-60

Kadry
Wioletta Jezierska tel: 22 510-05-21


Dział techniczno-eksploatacyjny i inwestycji
Kierownik Działu -  Jarosław Wojczuk tel: 22 510-05-15
Specjalista ds. GZM - tel: 22 510-05-26
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych - tel: 22 510-05-35
Specjalista ds. ogólnobudowlanych - tel: 22 510-05-17
Specjalista ds. gruntów - tel: 22 510-05-27


Dział członkowsko-mieszkaniowy
Kierownik Działu - mgr Edyta Fidrych tel: 22 510-05-12


Dział samorządowo-organizacyjny
Kierownik Działu - Joanna Kamińska tel: 22 510-05-55


Dział finansowo-księgowy
Zastępca Głównego Księgowego - Leokadia Kupisz tel: 22 510-05-24


Dział rozliczeń z członkami
Kierownik Działu - Anna Kozak tel: 22 510-05-25