Wykaz dyżurów członków Rady Nadzorczej - sprawdź tu .....

W związku z sytuacją występowania wirusa COVID-19 dyżury członków
Rady Nadzorczej zostają zawieszone do odwołania.


SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BRÓDNO"

Kadencja 2019 - 2022
Imię i Nazwisko
 Kucharski Andrzej
 Adamski Zbigniew
 Michałowska Katarzyna
 Oleksińska Sylwia
 Żarnecki Jerzy
 Skwara Jarosław
 Zawadzińska Iwona
 Skrabski Zbigniew
 Adamski Zbigniew
 Baryczka Zofia
 Bieżański Marek
 Gierałtowska Elżbieta
 Górski Zbigniew
 Jakubowska Maria
 Kwiatek Mirosława
 Łomża Halina
 Małachowski Tadeusz
 Michalik Anna
 Niska Krystyna
 Olszewska Alicja
 Ożug Aldona
 Redzicka Marzena
 Sienicka Zofia
 Świdzińska Mirosława
 Trubalski Stanisław
 Trzos Stanisław
 Wierzbowski Leszek
 Wojno Mariola
Funkcja
 Przewodniczący RN
 Z-ca Przewodniczącego RN, KR
 Z-ca Przewodniczącego RN, KR
 Sekretarz RN, KSCzł
 Przewodniczący KR
 Przewodniczący KTEI
 Przewodnicząca KSCzł, KTEI
 Przewodniczący KOKiPS
 KTEI
 KOKiPS
 KSCzł, KOKiPS
 KR
 KTEI
 KR
 KOKiPS
 KOKiPS
 KR
 KSCzł
 KSCzł
 KTEI
 KTEI
 KR
 KR
 KSCzł, KOKiPS
 KTEI
 KTEI
  KSCzł
  KSCzł

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" - kadencja 2019-2022

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ 
 Andrzej Kucharski   przewodniczący
 Zbigniew Adamski   z-ca przewodniczącego
 Katarzyna Michałowska   z-ca przewodniczącego
 Sylwia Oleksińska   sekretarz

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI RADY NADZORCZEJ

Komisja Imię i Nazwisko
 Komisja Rewizyjna  Jerzy Żarnecki
 Komisja Techniczno-Eksploatacyjna i Inwestycji  Jarosław Skwara
 Komisja Samorządowo-Członkowska  Iwona Zawadzińska
 Komisja Oświatowo-Kulturalna i Pomocy Społecznej  Zbigniew Skrabski

KOMISJA REWIZYJNA - KR

Imię i Nazwisko Funkcja
 Jerzy Żarnecki  przewodniczący
 Elżbieta Gierałtowska  
 Maria Jakubowska  
 Andrzej Kucharski  
 Tadeusz Małachowski  
 Katarzyna Michałowska  
 Marzena Redzicka  
 Zofia Sienicka  

KOMISJA SAMORZĄDOWO - CZŁONKOWSKA - KSCzł.

Imię i Nazwisko Funkcja
 Iwona Zawadzińska
 przewodnicząca
  Marek Bieżański  
 Anna Michalik  
 Krystyna Niska  
 Sylwia Oleksińska  
 Mirosława Świdzińska  
 Leszek Wierzbowski  
 Mariola Wojno  

KOMISJA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA i INWESTYCJI - KTEI

Imię i Nazwisko Funkcja
 Jarosław Skwara
 przewodniczący
 Zbigniew Adamski  
 Zbigniwe Górski  
 Alicja Olszewska  
 Aldona Ożug  
 Stanisław Trubalski  
 Stanisław Trzos  
 Iwona Zawadzińska  

KOMISJA OŚWIATOWO - KULTURALNA I POMOCY SPOŁECZNEJ - KOKiPS

Imię i Nazwisko Funkcja
 Zbigniew Skrabski  przewodniczący
  Zofia Baryczka  
  Marek Bieżański  
  Mirosława Kwiatek  
  Halina Łomża  
  Mirosława Świdzińska  
   
   


Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno"
pełnią dyżury w pokoju nr 5, w godz. 17:00 - 18:00
w I i III poniedziałek miesiąca.

 STYCZEŃ    
 20.01.2020 r.  Anna Michalik  Krystyna Niska
     
LUTY    
 03.02.2020 r.  Alicja Olszewska  Aldona Ożug
 17.02.2020 r.  Marzena Redzicka  Zofia Sienicka
 MARZEC    
 02.03.2020 r.  Mirosława Świdzińska  Stanisław Trubalski
 16.03.2020 r.  Stanisław Trzos  Leszek Wierzbowski
 KWIECIEŃ    
 06.04.2020 r.  Mariola Wojno  Andrzej Kucharski
 20.04.2020 r.  Katarzyna Michałowska  Sylwia Oleksińska
 MAJ    
 04.05.2020 r.  Jerzy Żarnecki  Jarosław Skwara
 18.05.2020 r.  Iwona Zawadzińska  Zbigniew Skrabski
 CZERWIEC    
 01.06.2020 r.  Zbigniew Adamski  Zofia Baryczka
 15.06.2020 r.  Marek Bieżański  Elżbieta Gierałtowska

do góry