Wykaz dyżurów członków Rady Nadzorczej - sprawdź tu .....


SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BRÓDNO"

Kadencja 2016 - 2019
Imię i Nazwisko
 Wiesław Majcherek
 Henryka Barańska
 Katarzyna Wronka
 Stefan Grzybowski
 Jerzy Żarnecki
 Jerzy Górczak
 Teresa Kos
 Zbigniew Skrabski
 Zbigniew Adamski
 Dariusz Andrzejkiewicz
 Marek Bieżański
 Teresa Sterniczuk - Turek
 Maria Jakubowska
 Pelagia Kwiecień
 Zbigniew Lewandowski
 Halina Łomża
 Anna Michalik
 Katarzyna Michałowska
 Alina Marton
 Henryk Nowak
 Grzegorz Oleksiński
 Alicja Olszewska
 Aldona Ożug
 Barbara Powała
 Marzena Redzicka
 Stanisław Trzos
 Piotr Wysocki
 Adam Zawadka
Funkcja
 Przewodniczący RN
 Z-ca Przewodniczącego RN, KTEI
 Z-ca Przewodniczącego RN, KR
 Sekretarz RN, KSCzł.
 Przewodniczący KR
 Przewodniczący KTEI, KOKiPS
 Przewodniczący KSCzł.
 Przewodniczący KOKiPS
 KTEI
 KTEI
 KSCzł., KOKiPS
 KSCzł.
 KR
 KSCzł.
 KTEI
 KOKiPS
 KSCzł.
 KR
 KR
 KTEI
 KSCzł.
 KOKiPS
 KR, KSCzł.
 KOKiPS
 KR, KOKiPS
 KTEI
 KTEI
 KR, KOKiPS

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" - kadencja 2016-2019

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ 
 przewodniczący  Wiesław Majcherek
 z-ca przewodniczącego  Henryka Barańska
 z-ca przewodniczącego  Katarzyna Wronka
 sekretarz  Stefan Grzybowski

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI RADY NADZORCZEJ

Komisja Imię i Nazwisko
 Komisja Rewizyjna  Jerzy Żarnecki
 Komisja Techniczno-Eksploatacyjna i Inwestycji  Jerzy Górczak
 Komisja Samorządowo-Członkowska  Teresa Kos
 Komisja Oświatowo-Kulturalna i Pomocy Społecznej  Zbigniew Skrabski

KOMISJA REWIZYJNA - KR

Imię i Nazwisko Funkcja
 Jerzy Żarnecki  przewodniczący
 Aldona Ożug  z-cz przewodniczącego
 Katarzyna Michałowska  
 Alina Marton  
 Maria Jakubowska  
 Marzena Redzicka  
 Katarzyna Wronka  
 Adam Zawadka  

KOMISJA SAMORZĄDOWO - CZŁONKOWSKA - KSCzł.

Imię i Nazwisko Funkcja
 Teresa Kos  przewodnicząca
 Pelagia Kwiecień  z-ca przewodniczącej
 Teresa Sterniczuk - Turek  
 Stefan Grzybowski  
 Marek Bieżański  
 Anna Michalik  
 Grzegorz Oleksiński  
 Aldona Ożug  

KOMISJA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA i INWESTYCJI - KTEI

Imię i Nazwisko Funkcja
 Jerzy Górczak  przewodniczący
 Zbigniew Adamski  z-ca przewodniczącego
 Dariusz Andrzejkiewicz  
 Henryka Barańska  
 Zbigniwe Lewandowski  
 Henryk Nowak  
 Stanisław Trzos  
 Piotr Wysocki  

KOMISJA OŚWIATOWO - KULTURALNA I POMOCY SPOŁECZNEJ - KOKiPS

Imię i Nazwisko Funkcja
 Zbigniew Skrabski  przewodniczący
 Halina Łomża  z-ca przewodniczącego
 Jerzy Górczak  
 Marek Bieżański  
 Alicja Olszewska  
 Barbara Powała  
 Marzena Redzicka  
 Adam Zawadka  

Wykaz dyżurów
Członków Rady Nadzorczej SM "Bródno"
styczeń - maj 2019 r.
członkowie Rady Nadzorczej pełnia dyżur w I i III poniedziałek miesiąca
w godz. 17:00 do 18:00

 Styczeń    
 07.01.2019  Marek Bieżański
 Maria Jakubowska
 
 21.01.2019  Pelagia Kwiecień
 Dariusz Andrzejkiewicz
 
 Luty    
 04.02.2019  Halina Łomża
 Anna Michalik
 
 18.02.2019  Katarzyna Michałowska
 Alina Marton
 
 Marzec    
 04.03.2019  Henryk Nowak
 Grzegorz Oleksiński
 
 18.03.2019  Alicja Olszewska
 Aldona Ożug
 
 Kwiecień    
 01.04.2019  Jerzy Żarnecki
 Teresa Kos
 
 15.04.2019  Teresa Sterniczuk - Turek
 Stanisław Trzos
 
 Maj    
 06.05.2019  Piotr Wysocki
 Adam Zawadka
 
 20.05.2019  Henryka Barańska
 Katarzyna Wronka
 

do góry