Klub Radnych "Mieszkańcy Bródna - Targówka - Zacisza"
Rada Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy
Kadencja 2018 - 2023

Skład Klubu: Funkcje pełnione
w Radzie Dzielnicy Targówek
m.st.Warszawy
   Kamil Maciejczuk - Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Targówek
- Członek Komisji Rozwoju
- Członek Komisji Mieszkaniowej
- Członek Komisji Gospodarki Komunalnej
- Członek Komisji Budżetu i Planowania
       Jacek Wojciechowski

- Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Planowania
- Członek Komisji Rozwoju
- Członek Komisji Rewizyjnej

Bożena Winter - Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej
- Członek Komisji Budżetu i Planowania
- Członek Komisji Gospodarki Komunalnej
Jerzy Żarnecki - Przewodniczący KOmisji Skarg, Wniosków i Petycji
- Członek Komisji Budżetu i Planowania
- Członek Komisji Edukacji i Wychowania
- Członek Komisji Gospodarki Komunalnej