Elektroniczne

Biuro Obsługi

Klienta

Logowanie do systemu E-BOK

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno" w Warszawie uprzejmie informuje, że udostępniliśmy system informatyczny umożliwiający uzyskanie informacji o indywidualnym stanie konta z tytułu opłat za używanie lokalu.W celu uzyskania dostępu do serwisu tj. loginu i hasła prosimy o zgłaszanie się właścicieli i głównych najemców lokali spółdzielczo-lokatorskich z dokumentem stwierdzającym tożsamość do Administracji Osiedli właściwych dla danych lokali.

Osiedle "Kondratowicza" ul. Chodecka 13, 03-350 Warszawa - kliknij tutaj
Osiedle "Podgrodzie" ul. Rzepichy 1, 03-246 Warszawa - kliknij tutaj
Osiedle "Toruńska" ul. Wybrańska 29, 03-206 Warszawa - kliknij tutaj
Osiedle "Wysockiego" ul. Rembielińska 9, 03-343 Warszawa - kliknij tutaj

Logowanie następuje poprzez stronę internetową Spółdzielni w zakładce "Logowanie do E-BOK-a"


INSTRUKCJA DLA SPÓŁDZIELCÓW O MOŻLIWOŚCI ZDALNEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOSTĘP DO SERWISU E-BOK

Tymczasowo istnieje możliwość zdalnego złożenia wniosku o uzyskanie dostępu do serwisu. W tym celu należy pobrać odpowiedni wniosek (wniosek dla osoby fizycznej, wniosek dla osoby prawnej), wypełnić go, podpisać i wydrukować.

Następnie należy dostarczyć dokument do odpowiedniej Administracji. Można tego dokonać poprzez wysłanie dokumentu pocztą elektroniczną na adres Administracji z załączonym skanem lub zdjęciem.

Po otrzymaniu dokumentu pracownik Administracji skontaktuje się z Państwem telefonicznie, w celu weryfikacji tożsamości. Weryfikacja będzie polegała na zadawaniu przez pracownika Adminstracji pytań z zakresu posiadanych przez Administrację Państwa danych. Po pozytywnej weryfikacji, zostanie Państwu przekazany login i tymczasowe hasło do systemu EBOK. Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu.

Do pobrania:
wniosek dla osoby fizycznej - pobierz tu .....
wniosek dla osoby prawnej  - pobierz tu .....