HARMONOGRAM DYŻURÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO W OKRESIE
od 05.10.2019 r. do 09.11.2019 r. w godz. 9:00 - 15:00 (sobota)
oraz od 16.11.2019 r. do 28.12.2019 r. w godz. 8:00 - 16:00 (sobota)

 

DATA

Adm.Osiedla
"Toruńska"

Adm.Osiedla
"Podgrodzie"
Adm.Osiedla
"Kondratowicza"
Adm.Osiedla
"Wysockiego"
 

22 811-16-17

22 510-68-24
22 510-68-28
22 519-49-12 22 241-83-25
05.10.2019 DYŻUR 
12.10.2019  DYŻUR
19.10.2019
DYŻUR 
26.10.2019  DYŻUR 
02.11.2019 DYŻUR  
09.11.2019 DYŻUR  
16.11.2019
DYŻUR  
23.11.2019    
DYŻUR  
30.11.2019  DYŻUR   

 07.12.2019   DYŻUR    
14.12.2019   DYŻUR  
 21.12.2019    DYŻUR 
28.12.2019  DYŻUR 
   
 
   
   
     

Spis telefonów alarmowych instytucji i służb miejskich

  Nazwa instytucji Telefony
1   Pogotowie wodociągowo - kanalizacyjne MPWIK

 994 / 22 445-50-00

2   Pogotowie ciepłownicze VEOLA ENERGIA Warszawa  993
3   Awarie VEOLA ENERGIA Warszawa  22 658-58-58 pon-piątek w godz.  7:15 -  15:15
4   Pogotowie dźwigowe Osiedle: "Wysockiego", "Toruńska", "Podgrodzie", "Kondratowicza".  604-404-404
5

  Pogotowie elektroenergetyczne Innogy STOEN Operator

 22 821-53-11
6   Pogotowie elektryczne Osiedle "Kondratowicza", "Wysockiego", "Toruńska"  607-596-979
7   Pogotowie elektryczne Osiedle: "Podgrodzie".  604-404-404
8   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Toruńska", "Podgrodzie", "Kondratowicza"

 501-196-864
 790-811-073
 726-985-374

9   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Kondratowicza"  501-196-864
10   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Wysockiego"  698-599-802
11   Pogotowie gazowe  992
12   Centrum Zarządzania Kryzysowego  19 656
 22 443-01-12
 19 115
13   Straż Miejska  986
14   Zarząd Oczyszczania Miasta  22 629-84-23
 22 277-04-40