Data   Adm.Osiedla
"Toruńska"
Adm.Osiedla
"Podgrodzie"
Admin.Osiedla
"Kondratowicza"
Admin.Osiedla
"Wysockiego"
22 811-16-17
22 510-68-24
22 510-68-28
22 519-49-12
22 241-83-25
21.03.2020 r.
DYŻUR / 9:00 - 15:00
-
-
-
28.03.2020 r.
-
DYŻUR / 9:00 - 15:00
-
-
 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO W OKRESIE
od 04.04.2020 r. do 27.04.2020 r. w godz. 8:00 - 15:00 (sobota)

 
DATA

Adm.Osiedla
"Toruńska"

Adm.Osiedla
"Podgrodzie"
Adm.Osiedla
"Kondratowicza"
Adm.Osiedla
"Wysockiego"
 

22 811-16-17

22 510-68-24
22 510-68-28
22 519-49-12 22 241-83-25
04.04.2020 r.  
DYŻUR 
11.04.2020 r. DYŻUR
18.04.2020 r.   DYŻUR

25.04.2020 r. DYŻUR  
02.05.2020 r.  
DYŻUR 
09.05.2020 r.
DYŻUR 
16.05.2020 r.   DYŻUR


23.05.2020 r.  DYŻUR
 
30.05.2020 r.       DYŻUR

06.06.2020 r.  
  DYŻUR
13.06.2020 r.   DYŻUR
 
20.06.2020 r. DYŻUR 
 
27.06.2020 r.    DYŻUR
   
 
   
   
     

Spis telefonów alarmowych instytucji i służb miejskich

  Nazwa instytucji Telefony
1   Pogotowie wodociągowo - kanalizacyjne MPWIK

 994 / 22 445-50-00

2   Pogotowie ciepłownicze VEOLA ENERGIA Warszawa  993
3   Awarie VEOLA ENERGIA Warszawa  22 658-58-58 pon-piątek w godz.  7:15 -  15:15
4   Pogotowie dźwigowe Osiedle: "Wysockiego", "Toruńska", "Podgrodzie", "Kondratowicza".  604-404-404
5

  Pogotowie elektroenergetyczne Innogy STOEN Operator

 22 821-53-11
6   Pogotowie elektryczne Osiedle "Kondratowicza", "Wysockiego", "Toruńska"  607-596-979
7   Pogotowie elektryczne Osiedle: "Podgrodzie".  604-404-404
8   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Toruńska", "Podgrodzie", "Kondratowicza"

 501-196-864
 790-811-073
 726-985-374

9   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Wysockiego"  698-599-802
10   Pogotowie gazowe  992
11   Centrum Zarządzania Kryzysowego  19 656
 22 443-01-12
 19 115
12   Straż Miejska  986
13   Zarząd Oczyszczania Miasta  22 629-84-23