HARMONOGRAM DYŻURÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO W OKRESIE
od 06.10.2018 r. do 10.11.2018 r. w godz. 9:00 - 15:00 (sobota)
oraz
od 17.11.2018 r. do 29.12.2018 r. w godz. 8:00 - 16:00 (sobota)
 
DATA

Adm.Osiedla
"Wysockiego"

Adm.Osiedla
"Toruńska"
Adm.Osiedla
"Podgrodzie"
Adm.Osiedla
"Kondratowicza"
 telefon 22 241-83-25
22 811-16-17
22 510-68-24
22 510-68-28
22 519-49-12
06.10.2018 r.    DYŻUR
13.10.2018 r.      DYŻUR
20.10.2018 r.   DYŻUR 
27.10.2018 r. DYŻUR     
03.11.2018 r.    DYŻUR
10.11.2018 r.    DYŻUR
17.11.2018 r.   DYŻUR 
24.11.2018 r. DYŻUR   
01.12.2018 r.   DYŻUR 
08.12.2018 r.   DYŻUR 
15.12.2018 r.   DYŻUR 
22.12.2018 r. DYŻUR   
29.12.2018 r.   DYŻUR 

Spis telefonów alarmowych instytucji i służb miejskich

  Nazwa instytucji Telefony
1   Pogotowie MPWIK

 994 / 22 445-50-00

2   Pogotowie ciepłownicze VEOLA ENERGIA Warszawa  993
3   Awarie ZEC Północ VEOLA ENERGIA Warszawa  22 658-58-58 pon-piątek w godz.  7:15 - 15:15
4   Pogotowie dźwigowe Osiedle: "Wysockiego", "Toruńska", "Podgrodzie", "Kondratowicza".  604-404-404
5

  Pogotowie elektroenergetyczne Innogy STOEN Operator

 22 821-53-11
6   Pogotowie elektryczne Osiedle "Kondratowicza", "Wysockiego", "Toruńska"  607-596-979
7   Pogotowie elektryczne Osiedle: "Podgrodzie".  604-404-404
8   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Wysockiego" na czas nieoznaczony oraz   Osiedle "Toruńska" i "Podgrodzie" dp 31.12.2017 r.  790-811-073
 726-985-374
9  Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Kondratowicza"  501-196-864
10   Pogotowie gazowe  992
11   Centrum Zarządzania Kryzysowego  19 656
 22 443-01-12
 19 115
12   Straż Miejska  986
13   Zarząd Oczyszczania Miasta  22 629-84-23
 22 277-04-40