HARMONOGRAM DYŻURÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO W OKRESIE
od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. w godz. 9
:00 - 15:00 (sobota)

 
DATA

Adm.Osiedla
"Wysockiego"

Adm.Osiedla
"Toruńska"
Adm.Osiedla
"Podgrodzie"
Adm.Osiedla
"Kondratowicza"
 telefon 22 241-83-25 22 811-16-17 22 510-68-24 lub 28 22 519-49-12
01.07.2017 r.         DYŻUR
08.07.2017 r.   DYŻUR      
15.07.2017 r.     DYŻUR    
22.07.2017 r.      DYŻUR   
29.07.2017 r.        DYŻUR 
05.08.2017 r.  DYŻUR       
12.08.2017 r.     DYŻUR    
19.08.2017 r.       DYŻUR  
26.08.2017 r.         DYŻUR
 02.09.2017 r.    DYŻUR      
09.09.2017 r.     DYŻUR    
16.09.2017 r.       DYŻUR  
23.09.2017 r.        DYŻUR 
30.09.2017 r.  DYŻUR       

Spis telefonów alarmowych instytucji i służb miejskich

lp Nazwa instytucji Telefony
1 Pogotowie MPWIK

 994 / 22 445-50-00

2 Pogotowie ciepłownicze VEOLA ENERGIA Warszawa  993
3 Awarie ZEC Północ VEOLA ENERGIA Warszawa  22 658-58-58 pon-piątek w godz. 7:15 - 15:15
4 Pogotowie dźwigowe Osiedle: "Wysockiego", "Toruńska", "Podgrodzie", "Kondratowicza".  604-404-404
5

Pogotowie elektroenergetyczne Innogy STOEN Operator

 22 821-53-11
6  Pogotowie elektroenergetyczne  607-596-979
7  Pogotowie elektryczne Osiedle: "Podgrodzie".  604-404-404
8  Pogotowie gazowe  992
9  Centrum Zarządzania Kryzysowego  19 656 / 22 443-01-12
10 Straż Miejska Dzielnicy Targówek  986 / 22 741-27-72
11  Zarząd Oczyszczania Miasta  22 629-84-23 / 22 277-04-40