HARMONOGRAM DYŻURÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO W OKRESIE
od 14.11.10.2020 r. do 13.03.2021 r. w godz. 8:00 - 16:00 (sobota)

 
DATA

Adm.Osiedla
"Toruńska"

Adm.Osiedla
"Podgrodzie"
Adm.Osiedla
"Kondratowicza"
Adm.Osiedla
"Wysockiego"
 

22 811-16-17

22 510-68-24
22 510-68-28
22 519-49-12 22 241-83-25
14.11.2020 r.  
DYŻUR    
21.11.2020 r.   DYŻUR  
28.11.2020 r.  DYŻUR 
05.12.2020 r.  DYŻUR   
12.12.2020 r.  
DYŻUR    
19.12.2020 r.  
DYŻUR  
26.12.2020 r.  DYŻUR 
 
02.01.2021 r. DYŻUR    
09.01.2021 r.   DYŻUR     
 
16.01.2021 r.  

  DYŻUR  
23.01.2021 r. DYŻUR  
   
30.01.2021 r. DYŻUR    
06.02.2021 r. DYŻUR  
13.02.2021 r.   DYŻUR  
20.02.2021 r.  DYŻUR 
27.02.2021 r.   DYŻUR  
 06.03.2021 r.    DYŻUR  
13.03.2021 r.    DYŻUR   

Spis telefonów alarmowych instytucji i służb miejskich

  Nazwa instytucji Telefony
1   Pogotowie wodociągowo - kanalizacyjne MPWIK

 994 / 22 445-50-00

2   Pogotowie ciepłownicze VEOLA ENERGIA Warszawa  993
3   Awarie VEOLA ENERGIA Warszawa  22 658-58-58 pon-piątek w godz.  7:15 -  15:15
4   Pogotowie dźwigowe Osiedle: "Wysockiego", "Toruńska", "Podgrodzie", "Kondratowicza".  604-404-404
5

  Pogotowie elektroenergetyczne Innogy STOEN Operator

 22 821-53-11
6   Pogotowie elektryczne Osiedle "Kondratowicza", "Wysockiego", "Toruńska"  607-596-979
7   Pogotowie elektryczne Osiedle: "Podgrodzie".  604-404-404
8   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Toruńska", "Podgrodzie", "Kondratowicza"

 501-196-864
 790-811-073
 726-985-374

9   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Wysockiego"  698-599-802
10   Pogotowie gazowe  992
11   Centrum Zarządzania Kryzysowego  19 656
 22 443-01-12
 19 115
12   Straż Miejska  986
13   Zarząd Oczyszczania Miasta  22 629-84-23