HARMONOGRAM DYŻURÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO W OKRESIE
od 07.07.2018 r. do 29.09.2018 r. w godzinach 9:00 - 15:00 (sobota)

 
DATA

Adm.Osiedla
"Toruńska"

Adm.Osiedla
"Podgrodzie"
Adm.Osiedla
"Kondratowicza"
Adm.Osiedla
"Wysockiego"
 telefon 22 811 16 17
22 510 68 24
22 510 68 28
22 519 49 12
22 519 49 20
22 241 83 25
07.07.2018 r.     DYŻUR 
14.07.2018 r.  DYŻUR    
21.07.2018 r. DYŻUR     
28.07.2018 r.    DYŻUR  
04.08.2018 r.      DYŻUR
11.08.2018 r. DYŻUR     
18.08.2018 r. DYŻUR     
25.08.2018 r.   DYŻUR   
01.09.2018 r.     DYŻUR 
08.09.2018 r.  DYŻUR    
15.09.2018 r. DYŻUR     
22.09.2018 r.    DYŻUR  
29.09.2018 r.      DYŻUR

Spis telefonów alarmowych instytucji i służb miejskich

  Nazwa instytucji Telefony
1   Pogotowie MPWIK

 994 / 22 445-50-00

2   Pogotowie ciepłownicze VEOLA ENERGIA Warszawa  993
3   Awarie ZEC Północ VEOLA ENERGIA Warszawa  22 658-58-58 pon-piątek w godz.  7:15 - 15:15
4   Pogotowie dźwigowe Osiedle: "Wysockiego", "Toruńska", "Podgrodzie", "Kondratowicza".  604-404-404
5

  Pogotowie elektroenergetyczne Innogy STOEN Operator

 22 821-53-11
6   Pogotowie elektryczne Osiedle "Kondratowicza", "Wysockiego", "Toruńska"  607-596-979
7   Pogotowie elektryczne Osiedle: "Podgrodzie".  604-404-404
8   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Wysockiego" na czas nieoznaczony oraz   Osiedle "Toruńska" i "Podgrodzie" dp 31.12.2017 r.  790-811-073
 726-985-374
9  Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Kondratowicza"  501-196-864
10   Pogotowie gazowe  992
11   Centrum Zarządzania Kryzysowego  19 656
 22 443-01-12
 19 115
12   Straż Miejska  986
13   Zarząd Oczyszczania Miasta  22 629-84-23
 22 277-04-40