HARMONOGRAM DYŻURÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO W OKRESIE
od 15.12.2018 r. do 16.03.2019 r. ( 8:00 - 16:00 soboty )
 

DATA

Adm.Osiedla
"Toruńska"

Adm.Osiedla
"Podgrodzie"
Adm.Osiedla
"Kondratowicza"
Adm.Osiedla
"Wysockiego"
 

22 811-16-17

22 510-68-24
22 510-68-28
22 519-49-12 22 241-83-25
15.12.2018 r.
(sobota)
  DYŻUR 
22.12.2018 r.
(sobota)
  DYŻUR  
29.12.2018 r,
(sobota)
DYŻUR  
 
05.01.2018 r.
(sobota)
DYŻUR
 
12.01.2018 r.
(sobota) 
   DYŻUR
 19.01.2018 r.
(sobota)
DYŻUR 
 26.01.2018 r.
(sobota)
 DYŻUR
 02.02.2018 r.
(sobota)
    DYŻUR  
 09.02.2018 r.
(sobota)
    DYŻUR
 16.02.2018 r.
(sobota)
   DYŻUR 
 23.02.2018 r.
(sobota)
  DYŻUR
 02.03.2018 r.
(sobota)
  DYŻUR
 09.03.2018 r.
(sobota)
   DYŻUR 
 16.03.2018 r.
(sobota)
   DYŻUR  
 
   
   
     

Spis telefonów alarmowych instytucji i służb miejskich

  Nazwa instytucji Telefony
1   Pogotowie wodociągowo - kanalizacyjne MPWIK

 994 / 22 445-50-00

2   Pogotowie ciepłownicze VEOLA ENERGIA Warszawa  993
3   Awarie VEOLA ENERGIA Warszawa  22 658-58-58 pon-piątek w godz.  7:15 -  15:15
4   Pogotowie dźwigowe Osiedle: "Wysockiego", "Toruńska", "Podgrodzie", "Kondratowicza".  604-404-404
5

  Pogotowie elektroenergetyczne Innogy STOEN Operator

 22 821-53-11
6   Pogotowie elektryczne Osiedle "Kondratowicza", "Wysockiego", "Toruńska"  607-596-979
7   Pogotowie elektryczne Osiedle: "Podgrodzie".  604-404-404
8   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Toruńska", "Podgrodzie", "Kondratowicza"

 501-196-864
 790-811-073
 726-985-374

9   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Kondratowicza"  501-196-864
10   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Wysockiego"  698-599-802
11   Pogotowie gazowe  992
12   Centrum Zarządzania Kryzysowego  19 656
 22 443-01-12
 19 115
13   Straż Miejska  986
14   Zarząd Oczyszczania Miasta  22 629-84-23
 22 277-04-40