HARMONOGRAM DYŻURÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO W OKRESIE
od 14.12.2019 r. do 14.03.2020 r. w godz. 8:00 - 16:00 (sobota)
 

DATA

Adm.Osiedla
"Toruńska"

Adm.Osiedla
"Podgrodzie"
Adm.Osiedla
"Kondratowicza"
Adm.Osiedla
"Wysockiego"
 

22 811-16-17

22 510-68-24
22 510-68-28
22 519-49-12 22 241-83-25
14.12.2019  
 DYŻUR 
21.12.2019 DYŻUR 
28.12.2019   DYŻUR
04.01.2020  DYŻUR   
11.01.2020  
  DYŻUR
18.01.2020
 DYŻUR 
25.01.2020   DYŻUR

01.02.2020  DYŻUR   
08.02.2020      DYŻUR

15.02.2020  
   DYŻUR 
22.02.2020   DYŻUR  
 29.02.2020   DYŻUR  
07.03.2020    DYŻUR
 14.03.2020   DYŻUR 
 
   
   
     

Spis telefonów alarmowych instytucji i służb miejskich

  Nazwa instytucji Telefony
1   Pogotowie wodociągowo - kanalizacyjne MPWIK

 994 / 22 445-50-00

2   Pogotowie ciepłownicze VEOLA ENERGIA Warszawa  993
3   Awarie VEOLA ENERGIA Warszawa  22 658-58-58 pon-piątek w godz.  7:15 -  15:15
4   Pogotowie dźwigowe Osiedle: "Wysockiego", "Toruńska", "Podgrodzie", "Kondratowicza".  604-404-404
5

  Pogotowie elektroenergetyczne Innogy STOEN Operator

 22 821-53-11
6   Pogotowie elektryczne Osiedle "Kondratowicza", "Wysockiego", "Toruńska"  607-596-979
7   Pogotowie elektryczne Osiedle: "Podgrodzie".  604-404-404
8   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Toruńska", "Podgrodzie", "Kondratowicza"

 501-196-864
 790-811-073
 726-985-374

9   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Wysockiego"  698-599-802
10   Pogotowie gazowe  992
11   Centrum Zarządzania Kryzysowego  19 656
 22 443-01-12
 19 115
12   Straż Miejska  986
13   Zarząd Oczyszczania Miasta  22 629-84-23