HARMONOGRAM DYŻURÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO W OKRESIE
od 18.11.2017 r. do 17.03.2018 r. WARIANT I soboty w godz. 8
:00 - 16:00
oraz w dniach 24.03.2018 r. i 31.03.2018 r. (soboty w godz. 9:00 - 15:00)

 
DATA

Adm.Osiedla
"Toruńska"

Adm.Osiedla
"Podgrodzie"
Adm.Osiedla
"Kondratowicza"
Adm.Osiedla
"Wysockiego"
 telefon 22 811 16 17
22 510 68 24
22 510 68 28
22 519 49 12
22 519 49 20
22 241 83 25
18.11.2017 r.      DYŻUR  
25.11.2017 r.       DYŻUR 
02.12.2017 r.  DYŻUR      
09.12.2017 r.    DYŻUR    
16.12.2017 r.      DYŻUR  
23.12.2017 r.       DYŻUR 
30.12.2017 r.  DYŻUR      
06.01.2018 r.    DYŻUR    
13.01.2018 r.      DYŻUR  
20.01.2018 r.       DYŻUR 
27.01.2018 r.  DYŻUR      
03.02.2018 r.   DYŻUR     
10.02.2018 r.      DYŻUR  
17.02.2018 r.       DYŻUR 
24.02.2018 r.  DYŻUR      
03.03.2018 r.    DYŻUR    
10.03.2018 r.      DYŻUR  
17.03.2018 r.       DYŻUR 
24.03.2018 r. DYŻUR     
31.03.2018 r.    DYŻUR  

Spis telefonów alarmowych instytucji i służb miejskich

  Nazwa instytucji Telefony
1   Pogotowie MPWIK

 994 / 22 445-50-00

2   Pogotowie ciepłownicze VEOLA ENERGIA Warszawa  993
3   Awarie ZEC Północ VEOLA ENERGIA Warszawa  22 658-58-58 pon-piątek w godz.  7:15 - 15:15
4   Pogotowie dźwigowe Osiedle: "Wysockiego", "Toruńska", "Podgrodzie", "Kondratowicza".  604-404-404
5

  Pogotowie elektroenergetyczne Innogy STOEN Operator

 22 821-53-11
6   Pogotowie elektryczne Osiedle "Kondratowicza", "Wysockiego", "Toruńska"  607-596-979
7   Pogotowie elektryczne Osiedle: "Podgrodzie".  604-404-404
8   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Wysockiego" na czas nieoznaczony oraz   Osiedle "Toruńska" i "Podgrodzie" dp 31.12.2017 r.  790-811-073
 726-985-374
9  Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Kondratowicza"  501-196-864
10   Pogotowie gazowe  992
11   Centrum Zarządzania Kryzysowego  19 656
 22 443-01-12
 19 115
12   Straż Miejska  986
13   Zarząd Oczyszczania Miasta  22 629-84-23
 22 277-04-40