HARMONOGRAM DYŻURÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO W OKRESIE
od 06.04.2019 r. do 29.06.2019 r. w godz. 9:00 - 15:00 (sobota)
 

DATA

Adm.Osiedla
"Toruńska"

Adm.Osiedla
"Podgrodzie"
Adm.Osiedla
"Kondratowicza"
Adm.Osiedla
"Wysockiego"
 

22 811-16-17

22 510-68-24
22 510-68-28
22 519-49-12 22 241-83-25
23.03.2019  DYŻUR 
30.03.2019 DYŻUR  
06.04.2019
DYŻUR  
13.04.2019 DYŻUR  
20.04.2019  DYŻUR 
27.04.2019 DYŻUR  
04.05.2019
DYŻUR  
11.05.2019    
 DYŻUR 
18.05.2019  DYŻUR   

 25.05.2019    DYŻUR   
01.06.2019    DYŻUR 
 08.06.2019    DYŻUR 
15.06.2019 DYŻUR  
22.06.2019    DYŻUR 
 29.06.2019  DYŻUR 
   
   
     

Spis telefonów alarmowych instytucji i służb miejskich

  Nazwa instytucji Telefony
1   Pogotowie wodociągowo - kanalizacyjne MPWIK

 994 / 22 445-50-00

2   Pogotowie ciepłownicze VEOLA ENERGIA Warszawa  993
3   Awarie VEOLA ENERGIA Warszawa  22 658-58-58 pon-piątek w godz.  7:15 -  15:15
4   Pogotowie dźwigowe Osiedle: "Wysockiego", "Toruńska", "Podgrodzie", "Kondratowicza".  604-404-404
5

  Pogotowie elektroenergetyczne Innogy STOEN Operator

 22 821-53-11
6   Pogotowie elektryczne Osiedle "Kondratowicza", "Wysockiego", "Toruńska"  607-596-979
7   Pogotowie elektryczne Osiedle: "Podgrodzie".  604-404-404
8   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Toruńska", "Podgrodzie", "Kondratowicza"

 501-196-864
 790-811-073
 726-985-374

9   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Kondratowicza"  501-196-864
10   Pogotowie wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania Osiedle "Wysockiego"  698-599-802
11   Pogotowie gazowe  992
12   Centrum Zarządzania Kryzysowego  19 656
 22 443-01-12
 19 115
13   Straż Miejska  986
14   Zarząd Oczyszczania Miasta  22 629-84-23
 22 277-04-40