Informujemy, że zgodnie ze Statutem Spółdzielni pozostałe dokumenty tzn. regulaminy, uchwały i protokóły obrad organów, a także protokóły lustracji i roczne sprawozdania finansowe są dostępne wyłącznie dla członków Spółdzielni po uprzednim zalogowaniu się.

"Statut, regulaminy, uchwały i protokóły obrad organów Spółdzielni, a także protokóły 
lustracji i roczne sprawozdania finansowe Spółdzielnia umieszcza na swojej stronie 
internetowej w sposób umożliwiający dostęp do nich jedynie członkom Spółdzielni. 
Uchwały i protokóły obrad organów Spółdzielni  będą umieszczane na stronie internetowej 
bez danych osobowych członków Spółdzielni i innych osób."


>>>  STATUT
   Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno"  <<<
- z mocą obowiązującą od dnia 28.08.2015 r.