Prezydium Rady Osiedla 
 Mariusz Pietraszek  przewodniczący
 Tomasz Kowalski  z-ca przewodniczącego
 Anna Sęk  z-ca przewodniczącego
 Edyta Nowakowska  sekretarz
 Natalia Antuszewska  przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 Ryszard Bronowicz  przewodniczący Komisji Technicznej
 Teresa Padzik  przewodnicząca Komisji Samorządowo-Członkowskiej
 Marta Matyszczuk  przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury

Komisja Rewizyjna
 Natalia Antuszewska  przewodniczący
 Anna Ryszkowska  wiceprzewodniczący
 Tomasz Waszkiewicz  sekretarz
 Marta Matyszczuk  
 Krzysztof Krzysik  
 Dariusz Kulik  
 Edyta Nowakowska  
   
   

Komisja Techniczna
 Ryszard Bronowicz  przewodniczący
 Artur Kędziora  wiceprzewodniczący
 Anna Bobel  sekretarz
 Zbigniew Górski  
 Anna Sęk  
 Tomasz Kowalski  
 Zdzisław Cimochowski  
 Renata Kuczbajska  

Komisja Samorządowo - Członkowska
 Teresa Padzik  przewodniczący
 Ewa Maślak  wiceprzewodniczący
 Zdzisław Cimochowski  sekretarz
 Dariusz Kulik  
 Ryszard Bronowicz  
 Anna Ryszkowska  
   
   

Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury
 Marta Matyszczuk  przewodniczący
 Tomasz Waszkiewicz  wiceprzewodniczący
 Teresa Padzik  sekretarz
 Anna Bobel  
 Artur Kędziora  
 Mirosława Świdzińska  
 Zbigniew Denkiewicz  
 Mariola Wojno