Prezydium Rady Osiedla 
 Sławomir Antonik  przewodniczący
 Zbigniew Górski  z-ca przewodniczącego
 Krzysztof Lewandowski  z-ca przewodniczącego
 Barbara Powała  sekretarz
 Jerzy Żarnecki  przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 Mirosław Majkowski  przewodniczący Komisji Technicznej
 Teresa Dudek  przewodnicząca Komisji Samorządowo-Członkowskiej
 Stefan Grzybowski  przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury

Komisja Rewizyjna
 Jerzy Żarnecki  przewodniczący
 Mariola Wojno  
 Adam Zawadka  
 Jadwiga Snopek  
 Krzysztof Krzysik  
 Danuta Pietraszek  
 Mirosław Majkowski  
 Grzegorz Oleksiński  sekretarz
   

Komisja Techniczna
 Mirosław Majkowski  przewodniczący
 Krzysztof Lewandowski  wiceprzewodniczący
 Zbigniwew Górski  
 Adam Zawadka  
 Piotr Wysocki  
 Tadeusz Małachowski  
 Halina Parafińczuk  sekretarz
Zbigniew Adamski  

Komisja Samorządowo - Członkowska
 Teresa Dudek  przewodniczący
 Mieczysław Tomaszewski  
 Barbara Powała  
 Krystyna Źółkowska  wiceprzewodnicząca
 Jadwiga Snopek  
 Mirosława Świdzińska  
 Elżbieta Popowicz  sekretarz
 Jerzy Żarnecki  

Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury
 Stefan Grzybowski  przewodniczący
 Mirosłąwa Świdzińska  
 Jerzy Kulczyk  
 Barbara Powała  sekretarz
 Piotr Zieliński  
 Grzegorz Oleksiński  
 Krzysztof Kosson  wiceprzewodniczący
 Zbigniew Górski  
 Tadeusz Małachowski