Szczegółowy harmonogram, dla poszczególnych budynków będzie podawany w miesiącu
poprzedzającym przegląd roczny, podany poniżej.

Miesiąc przeglądu Adres budynku Uwagi

LUTY 2019

Chodecka 1  
 Chodecka 6  
 Wyszogrodzka 10  
 Ogińskiego 5  
 Balkonowa 3  
 Balkonowa 5  
MARZEC 2019  Bartnicza 4  
 Nadwiślańska 7  
 Nadwiślańska 9  
 Nadwiślańska 5  
Bartnicza 6  
Nawoślańska 11  
Bolesławicka 22  
Ogińskiego 1  
 KWIECIEŃ 2019      Rembielińska 5  
 Rembielińska 3  
 Żuromińska 1  
Rembielińska 10  
Nadwiślańska 4  
Bolesławicka 24  
 MAJ 2019     Żuromińska 19  
 Żuromińska 9  
Wysockiego 2  
 Rembielińska 8a  
Balkonowa 1  
Chodecka 8  
 CZERWIEC 2019    Żuromińska 5  
Nadwiślańska 8  
Wyszogrodzka 8  
 Wyszogrodzka 16  
 Nadwiślańska 6  
 SIERPIEŃ 2019  Rembielińska 10a  
Rembielińska 10b  
Rembielińska 10c  
 WRZESIEŃ 2019      Boliwara 4a  
 Żuromińska 7  
 Wyszogrodzka 2  
 Rembielińska 14  
 Rembielińska 12  
 Wyszogrodzka 4  
 PAŹDZIERNIK 2019      Wyszogrodzka 6  
 Boliwara 4  
 Boliwara 2  
 Żuromińska 3  
Ogińskiego 3  
Wyszogrodzka 12  
Rembielińska 4  
 LISTOPAD 2019      Syrokomli 7/13  
 Syrokomli 15/19  
Wyszogrodzka 14  
Żuromińska 17  
 Żuromińska 15  
 Żuromińska 13  
 GRUDZIEŃ 2019   Wysockiego 4  
 Rembielińska 6  
Żuromińska 11  

do góry ...