Prezydium Rady Osiedla 
 Kucharski Andrzej  przewodniczący Rady Osiedla
 Królak-Makowska Marzena  z-ca przewodniczącego Rady Osiedla
 Wronka Katarzyna  z-ca przewodniczącego Rady Osiedla
 Wieczorek Bartosz  sekretarz Rady Osiedla
 Bieżański Marek  przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 Filipiak Tomasz  przewodniczący Komisji Technicznej
 Frankowska Teresa  przewodniczący Komisji Handlu i Usług
 Matron Alina  przewodnicząca Komisji Społeczno-Wychowawczej i Pojednawczej
 Łomża Halina  przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Terenami

Komisja Rewizyjna
 Bieżański Marek  przewodniczący
 Pijanowska Izabela  z-ca przewodniczacego
 Wojciechowska Monika  sekretarz
 Frankiewicz MAłgorzata  
 Wronka Katarzyna  
 Gajewski Witold  
 Płachta Leszek  
 Kucharski Andrzej  

Komisja Techniczna
 Filipiak Tomasz  Przewodniczący
 Któlikowski Sylwester  z-ca przewodniczącego
 Płachta Leszek  Sekretarz
 Gajewski Witold  
 Wojciechowska Monika  
 Serwin Mirosław  
 Bieżański Marek  
 Kucharski Andrzej  

Komisja Handlu i Usług
 Frankowska Teresa  Przewodniczący
 Wróblewska Grażyna  z-ca przewodniczącego
 Frankiewicz Małgorzata  Sekretarz
 Liszewski Rafał  
 Paczkowski Mirosław  
 Łomża Halina  
 Słowińska Anna  
 Zawistowska Anna  

Komisja Społeczno - Wychowawcza i Pojednawcza
 Marton Alina  Przewodnicząca
 Serwin Mirosław  z-ca przewodniczącej
 Badurka Krystyna  sekretarz
 Królak-Makowska Marzena  
 Wronka Katarzyna  
 Filipiak Tomasz  
 Wieczorek Bartosz  
 Królikowski Sylwester  


Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Terenami
 Łomża Halina  Przewodnicząca
 Frankowska Teresa  z-ca przewodniczącej
 Zawistowska Anna  sekretarz
 Słowińska Anna  
 Wróblewska Grażyna  
 Paczkowski Mirosław