Prezydium Rady Osiedla 
 Kucharski Andrzej  przewodniczący Rady Osiedla
 Gapys Andrzej  z-ca przewodniczącego Rady Osiedla
 Wronka Katarzyna  z-ca przewodniczącego Rady Osiedla
 Łomża Halina  sekretarz Rady Osiedla
 Wojciechowska Monika  przewodniczaca Komisji Rewizyjnej
 Nowak Henryk  przewodniczący Komisji Technicznej
 Gierałtowska Elżbieta  przewodnicząca Komisji GZMiT
 Kos Teresa  przewodnicząca Komisji Handlu i Usług
 Matron Alina  przewodnicząca Komisji Społeczno-Wychowawczej i Pojednawczej

Komisja Rewizyjna
 Wojciechowska Monika  przewodnicząca
 Bieżański Marek  z-ca przewodniczacej
 Sekuła Elżbieta  sekretarz
 Kucharski Andrzej  

Komisja Techniczna
 Nowak Henryk  Przewodniczący
 Skwara Jarosław  z-ca przewodniczącego
 Ring Jan  Sekretarz
 Dankowski Aleksander  
 Gapys Andrzej  
 Kozdroń Tadeusz  
 Zielińska Małgorzata  

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkniowymi i Terenami
 Gierałtowska Elżbieta  Przewodnicząca
 Słowińska Anna  z-ca przewodniczącej
 Szybiak Barbara  Sekretarz
 Gałązka Małgorzata  

Komisja Handlu i Usług
 Kos Teresa  Przewodnicząca
 Wierzbowski Leszek  z-ca przewodniczącej
 Trzos Stanisław  sekretarz
 Łomża Halina  


Komisja Społeczno - Wychowawcza i Pojednawcza
 Marton Alina  Przewodnicząca
 Badurka Krystyna  z-ca przewodniczącej
 Wronka Katarzyna  sekretarz
 Królikowski Sylwester  
 Szymański Wiesław