PREZYDIUM RADY OSIEDLA
 Henryka Barańska  Przewodnicząca Rady Osiedla
 Iwona Zawadzińska  Zastępca Przewodniczacej
 Alicja Olszewska  Zastępca Przewodniczacej
 Mirosława Kwiatek  Sekretarz Rady Osiedla
KOMISJA REWIZYJNA
 Katarzyna Michałowska  Przewodnicząca
 Ewa Kałamańska  Wiceprzewodnicząca
 Danuta Żurawska  Sekretarz
 Henryka Barańska  
 Janina Kozon  
 Alicja Daszkiewicz  
 Iwona Zawadzińska  
 Krystyna Romanowska Konior  
KOMISJA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNO - GOSPODARCZA
 Jerzy Górczak  Przewodniczący
 Mirosława Szymczak  Wiceprzewodniczaca
 Barbara Sieczkowska  Sekretarz
 Henryka Barańska  
 Seweryn Cichy  
 Janina Sobotka  
 Krystyna Romanowska Konior  
 Iwona Zawadzińska  
KOMISJA HANDLU I USŁUG
 Janina Sobotka  Przewodnicząca
 Danuta Żurawska  Wiceprzewodniczaca
 Alicja Olszewska  Sekretarz
 Janina Kozon  
 Ewa Kałamańska  
 Elżbieta Siekierzyńska  
 Barbara Sieczkowska  
KOMISJA SPOŁECZNO - OŚWIATOWA
 Alicja Daszkiewicz  Przewodnicząca
 Mirosława Szymczak  Wiceprzewodnicząca
 Mirosława Kwiatek  Sekretarz
 Seweryn Cichy  
 Elżbieta Siekierzyńska  
 Katarzyna Michałowska  
 Alicja Olszewska  
 Jan Lipiński  
==============================================================================================================