Prezydium Rady Osiedla 
 Iwona Kietlińska  Przewodnicząca Rady Osiedla
 Dariusz Andrzejkiewicz  Zastępca Przewodniczacego
 Piotr Krasoń  Zastępca Przewodniczacego
 Agata Jancz  Sekretarz
 Mirosław Odziemczyk  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 Zygmunt Bobrowski  Przewodniczący Komisji Technicznej
 Maria Partyka  Przewodnicząca Komisji Handlu
 Sylwia Kowalewska  Przewodnicząca Komisji Kulturalno-Społecznej

Komisja Rewizyjna
 Mirosław Odziemczyk  Przewodniczący
 Maria Partyka  Z-ca przewodniczacego
 Piotr Krasoń  sekretarz
 Dariusz Andrzejkiewicz  
 Agata Jancz  
 Zygmunt Bobrowski  
   

Komisja Techniczna
 Zygmunt Bobrowski  Przewodniczący
 Maciej Tybora  Z-ca przewodniczącego
 Kinga Woźniczko  
 Dariusz Andrzejkiewicz  
 Grzegorz Antosiewicz  
 Jan Biedrzycki  
 Bogusław Grabowski  
 Mirosław Odziemczyk  

Komisja Handlu
 Maria Partyka  Przewodnicząca
 Piotr Krasoń  Z-ca przewodniczącej
 Iwona Kietlińska  sekretarz
 Beata Sęk  członek Komisji
 Zygmunt Bobrowski  członek Komisji

Komisja Kulturalno - Społeczna
 Sylwia Kowalewska  Przewodnicząca
 Kamila Świerczewska  Z-ca przewodniczącej
 Beata Sęk  sekretarz
 Jacek Duczman  
 Piotr Krasoń  
 Maria Partyka