Prezydium Rady Osiedla 
 Majcherek Wiesław  Przewodniczący Rady Osiedla
 Pluta Jerzy  Zastępca Przewodniczacego
 Trubalski Stanisław  Zastępca Przewodniczacego
 Oleksińska Sylwia  Sekretarz
 Sienicka Zofia  
 Klaudel Henryk  
 Lewandowski Zbigniew  
 Sterniczuk-Turek Teresa  

Komisja Rewizyjna
 Sienicka Zofia  Przewodnicząca
 Andrzejkiewicz Dariusz  
 Niska Krystyna  
 Odziemczyk Mirosław  
 Oleksińska Sylwia  
 Ożug Aldona  
   

Komisja Techniczna
 Klaudel Henryk  Przewodniczący
 Andrzejkiewicz Dariusz  
 Duczman Jacek  
 Musiał Ewa  
 Oleksińska Sylwia  
 Pluta Jerzy  
 Trubalski Stanisław  

Komisja Handlu i Usług
 Lewandowski Zbigniew Przewodniczący
 Godlewski Jan  
 Musiał Ewa  
 Skrabski Zbigniew  
 Sterniczuk-Turek Teresa  

Komisja Kulturalno-Oświatowa i Pomocy Społecznej
 Sterniczuk-Turek Teresa  Przewodniczący
 Kuczyńska Małgorzata  
 Redzicka Marzena  
 Skrabski Zbigniew  
 Świerczewska Kamila