2021 – Osiedle „Wysockiego” – Wymiana wodomierzy

W 2021 roku upływa termin legalizacji wodomierzy lokalowych zamontowanych w 2016 roku.

Osoby będące na kwarantannie proszone są o nieotwieranie drzwi. Wymiana wodomierzy w tych lokalach odbędzie się w II terminie ogłoszonym po zakończeniu terminu I.

Pracownicy firmy Techem wykonujący wymianę wodomierzy będą zaopatrzeni we wszystkie niezbędne środki rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia, tj. maseczki, rękawiczki, żele antybakteryjne.

Prosimy Państwa o zachowanie bezpiecznych odległości i założenie maseczek ochronnych na czas wykonywania robót w lokalu.

W lokalach nieudostępnionych do wymiany wodomierzy w dwóch kolejnych terminach istnieje możliwość odpłatnej wymiany indywidualnej, której koszt wynosi 61,50 zł. Zgłoszenia na indywidualną wymianę przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 22 241 83 27 lub osobiście w pokoju nr 9 w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2021 roku.

Wodomierze zamontowane w 2016 roku tracą ważną cechę legalizacyjną w dniu 31.12.2021 roku, wobec czego ich wskazania nie będą mogły stanowić podstawy do rozliczenia kosztów zużycia wody począwszy od 01.01.2022 roku. Dla lokali nieudostępnionych  do wymiany w dwóch kolejnych terminach oraz niezgłoszonych do wymiany indywidualnej do 31.12.2021 roku rozliczenie będzie dokonywane na podstawie szacowanego zużycia jak dla lokali nieopomiarowanych, zgodnie z obowiązującymi Regulaminami. Szacowane w ten sposób zużycie będzie również podstawa do naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych w późniejszych terminach.

II termin wymiany wodomierzy zostanie podany po zakończeniu terminu I

UWAGA:
Jeżeli obecność w lokalu nie jest możliwa w całym przedziale czasowym, tj. od godz. 11:00 do 18:30 należy skontaktować się przynajmniej poprzedniego dnia z koordynatorem robót (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00) w celu umówienia się w węższym przedziale czasowym.

Serwisanci nie mają obowiązku wrócić ponownie do lokalu nieudostępnionego we wcześniejszych godzinach.


Ul. Rembielińska 5 | Ul. Nadwiślańska 6 | Ul. Nadwiślańska 8 | Ul. Nadwiślańska 9 | Ul. Nadwiślańska 11 | Ul. Nadwiślańska 7 | ul. Nadwiślańska 5 | Ul. Rembielińska 14 | Ul. Bartnicza 4 | Ul. Bartnicza 6

AdreslokaleI terminGodzinyII terminGodziny
Ul. Rembielińska 5
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 27
1 – 3412.07 (pon.)11.00-18.309.08 (pon.)
Dotyczy lokali
od nr 1 do nr 110,
które nie zostały
udostępnione
w I terminie

10.08 (wt.)
Dotyczy lokali
od nr 113 do nr 199
i lokali usługowych,
które nie zostały
udostępnione
w I terminie
11.00-18.30
35 – 6813.07 (wt.)11.00-18.30
69-10314.07 (śr.)11.00-18.30
104 – 13815.07 (czw.)11.00-18.30
139 – 17316.07 (pt.)11.00-18.30
174 – 203
oraz lokale usługowe
19.07 (pn.)11.00-18.30
Ul. Nadwiślańska 6
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 27
1 – 1021.07 (śr.)11.00-18.3011.08 (śr.)
Dotyczy lokali,
które nie zostały
udostępnione
w I terminie
11.00-18.30
11 – 3022.07 (czw.)11.00-18.30
Ul. Nadwiślańska 8
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 27
1 – 3020.07 (wt.)11.00-18.3011.08 (śr.)
Dotyczy lokali,
które nie zostały
udostępnione
w I terminie
11.00-18.30
31 – 5021.07 (śr.)11.00-18.30
Ul. Nadwiślańska 9
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 27
1 – 1823.07 (pt.)11.00-18.3011.08 (śr.)
Dotyczy lokali,
które nie zostały
udostępnione
w I terminie
11.00-18.30
Ul. Nadwiślańska 11
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 27
1 – 1322.07 (czw.)11.00-18.3011.08 (śr.)
Dotyczy lokali,
które nie zostały
udostępnione
w I terminie
11.00-18.30
14-23
101 – 105
23.07 (pt.)11.00-18.30
Ul. Nadwiślańska 7
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 27
1-1812.08 (czw.)11.00-18.30
Ul. Nadwiślańska 5
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 27
1-1212.08 (czw.)11.00-18.30
13-4813.08 (pt.)11.00-18.30
Ul. Rembielińska 14
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 27
1-1318.08 (śr.)11.00-18.30
14-4819.08 (czw.)11.00-18.30
49-80
oraz lokale użytkowe
20.08 (pt.)11.00-18.30
Ul. Bartnicza 4
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 27
1-3216.08 (pon.)11.00-18.30
33-64
oraz lokale użytkowe
17.08 (wt.)11.00-18.30
Ul. Bartnicza 6
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 27
1-3218.08 (śr.)11.00-18.30

Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel.  22 101 06 27
Czynny pn-pt w godz. 10.00 – 18.00