Harmonogram przeglądów instalacji gazowej – Osiedle „Wysockiego”

Szczegółowy harmonogram, dla poszczególnych budynków będzie podawany w miesiącu
poprzedzającym przegląd roczny, podany poniżej.

Miesiąc przeglądu Adres budynku Uwagi

STYCZEŃ 2021

Bolesławicka 22  
Bolesławicka 24  

LUTY 2021

Rembielińska 3  
Rembielińska 5  
 Wysockiego 2  
Wysockiego 4  
 Ogińskiego 3  
Ogińskiego 5  
Ogińskiego 1  
MARZEC 2021          Balkonowa 3  
Balkonowa 5  
Balkonowa 1  
 Rembielińska 4  
 Rembielińska 6  
Żuromińska 1  
Żuromińska 3  
 Chodecka 6  
Chodecka 8  
KWIECIEŃ 2021  Syrokomli 7/13  
Syrokomli 15/19  
 Nadwiślańska 6  
Nadwiślańska 4  
Nadwiślańska 8  
Bolivara 4  
Bolivara 2  
Bolivara 4A  
Żuromińska 19  
Żuromińska 17  
MAJ 2021
 
 
Żuromińska 15  
Żuromińska 13  
Żuromińska 11  
Żuromińska 9  
Żuromińska 7  
Żuromińska 5  
 Bartnicza 4  
Bartnicza 6  
Nadwiślańska 5  
Nadwiślańska 7  
Nadwiślańska 9  
Nadwiślańska 11  
WRZESIEŃ 2021 Wyszogrodzka 2  
Rembielińska 14  
Rembielińska 12  
Rembielińska 10  
Rembielińska 10A  
Rembielińska 10B  
Rembielińska 10C  
Wyszogrodzka 4  
Wyszogrodzka 6  
Wyszogrodzka 8  
Wyszogrodzka 10  
PAŹDZIERNIK 2021     Wyszogrodzka 12  
Wyszogrodzka 14  
Wyszogrodzka 16  
Chodecka 1  
Rembielińska 8A