Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” w Warszawie uprzejmie informuje, że udostępniliśmy system informatyczny umożliwiający uzyskanie informacji o indywidualnym stanie konta z tytułu opłat za używanie lokalu.

W celu uzyskania dostępu do serwisu tj. loginu i hasła prosimy o zgłaszanie się właścicieli i głównych najemców lokali spółdzielczo-lokatorskich z dokumentem stwierdzającym tożsamość do Administracji Osiedli właściwych dla danych lokali.

 Logowanie do systemu E-BOK  

  •  * Osiedle „Kondratowicza” ul. Chodecka 13, 03-350 Warszawa – kliknij tutaj  
  •  * Osiedle „Podgrodzie” ul. Rzepichy 1, 03-246 Warszawa – kliknij tutaj  
  •  * Osiedle „Toruńska” ul. Wybrańska 29, 03-206 Warszawa – kliknij tutaj  
  •  * Osiedle „Wysockiego” ul. Rembielińska 9, 03-343 Warszawa – kliknij tutaj 


INSTRUKCJA DLA SPÓŁDZIELCÓW O MOŻLIWOŚCI ZDALNEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOSTĘP DO SERWISU E-BOK

Tymczasowo istnieje możliwość zdalnego złożenia wniosku o uzyskanie dostępu do serwisu. W tym celu należy pobrać odpowiedni wniosek (wniosek dla osoby fizycznej, wniosek dla osoby prawnej), wypełnić go, podpisać i wydrukować.

Następnie należy dostarczyć dokument do odpowiedniej Administracji. Można tego dokonać poprzez wysłanie dokumentu pocztą elektroniczną na adres Administracji z załączonym skanem lub zdjęciem.

Po otrzymaniu dokumentu pracownik Administracji skontaktuje się z Państwem telefonicznie, w celu weryfikacji tożsamości. Weryfikacja będzie polegała na zadawaniu przez pracownika Adminstracji pytań z zakresu posiadanych przez Administrację Państwa danych. Po pozytywnej weryfikacji, zostanie Państwu przekazany login i tymczasowe hasło do systemu EBOK. Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu.

Do pobrania: