Dostęp do dokumentów zamieszczanych na stronie internetowej oraz zasady wydawania kopii dokumentów

Dostęp do dokumentów na stronie Spółdzielni

Dostęp do dokumentów na stronie Spółdzielni

Informujemy, że zgodnie z §10 ust.4 Statutu Spółdzielni regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów Spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe Spółdzielni są dostępne wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” po uprzednim zalogowaniu się.

W celu zalogowania należy wypełnić formularz – link do formularza na dole artykułu.
Po weryfikacji otrzymacie Państwo drogą mailową login i hasło dostępowe do dokumentów zamieszczonych na internetowej stronie Spółdzielni.

Proszę o podanie właściwego numeru członkowskiego.

Nr członkowski znajdą Państwo na:
1. Przydziale lokalu mieszkalnego SM „Bródno”,
2. Deklaracji przystąpienia do Spółdzielni SM „Bródno”,
3. Umowie przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe.

Zasady wydawania kopii dokumentów

Zasady wydawania kopii dokumentów

Zasady wydawania kopii dokumentów członkom Spółdzielni i osobom niebędącym członkami Spółdzielni określa
Uchwała nr 33/2017 z dnia 19.06.2017 r. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” oraz
Uchwała nr 11/2018 z dnia 05.07.2018 r. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”.