DOBRA SPÓŁDZIELNIA GRAND PRIX X-lecia 2011-2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”

w imieniu Członków Spółdzielni składa podziękowania

Panu Grzegorzowi Kozickiemu Dyrektorowi Programu DOBRA SPÓŁDZIELNIA

Redaktorowi Naczelnemu

„Strefy Gospodarki – Biznes Magazyn”

Ogólnopolski dodatek DZIENNIK GAZETA PRAWNA

oraz

Panu Łukaszowi Osypińskiemu

Sekretarzowi Kapituły Programu DOBRA SPÓŁDZIELNIA

Zastępcy Redaktora Naczelnego

za uznanie działań Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w okresie 2011 – 2020

i nadanie tytułu Dobra Spółdzielnia

Grand Prix X-lecia 2011 – 2020

w Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce.

=======================

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” składa podziękowania

Członkom Rady Nadzorczej, Członkom Rad Osiedli oraz wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Spółdzielni w okresie 2011 – 2020.

Dzięki Państwa pracy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” została uhonorowana

tytułem Dobra Spółdzielnia Grand Prix X-lecia 2011 – 2020

w Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce.

=================

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” składa podziękowania

Panu Krzysztofowi Szczurowskiemu

Pani Barbarze Estkowskiej

Panu Ryszardowi Turkowi

byłym Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”

za zaangażowanie, wiedzę fachową i trud wniesiony w rozwój Spółdzielni.

Państwa wieloletnia praca przyczyniła się do osiągnięcia przez Spółdzielnię stabilizacji finansowej i gospodarczej, co zostało docenione poprzez nadanie tytułu

Dobra Spółdzielnia Grand Prix X-lecia 2011 – 2020

w Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce.