Statut

Informujemy, że zgodnie ze Statutem Spółdzielni pozostałe dokumenty tzn. regulaminy, uchwały i protokóły obrad organów, a także protokóły lustracji i roczne sprawozdania finansowe są dostępne wyłącznie dla członków Spółdzielni po uprzednim zalogowaniu się.”Statut, regulaminy, uchwały i protokóły obrad organów Spółdzielni, a także protokóły lustracji i roczne sprawozdania finansowe Spółdzielnia umieszcza na swojej stronie internetowej w sposób umożliwiający dostęp do nich jedynie członkom Spółdzielni. Uchwały i protokóły obrad organów Spółdzielni  będą umieszczane na stronie internetowej bez danych osobowych członków Spółdzielni i innych osób.”

Tekst jednolity Statutu ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Spółdzileni w dniach 3, 4, 5, 6 czerwca 2019 r. po prawomocnym postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie o odmowie wpisu zmiany w § 63 ust. 3 Statutu.