Informujemy, że zgodnie z §10 ust.4 Statutu Spółdzielni regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów Spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe Spółdzielni są dostępne wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” po uprzednim zalogowaniu się.

W celu zalogowania należy wypełnić formularz – link do formularza na dole artykułu.
Po weryfikacji otrzymacie Państwo drogą mailową login i hasło dostępowe do dokumentów zamieszczonych na internetowej stronie Spółdzielni.

Proszę o podanie właściwego numeru członkowskiego.

Nr członkowski znajdą Państwo na:
1. Przydziale lokalu mieszkalnego SM „Bródno”,
2. Deklaracji przystąpienia do Spółdzielni SM „Bródno”,
3. Umowie przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe.