Dokumenty

Statut

Informujemy, że zgodnie ze Statutem Spółdzielni pozostałe dokumenty tzn. regulaminy, uchwały i protokóły obrad organów, a także protokóły lustracji i roczne sprawozdania finansowe są dostępne

Czytaj więcej »