„Nasze Bródno” Gazeta Spółdzielcza

Redaktor naczelny
Monika Kwiatkowska
 


  • wydawana przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno
  • ukazuje się na rynku 15 każdego miesiąca raz w miesiącu
  • gazeta bezpłatna ukazuje się 21-ty rok
  • kolportaż poprzez strukturę osiedli (biuro zarządu, cztery administracje i gospodarze domów)
  • spółdzielcza
  • wyjątkowo krajowa
  • dzielnicowa
  • historia
  • kultura

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2018 r. gazeta „Nasze Bródno” nie będzie zamieszczać ogłoszeń bezpłatnych.

Ceny ogłoszeń
strona tytułowa5zł/cm+23% VAT
środek gazety3zł/cm+23% VAT
20% taniej dla ogłoszeniodawców samodzielnie opłacajacych reklamę