Administracja Osiedla „Wysockiego” ogłasza przetargi dwustopniowe na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z pomieszczenia rozdzielnicy nn stacji 9227 zlokalizowanej w budynku przy ul. Chodeckiej 1 dla pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Rembielińskiej 6a

SM „Bródno” Administracja Osiedla „Wysockiego” ul. Rembielińska 9 ogłasza przetargi dwustopniowe na:

Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z pomieszczenia rozdzielnicy nn stacji 9227 zlokalizowanej w budynku przy ul. Chodeckiej 1 dla pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Rembielińskiej 6a

Oferty w zamkniętych kopertach można składać w Administracji do 23.06.2021 do godz. 10.00 (korzystając z domofonu nr 1 – zgłoszenia techniczne lub nr 6 – dział techniczny)

Otwarcie przetargu odbędzie się 24.06.2021 o godz. 9.00 w  SDK  „Jowisz” ul. Chodecka 4 (1 piętro)