Administracja osiedla „Podgrodzie” ogłasza przetarg dwustopniowy na wymianę lamp oświetlenia klatek schodowych i korytarzy na lampy energooszczędne LED

Administracja osiedla „Podgrodzie” ogłasza przetarg dwustopniowy na wymianę lamp oświetlenia klatek schodowych i korytarzy na lampy energooszczędne LED typ „Finestra LED 407×407 MPRM 2070 lm” (łącznie 91 szt.) w budynku mieszkalnym ul. Rzepichy 8, znajdującym się na terenie osiedla „Podgrodzie”