2020 – Osiedle „Wysockiego” – Wymiana wodomierzy

W 2020 roku upływa termin legalizacji wodomierzy lokalowych zamontowanych w 2015 roku.

Osoby będące na kwarantannie proszone są o nieotwieranie drzwi. Wymiana wodomierzy w tych lokalach odbędzie się w II terminie ogłoszonym po zakończeniu terminu I.

Pracownicy firmy Techem wykonujący wymianę wodomierzy będą zaopatrzeni we wszystkie niezbędne środki rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia, tj. maseczki, rękawiczki, żele antybakteryjne.

Prosimy Państwa o zachowanie bezpiecznych odległości i założenie maseczek ochronnych na czas wykonywania robót w lokalu.

Ze względów bezpieczeństwa potwierdzenie wymiany na urządzenie mobilnym nie jest konieczne. Potwierdzeniem wymiany i stanów na zdemontowanych wodomierzach będą zdjęcia tych wodomierzy wykonane przez Wykonawcę.

W lokalach nieudostępnionych do wymiany wodomierzy w dwóch kolejnych terminach istnieje możliwość odpłatnej wymiany indywidualnej, której koszt wynosi 50 zł. Zgłoszenia na indywidualną wymianę przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 22 241 83 27 lub osobiście w pokoju nr 9 w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2020 roku.

W lokalach nieudostępnionych do wymiany w dwóch kolejnych terminach oraz niezgłoszonych do wymiany indywidualnej do 31.12.2020 roku rozliczenie będzie dokonywane zgodnie z Regulaminem indywidualnego rozliczania z użytkownikami lokali kosztów energii cieplnej zużywanej do ogrzewania lokali i przygotowania ciepłej wody w zasobach S.M. „Bródno”, tj. w wysokości 120% średniego zużycia wody z trzech lokali w tym budynku o maksymalnym zużyciu na osobę z ostatniego okresu rozliczonego w tym budynku.

II termin wymiany wodomierzy zostanie podany po zakończeniu terminu I

UWAGA:
Jeżeli obecność w lokalu nie jest możliwa w całym przedziale czasowym, tj. od godz. 11:00 do 18:30 należy skontaktować się przynajmniej poprzedniego dnia z koordynatorem robót (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00) w celu umówienia się w węższym przedziale czasowym.

Serwisanci nie mają obowiązku wrócić ponownie do lokalu nieudostępnionego we wcześniejszych godzinach.

 Adres Lokale I termin Godziny II termin Godziny III termin Godziny
Syrokomli 15/19
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 25
czynny pon-pt
10:00 – 18:00
1 – 14 28.07.2020 11:00 – 18:30 08.09.2020
(wtorek)

Dotyczy lokali,
które nie zostały
udostępnione
w I terminie
11:00 – 18:30
06.10.2020
(wtorek)
Dotyczy lokali,
które

nie zostały
udostępnione
w I i II terminie
11:00 – 18:30
15 – 27 29.07.2020
28 – 40 30.07.2020
41 – 51 31.07.2020
52 – 64 03.08.2020
65 – 77 04.08.2020
 78 – 90 05.08.2020
 91 – 103 06.08.2020
 104 – 114 07.08.2020
 115 – 136 10.08.2020
 137 – 157 11.08.2020
 158 – 172 12.08.2020
Wysockiego 4
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 25
czynny pon-pt
10:00 – 18:00
1 – 29 17.08.2020 11:00 – 18:30

17.09.2020
(czwartek)

Dotyczy lokali,
króre nie zostały
udostępnione
w I terminie

11:00 – 18:30
06.10.2020
(wtorek)
Dotyczy lokali,
które

nie zostały
udostępnione
w I i II terminie
11:00 – 18:30
 30 – 57 18.08.2020
 58 – 85 19.08.2020
 86 – 115 20.08.2020
 116 – 145 21.08.2020
 146 – 170 24.08.2020
Rembielińska 10B
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 25
czynny pon-pt
10:00 – 18:00
1 – 27 25.08.2020 11:00 – 18:30

06.10.2020
(wtorek)

Dotyczy lokali,
króre nie zostały
udostępnione
w I terminie

11:00 – 18:30
27.10.2020
(wtorek)
Dotyczy lokali,
które

nie zostały
udostępnione
w I i II terminie
 
13:00 – 18:30 
 28 – 55 26.08.2020
 56 – 66 27.08.2020
Rembielińska 8A
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 25
czynny pon-pt
10:00 – 18:00
1 – 14 27.08.2020 11:00 – 18:30

05.10.2020
(poniedziałek)

Dotyczy lokali,
króre nie zostały
udostępnione
w I terminie

11:00 – 18:30
 27.10.2020
(wtorek)
Dotyczy lokali,
które

nie zostały
udostępnione
w I i II terminie
 
13:00 – 18:30  
 15 – 41 28.08.2020
 42 – 69 31.08.2020
 70 – 96 01.09.2020
 97 – 124 02.09.2020
 125 – 151 03.09.2020
 152 – 179 04.09.2020
  180 – 198 07.09.2020
Żuromińska 1
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 25
czynny pon-pt
10:00 – 18:00
1 – 35 21.09.2020 11:00 – 18:30

19.10.2020
(poniedziałek)
lokale 1-65

26.10.2020
(poniedziałek)
lokale 66-198

11:00 – 18:30
16.11.2020
(poniedziałek)
Dotyczy lokali,
które

nie zostały
udostępnione
w I i II terminie
 
 
 
11:00 – 19:00 
 36 – 70 22.09.2020
 71 – 105 29.09.2020
 106 – 140 30.09.2020
 141 – 175 01.10.2020
 176 – 198 02.10.2020
Żuromińska 15
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 25
czynny pon-pt
10:00 – 18:00
1 – 39 13.10.2020 11:00 – 18:30

29.10.2020
(czwartek)

Dotyczy lokali,
króre nie zostały
udostępnione
w I terminie

11:00 – 18:30 
16.11.2020
(poniedziałek)
Dotyczy lokali,
które

nie zostały
udostępnione
w I i II terminie
 
 
 
 
11:00 – 19:00 
 40 – 75 14.10.2020
Boliwara 4
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 25
czynny pon-pt
10:00 – 18:00
1 – 30 15.10.2020 11:00 – 18:30

29.10.2020
(czwartek)

Dotyczy lokali,
króre nie zostały
udostępnione
w I terminie

11:00 – 18:30  
16.11.2020
(poniedziałek)
Dotyczy lokali,
które

nie zostały
udostępnione
w I i II terminie
 
 
11:00 – 19:00
Nadwiślańska 1
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 22 101 06 25
czynny pon-pt
10:00 – 18:00
  16.10.2020
(piątek)
oraz
19.10.2020
(poniedziałek)
11:00 – 18:30 Nie jest wymagana
obecność w lokalu.
Mogą wystąpić okresowe
przerwy w dostawie wody.