2019 – Osiedle „Wysockiego” – Wymiana wodomierzy

W 2019 roku upływa termin legalizacji wodomierzy lokalowych zamontowanych w 2014 roku.

W lokalach nieudostępnionych do wymiany wodomierzy w dwóch kolejnych terminach istnieje możliwość odpłatnej wymiany indywidualnej, której koszt wynosi 35 zł.
Zgłoszenia na indywidualną wymianę przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 22 241 83 27
lub osobiście w pokoju nr 9 w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2019 roku.

W lokalach nieudostępnionych do wymiany w dwóch kolejnych terminach oraz niezgłoszonych do wymiany indywidualnej do 31.12.2019 roku rozliczenie będzie dokonywane zgodnie z Regulaminem indywidualnego rozliczania z użytkownikami lokali kosztów energii cieplnej zużywanej do ogrzewania lokali i przygotowania ciepłej wody w zasobach S.M. „Bródno”, tj. w wysokości 120% średniego zużycia wody z trzech lokali w tym budynku o maksymalnym zużyciu na osobę z ostatniego okresu rozliczonego w tym budynku.

II termin wymiany wodomierzy zostanie podany po zakończeniu terminu I

UWAGA:
Jeżeli obecność w lokalu nie jest możliwa w całym przedziale czasowym, tj. od godz. 11:00 do 19:00 należy skontaktować się przynajmniej poprzedniego dnia z koordynatorem robót (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00) w celu umówienia się w węższym przedziale czasowym.

Serwisanci nie mają obowiązku wrócić ponownie do lokalu nieudostępnionego we wcześniejszych godzinach.

Ostateczny termin wymiany wodomierzy dla lokali nieudostępnionych w pierwszych trzech terminach ( zgodnie z dotychczasowym harmonogramem):

 Adres  Data  Godzina  Koordynator robót  Telefon
 Rembielińska 12  07.11.2019 r.  11:00 – 18:30  Renata Krzyżewska  510 331 510
 Wyszogrodzka 2  07.11.2019 r.  11:00 – 18:30  Renata Krzyżewska  510 331 510
 Wyszogrodzka 8  07.11.2019 r.  11:00 – 18:30  Renata Krzyżewska  510 331 510
 Rembielińska 6  08.11.2019 r.  11:00 – 18:30  Adam Roszkowski  519 778 936
 Wysockiego 2  08.11.2019 r.  11:00 – 19:00  Adam Roszkowski  519 778 936
 Wyszogrodzka 10  08.11.2019 r.  11:00 – 18:30  Renata Krzyżewska  510 331 510
 Żuromińska 3  08.11.2019 r.  11:00 – 18:30  Renata Krzyżewska  510 331 510

| Żuromińska 3 | Wyszogrodzka 10 | Rembielińska 6 | Wyszogrodzka 2 | Wysockiego 2 | Wyszogrodzka 8 | Rembielińska 12 |

Adres Lokale I termin Godziny II termin Godziny III termin Godziny
Żuromińska 3
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 510 331 510
1 – 30 15.07.2019 r. 11:00 – 18:30 23.08.2019 r.
(piątek)
dotyczy lokali
1 – 113
  
11:00 – 18:30 18.09.2019 r.
(środa)
Dotyczy lokali,
które

nie zostały
udostępnione
w I i II terminie
11:00 – 19:00
30 – 60 16.07.2019 r.
61 – 90 17.07.2019 r.
91 – 120 18.07.2019 r.
121 – 150 19.07.2019 r.  26.08.2019 r.
(poniedziałek)
dotyczy lokali
114 – 198
11:00 – 18:30
151 – 176 22.07.2019 r.
177 – 198 23.07.2019 r.
Wyszogrodzka 10
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 510 331 510
1 – 25 24.07.2019 r. 11:00 – 18:30 27.08.2019 r.
(wtorek)
dotyczy lokali
1 – 161
11:00 – 18:30    18.09.2019
(środa)
dotyczy lokali
które nie zostały
udostępnione
w I i II terminie
11:00 – 19:00
26 – 50 25.07.2019 r.
51 – 75 26.07.2019 r.
76 – 107 30.07.2019 r.
108 – 138 31.07.2019 r.  28.08.2019 r.
(środa)
dotyczy lokali
162 – 198
11:00 – 18:30
139 – 170 01.08.2019 r.
171 – 198 02.08.2019 r.
Rembielińska 6
Koordynator robót
Pan Adam Roszkowski
Tel. 519 778 936
1 – 53 02.08.2019 r. 11:00 – 18:30 05.09.2019 r.
(czwartek)
dotyczy lokali
1 – 105
11:00 – 18:30 23.09.2019
(poniedziałek)
dotyczy lokali,
które nie zostały
udostępnione
w I i II terminie     
11:00 – 19:00     
54 – 90 13.08.2019 r.
91 – 128 14.08.2019 r.
129 – 165 19.08.2019 r..  06.09.2019 r.
(piątek)
dotyczy lokali
106 – 198
11:00 – 18:30
166 – 198 20.08.2019 r.
Wyszogrodzka 2
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 510 331 510
1 – 34 29.07.2019 r. 11:00 – 18:30 28.08.2019 r.
dotyczy lokali,
które nie zostały
udostępnione
w I terminie
 11:00 – 18:30  20.09.2019
(piątek)
dotyczy lokali
które nie zostały
udostępnione
w I i II terminie
   11:00 – 19:00
35 – 67 05.08.2019 r.
68 – 88 06.08.2019 r.
Wysockiego 2
Koordynator robót
Pan Adam Roszkowski
Tel. 519 778 936
1 – 77 29.07.2019 r. 11:00 – 18:30 21.08.2019 r.
(środa)
dotyczy lokali
1 – 155
11:00 – 18:30

23.09.2019
(poniedziałek)
dotyczy lokali,
które nie zostały
udostępnione
w I i II terminie

11:00 – 19:00
78 – 155 30.07.2019 r.
156 – 235 31.07.2019 r.
236 – 315 01.08.2019 r.. 22.08.2019 r.
(czwartek)
dotyczy lokali
156 – 326
11:00 – 18:30
316 – 326 02.08.2019 r.
Wyszogrodzka 8
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 510 331 510      
1 – 29 07.08.2019 r. 11:00 – 18:30 29.08.2019 r.
(czwartek)
dotyczy lokali
1 – 115
11:00 – 18:30 19.09.2019
(czwartek)
dotyczy lokali,
które nie zostały
udostępnione
w I i II terminie
11:00 – 19:00
30 – 59 08.08.2019 r.
60 – 87 09.08.2019 r.
88 – 116 12.08.2019 r.  30.08.2019 r.
(piątek)
dotyczy lokali
116 – 198
11:00 – 18:30
117 – 145 13.08.2019 r.
146 – 174 14.08.2019 r.
175 – 198 19.08.2019 r.
Rembielińska 12
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 510 331 510      
1 – 33 20.08.2019 r. 11:00 – 18:30 02.09.2019 r.
(poniedziałek)
dotyczy lokali
które nie zostały
udostępnione
w I terminie 
11:00 – 18:30 20.09.2019
(czwartek)
dotyczy lokali,
które nie zostały
udostępnione
w I i II terminie
11:00 – 19:00
34 – 66 21.08.2019 r.
67 – 91 22.08.2019 r.