2018 – Osiedle „Wysockiego” – Wymiana wodomierzy

W 2018 roku upływa termin legalizacji wodomierzy lokalowych zamontowanych w 2013 roku.

W lokalach nieudostępnionych do wymiany wodomierzy w dwóch kolejnych terminach istnieje możliwość odpłatnej wymiany indywidualnej, której koszt wynosi 35 zł.
Zgłoszenia na indywidualną wymianę przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 22 241 83 27
lub osobiście w pokoju nr 9 w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2018 roku.

W lokalach nieudostępnionych do wymiany w dwóch kolejnych terminach oraz niezgłoszonych do wymiany indywidualnej do 31.12.2018 roku rozliczenie będzie dokonywane zgodnie z Regulaminem indywidualnego rozliczania z użytkownikami lokali kosztów energii cieplnej zużywanej do ogrzewania lokali i przygotowania ciepłej wody w zasobach S.M. „Bródno”, tj. w wysokości 120% średniego zużycia wody z trzech lokali w tym budynku o maksymalnym zużyciu na osobę z ostatniego okresu rozliczonego w tym budynku.

II termin wymiany wodomierzy zostanie podany po zakończeniu terminu I

UWAGA:
Jeżeli obecność w lokalu nie jest możliwa w całym przedziale czasowym, tj. od godz. 11:00 do 19:00 należy skontaktować się przynajmniej poprzedniego dnia z koordynatorem robót (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00) w celu umówienia się w węższym przedziale czasowym.

Serwisanci nie mają obowiązku wrócić ponownie do lokalu nieudostępnionego we wcześniejszych godzinach.

Żuromińska 13 | Wyszogrodzka 6 | Balkonowa 5 | Bolesławicka 24 | Nadwiślańska 4

Adres Lokale I termin Godziny II termin Godziny

Żuromińska 13

Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 510 331 510

1 – 32 12.02.2018 r. 11:00 – 19:00 05.03.2018 r.
 Dotyczy lokali, 
które nie zostały
udostępnione
w I terminie
 
11:00 – 19:00
  
33 – 63 13.02.2018 r.
64 – 75 14.02.2018 r.

Wyszogrodzka 6

Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 510 331 510

1 – 20 14.02.2018 r. 11:00 – 19:00 08.03.2018 r.
(czwartek)
   
16:00 – 19:00
   
21 – 50 15.02.2018 r.
51 – 80 19.02.2018 r.
81 – 100 20.02.2018 r.

Balkonowa 5

Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 510 331 510

1 – 30 21.02.2018 r. 11:00 – 19:00  12.03.2018 r.
(poniedziałek)
  
12:00 – 19:00
  
31 – 60 22.02.2018 r.
61 – 81 23.02.2018 r.

 Bolesławicka 24

Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 510 331 510
      

1 – 33 27.02.2018 r. 11:00 – 19:00  22.03.2018 r.
(czwartek)
      
11:00 – 19:00
      
34 – 66  28.02.2018 r.
67 – 99 01.03.2018 r.
100 – 131 02.03.2018 r.
132 – 145 05.03.2018 r.
146 – 177 06.03.2018 r.
178 – 206 07.03.2018 r.
Nadwiślańska 4
Koordynator robót
Pani Renata Krzyżewska
Tel. 510 331 510
 1 – 25 08.03.2018 r.
11:00 – 19:00
 

23.03.2018 r.

(piątek)
 
 
15:00 – 19:00
 
 26 – 50 09.03.2018 r.