2017 – Osiedle „Wysockiego” – Wymiana wodomierzy

W 2017 roku upływa termin legalizacji wodomierzy lokalowych zamontowanych w 2012 roku.

Wymiana wodomierzy rozpocznie się 16.03.2017 r.
W lokalach nieudostępnionych do wymiany wodomierzy w dwóch kolejnych terminach istnieje możliwość odpłatnej wymiany indywidualnej, której koszt wynosi 35 zł. Zgłoszenia na indywidualną wymianę przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 22 241 83 27 lub osobiście w pokoju nr 9 w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2017 roku.

W lokalach nieudostępnionych do wymiany w dwóch kolejnych terminach oraz niezgłoszonych do wymiany indywidualnej do 31.12.2017 roku rozliczenie będzie dokonywane zgodnie z Regulaminem indywidualnego rozliczania z użytkownikami lokali kosztów energii cieplnej zużywanej do ogrzewania lokali i przygotowania ciepłej wody w zasobach S.M. „Bródno”, tj. w wysokości 120% średniego zużycia wody z trzech lokali w tym budynku o maksymalnym zużyciu na osobę z ostatniego okresu rozliczonego w tym budynku.

II termin wymiany wodomierzy zostanie podany po zakończeniu terminu I

UWAGA:
Istnieje możliwość umówienia się na konkretną godzinę dzwoniąc do koordynatora robót
(telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00)


Rembielińska 3 | Bolesławicka 22 | Chodecka 1 | Żuromińska 11 | Wyszogrodzka 12 | Rembielińska 10 | Ogińskiego 3 | Rembielińska 4 | Balkonowa 1 | Balkonowa 3 | Rembielińska 10A | Ogińskiego 1 | Ogińskiego 5 | Żuromińska 5 | Żuromińska 9 | Żuromińska 17 | Boliwara 4A | Chodecka 8 | Syrokomli 7/13 | Wyszogrodzka 16 | Wyszogrodzka 14 | Chodecka 6

Adres Lokale I termin Godziny II termin Godziny

 Rembielińska 3

Koordynator robót
tel. 533 288 352

  1 – 18 16.03.2017 r.  11:00 – 18:00
        
24.04.2017 r.  
 
     
 
11:00 – 18:00   
  
 19 – 35 17.03.2017 r.  11:00 – 18:00
 36 – 53  20.03.2017 r.  11:00 – 18:00
 54 – 71 21.03.2017 r. 11:00 – 18:00
 72 – 88 22.03.2017 r. 11:00 – 18:00
 89 – 106 23.03.2017 r. 11:00 – 18:00
 107 – 124 24.03.2017 r.  11:00 – 18:00
 125 – 141 27.03.2017 r. 11:00 – 18:00
 142 – 158 28.03.2017 r. 11:00 – 18:00
 159 – 176 29.03.2017 r. 11:00 – 18:00
177 – 193 30.03.2017 r. 11:00 – 18:00
 194 – 206 31.03.2017 r.  11:00 – 18:00
 Bolesławicka 22

Koordynator robót
tel. 533 288 352
  1 – 17 04.04.2017 r.  11:00 – 18:00 08.05.2017
oraz
09.05.2017
           
11:00 – 18:00
           
 18 – 34  05.04.2017 r.  11:00 – 18:00
35 – 51  06.04.2017 r.  11:00 – 18:00
52 – 68  07.04.2017 r.  11:00 – 18:00
 69 – 86  10.04.2017 r.  11:00 – 18:00
 87 – 103  11.04.2017 r.  11:00 – 18:00
 104 – 121  12.04.2017 r.  11:00 – 18:00
 122 – 138  13.04.2017 r.  11:00 – 18:00
 139 – 156  18.04.2017 r.  11:00 – 18:00
 157 – 174  19.04.2017 r.  11:00 – 18:00
 175 – 192  20.04.2017 r.  11:00 – 18:00
 193 – 202  21.04.2017 r.  11:00 – 18:00
Chodecka 1

Koordynator robót
tel. 510 331 510
  1 – 20 18.04.2017 r.  11:00 – 18:00 23.05.2017 r.
         
 11:00 – 18:00
         
 21 – 40  19.04.2017 r.  11:00 – 18:00
41 – 60  20.04.2017 r.  11:00 – 18:00
61 – 80  21.04.2017 r.  11:00 – 18:00
 81 – 100  25.04.2017 r.  11:00 – 18:00
101 – 122  26.04.2017 r.  11:00 – 18:00
 123 – 142  27.04.2017 r.  11:00 – 18:00
 22 – 39 26.04.2017 r.  11:00 – 18:00
40 – 57 27.04.2017 r.  11:00 – 18:00
58 – 75 28.04.2017 r.  11:00 – 18:00
Wyszogrodzka 12

Koordynator robót
tel. 510 331 510
  1 – 20 09.05.2017 r.  11:00 – 18:00 06.06.2017 r

        
11:00 – 18:00
        
 21 – 40 10.05.2017 r.  11:00 – 18:00
41 – 60 11.05.2017 r..  11:00 – 18:00
61 – 80 12.05.2017 r.  11:00 – 18:00
 81 – 99 15.05.2017 r.  11:00 – 18:00
100 – 120 16.05.2017 r.  11:00 – 18:00
121 – 140 17.05.2017 r.  11:00 – 18:00
141 – 160 18.05.2017 r.  11:00 – 18:00
 161 – 180 19.05.2017 r.  11:00 – 18:00
181 – 198 22.05.2017 r.  11:00 – 18:00 06.06.2017 r.
Lokale nr.
od 1 do 59
  
11:00 – 18:00    
Rembielińska 10

Koordynator robót
tel. 533 288 352
  1 – 16 10.05.2017 r.  11:00 – 18:00
 17 – 32 11.05.2017 r.  11:00 – 18:00
33 – 47 12.05.2017 r..  11:00 – 18:00
48 – 62 15.05.2017 r.  11:00 – 18:00 07.06.2017 r.
Lokale nr.
od 63 do 104
oraz
lokale użytkowe
11:00 – 18:00    
 63 – 77 16.05.2017 r.  11:00 – 18:00
78 – 92 17.05.2017 r.  11:00 – 18:00
93 – 104 18.05.2017 r.  11:00 – 18:00
Ogińskiego 3

Koordynator robót
tel. 533 288 352
  1 – 17 22.05.2017 r.  11:00 – 18:00

28.06.2017 r.

11:00 – 18:00
 18 – 34 23.05.2017 r.  11:00 – 18:00
35 – 51 24.05.2017 r..  11:00 – 18:00
52 – 68 25.05.2017 r.  11:00 – 18:00
69 – 85 26.05.2017 r.  11:00 – 18:00
86 – 101 29.05.2017 r.  11:00 – 18:00
102 – 117 30.05.2017 r.  11:00 – 18:00
118 – 133 31.05.2017 r.  11:00 – 18:00
134 – 149 01.06.2017 r.  11:00 – 18:00
150 – 165 02.06.2017 r.  11:00 – 18:00
166 – 170 05.06.2017 r.  11:00 – 18:00
Rembielińska 4

Koordynator robót
tel. 533 288 352
1 – 17 08.06.2017 r.  11:00 – 18:00

17.07.2017 r.
lokale 1 – 117

18.07.2017 r.
lokale 118 – 198

14.09.2017 r.
dodatkowy
termin
           

11:00 – 18:00
           
 18 – 34 09.06.2017 r.  11:00 – 18:00
35 – 51 12.06.2017 r.  11:00 – 18:00
52 – 68 13.06.2017 r.  11:00 – 18:00
69 – 85 14.06.2017 r.  11:00 – 18:00
86 – 102 19.06.2017 r.  11:00 – 18:00
103 – 119 20.06.2017 r.  11:00 – 18:00
120 – 136 21.06.2017 r.  11:00 – 18:00
137 – 153 22.06.2017 r.  11:00 – 18:00
154 – 170 23.06.2017 r.  11:00 – 18:00
171 – 187 26.06.2017 r.  11:00 – 18:00
188 – 198 27.06.2017 r.  11:00 – 18:00
Balkonowa 1

Koordynator robót
tel. 533 288 352
  1 – 17  29.06.2017 r.  11:00 – 18:00 15.09.2017 r.
dodatkowy
termin         

11:00 – 18:00 
         
18 – 34  30.06.2017 r.  11:00 – 18:00
 35 – 51  03.07.2017 r.  11:00 – 18:00
52 – 68  04.07.2017 r.  11:00 – 18:00
69 – 85  05.07.2017 r.  11:00 – 18:00
 86 – 102  06.07.2017 r.  11:00 – 18:00
103 – 119  07.07.2017 r.  11:00 – 18:00
120 – 136 10.07.2017 r.  11:00 – 18:00
137 – 153 11.07.2017 r.  11:00 – 18:00
154 – 170 12.07.2017 r.  11:00 – 18:00
171 – 187 13.07.2017 r.  11:00 – 18:00
188 – 199 14.07.2017 r.  11:00 – 18:00
Balkonowa 3

Koordynator robót
tel. 533 288 352
  1 – 19  19.07.2017 r.  11:00 – 18:00  16.08.2017 r.
lokale, które nie
zostały
udostępnione
w I terminie    
11:00 – 18:00
         
20 – 38  20.07.2017 r.  11:00 – 18:00
 39 – 54  21.07.2017 r.  11:00 – 18:00
Rembielińska 10A

Koordynator robót
tel. 533 288 352
  1 – 19  24.07.2017 r.  11:00 – 18:00 30.08.2017 r.
lokale, które nie
zostały
udostępnione
w I terminie     
         
11:00 – 18:00 
         
20 – 38  25.07.2017 r.  11:00 – 18:00
 39 – 54  26.07.2017 r.  11:00 – 18:00
Ogińskiego 1

Koordynator robót
tel. 533 288 352
 1 – 20 14.08.2017 r.  11:00 – 18:00

20.09.2017 r.
(środa)
lokale 1 – 89

21.09.2017 r.
(czwartek)
lokale 90 – 192 
         

11:00 – 18:00
         
21 – 42  17.08.2017 r.  11:00 – 18:00
43 – 63  18.08.2017 r.  11:00 – 18:00
64 – 85  21.08.2017 r.  11:00 – 18:00
 86 – 106  22.08.2017 r.  11:00 – 18:00
107 – 125  23.08.2017 r.  11:00 – 18:00
126 – 143  24.08.2017 r.  11:00 – 18:00
144 – 161  25.08.2017 r.  11:00 – 18:00
 162 – 180  28.08.2017 r.  11:00 – 18:00
 181 – 192  29.08.2017 r.  11:00 – 18:00
Ogińskiego 5

Koordynator robót
tel. 533 288 352
1 – 18 31.08.2017 r.  11:00 – 18:00

 02.10.2017 r.
(poniedziałek)
lokale 1 – 115

03.10.2017 r.
(wtorek)
lokale 116 – 198

11:00 – 18:00
         
19 – 36  01.09.2017 r.  11:00 – 18:00
37 – 54  04.09.2017 r.  11:00 – 18:00
55 – 72  05.09.2017 r.  11:00 – 18:00
 73 – 92  06.09.2017 r.  11:00 – 18:00
93 – 113  07.09.2017 r.  11:00 – 18:00
114 – 134  08.09.2017 r.  11:00 – 18:00
135 – 155  11.09.2017 r.  11:00 – 18:00
 156 – 177  12.09.2017 r.  11:00 – 18:00
 178 – 195  13.09.2017 r.  11:00 – 18:00
Żuromińska 5
Koordynator robót
533 288 352
1 – 16 18.09.2017 r. 11:00 – 18:00

20.10.2017 r.
(piątek)
lokale, które
nie zostały
udostępnione
w I terminie

11:00 – 18:00
17 – 30 19.09.2017 r. 11:00 – 18:00
Żuromińska 9
Koordynator robót
533 288 352
 1 – 16 22.09.2017 r.  11:00 – 18:00 20.10.2017 r.
piątek)
lokale, które
nie zostały
udostępnione
w I terminie
11:00 – 18:00
         
17 – 30 25.09.2017 r.  11:00 – 18:00
Żuromińska 17
Koordynator robót
533 288 352
 1 – 16 26.09.2017 r.  11:00 – 18:00 23.10.2017 r.
(poniedziałek)
lokale, które
nie zostały
udostępnione
w I terminie
11:00 – 18:00
         
17 – 30 27.09.2017 r.  11:00 – 18:00
Boliwara 4A
Koordynator robót
533 288 352
 1 – 16 28.09.2017 r.  11:00 – 18:00 23.10.2017 r.
(poniedziałek)
lokale, które
nie zostały
udostępnione
w I terminie
11:00 – 18:00
         
17 – 30 29.09.2017 r.  11:00 – 18:00
Chodecka 8

Koordynator robót
tel. 533 288 352
 1 – 17 04.10.2017 r.  11:00 – 18:00

 13.11.2017 r.
( poniedziałek )
lokale 1 – 52
14.11.2017 r.
( wtorek )
lokale 53 – 132
15.11.2017 r.
( środa )
lokale 133 – 198

11:00 – 18:00
         
18 – 34 05.10.2017 r.  11:00 – 18:00
35 – 51  06.10.2017 r.  11:00 – 18:00
52 – 68  09.10.2017 r.  11:00 – 18:00
69 – 86  10.10.2017 r.  11:00 – 18:00
87 – 102  11.10.2017 r.  11:00 – 18:00
103 – 119  12.10.2017 r.  11:00 – 18:00
120 – 136  13.10.2017 r.  11:00 – 18:00
137 – 152  16.10.2017 r.  11:00 – 18:00
153 – 168  17.10.2017 r.  11:00 – 18:00
169 – 184  18.10.2017 r.  11:00 – 18:00
185 – 198  19.10.2017 r.  11:00 – 18:00
Syrokomli 7/13

Koordynator robót
tel. 518 174 724
 1 – 20 18.10.2017 r.  11:00 – 18:00

 24.11.2017 r.
(piątek)
lokale, które
nie zostały
udostępnione
w I terminie

11:00 – 18:00
         
21 – 40 19.10.2017 r.  11:00 – 18:00
41 – 50  20.10.2017 r.  11:00 – 18:00
51 – 80  23.10.2017 r.  11:00 – 18:00
81 – 101  24.10.2017 r.  11:00 – 18:00
102 – 123  25.10.2017 r.  11:00 – 18:00
124 – 144  26.10.2017 r.  11:00 – 18:00
145 – 165  27.10.2017 r.  11:00 – 18:00
166 – 187  30.10.2017 r.  11:00 – 18:00
188 – 209  31.10.2017 r.  11:00 – 18:00
210 – 230  02.11.2017 r.  11:00 – 18:00
231 – 251  03.11.2017 r.  11:00 – 18:00
252 – 258  06.11.2017 r.  11:00 – 18:00
Wyszogrodzka 16

Koordynator robót
tel. 533 288 352
 1 – 16 24.10.2017 r.  11:00 – 18:00

05.12.2017 r.
( wtorek )
lokale 1 – 57
06.12.2017 r.
( środa )
lokale 58 – 124
07.12.2017 r.
( czwartek )
lokale 125 – 198 

11:00 – 18:00
         
17 – 32 25.10.2017 r.  11:00 – 18:00
33 – 48  26.10.2017 r.  11:00 – 18:00
49 – 64  27.10.2017 r.  11:00 – 18:00
65 – 80  30.10.2017 r.  11:00 – 18:00
81 – 96  31.10.2017 r.  11:00 – 18:00
97 – 112  02.11.2017 r.  11:00 – 18:00
113 – 127  03.11.2017 r.  11:00 – 18:00
128 – 142  06.11.2017 r.  11:00 – 18:00
143 – 157  07.11.2017 r.  11:00 – 18:00
158 – 172  08.11.2017 r.  11:00 – 18:00
173 – 187  09.11.2017 r.  11:00 – 18:00
188 – 198  10.11.2017 r.  11:00 – 18:00
Wyszogrodzka 14

Koordynator robót
tel. 533 288 352
 1 – 16 16.11.2017 r.  11:00 – 18:00

 11.01.2018 r.
( wtorek )
lokale 1 – 60
12.01.2018 r.
( piątek )
lokale 61 – 140
15.01.2018 r.
( poniedziałek )
lokale 141 – 198 

11:00 – 18:00
17 – 32 17.11.2017 r.  11:00 – 18:00
33 – 48  20.11.2017 r.  11:00 – 18:00
49 – 64  21.11.2017 r.  11:00 – 18:00
65 – 80  22.11.2017 r.  11:00 – 18:00
81 – 96  23.11.2017 r.  11:00 – 18:00
97 – 112  24.11.2017 r.  11:00 – 18:00
113 – 127  27.11.2017 r.  11:00 – 18:00
128 – 142  28.11.2017 r.  11:00 – 18:00
143 – 157  29.11.2017 r.  11:00 – 18:00
158 – 172  30.11.2017 r.  11:00 – 18:00
173 – 187  01.12.2017 r.  11:00 – 18:00
188 – 198  04.12.2017 r.  11:00 – 18:00
Chodecka 6

Koordynator robót
tel. 533 288 352
 1 – 17 08.12.2017 r.  11:00 – 18:00

24.01.2018 r.
( środa )
lokale 1 – 65
25.01.2018 r.
( czwartek )
lokale 66 – 135
26.01.2018 r.
( piątek )
lokale 136 – 198  

11:00 – 18:00
         
18 – 34 11.12.2017 r.  11:00 – 18:00
35 – 51  12.12.2017 r.  11:00 – 18:00
52 – 68  13.12.2017 r.  11:00 – 18:00
69 – 86  14.12.2017 r.  11:00 – 18:00
87 – 102  15.12.2017 r.  11:00 – 18:00
103 – 119  18.12.2017 r.  11:00 – 18:00
120 – 136  19.12.2017 r.  11:00 – 18:00
137 – 152  20.12.2017 r.  11:00 – 18:00
153 – 170  08.01.2018 r.  11:00 – 18:00
171 – 187  09.01.2018 r.  11:00 – 18:00
188 – 198  10.01.2018 r.  11:00 – 18:00