Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno"

03-214 Warszawa

ul. Krasnobrodzka 11

Inwestycja

Nowa Inwestycja

"Bródno Centrum"

Rozpoczęty nabór z dniem 1 lipca 2016

Inwestycja

Inwestycja "Nowe Bródno",

Wolne miejsca postojowe

Zapraszamy

Gazeta spółdzielcza

czytaj online .....

archiwalne i najnowsze wydania w formacie PDF

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

E-BOK

Sprawdź stan

swojego konta

Previous Next Play Pause
loading...
Konkurs na Członka ZARZĄDU Zastępcę Prezesa Spółdzielni ds. ekonomiczno - finansowych Głównego Księgowego
Konkurs
Konkurs na Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" .....

logo do artykulow netRada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" w Warszawie
OGŁASZA KONKURS NA
Członka ZARZĄDU

Zastępcę Prezesa Spółdzielni
ds. ekonomiczno-finansowych
Głównego Księgowego

 

                                                                

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • doświadczenie w zarządzaniu finansami na stanowisku o podobnej randze - minimum 5 lat,
 • dobra znajomość zagadnień spółdzielczości mieszkaniowej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 
 

Oferty powinny zawierać:

 • list motywacyjny,
 • CV wraz ze zdjęciem,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy oraz wymagania kwalifikacyjne,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych w procedurze konkursowej.
 
 
 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert zawierających w/w dokumenty od 17.04.2018 r. do 08.05.2018 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs na stanowisko Członka Zarządu" w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno",
  03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 11 w sekretariacie.
 • Rada Nadzorcza nie zwraca przesłanych dokumentów oraz zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 
 

Proszę o zawarcie w ofercie klauzuli:
"Wyrażm zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Bródno" z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)"

Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno" z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11. Dane zebrane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 


Ekspektatywa własnościowego prawa do lokalu a nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Gazeta Nasze Bródno
Dotyczy artykułu w Gazecie Prawnej

W związku z artykułem pt."Błąd w ustawie może pozbawić dachu nad głową" w Gazecie Prawnej z dnia 20.03.2018 r.
Zarząd przedstawia opinię prawną Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów "Prokurent" w tej sprawie.

czytaj więcej .....

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" - 2018
Walne Zgromadzenie 2018
Walne Zgromadzenie 2018

Do pobrania.

Uchwała nr 1/ 2018 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" z dnia 8 lutego 2018 r. - czytaj więcej .....

Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno - czytaj więcej .....

Deklaracja przynależności do części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" w 2018 roku. - czytaj więcej .....

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie działalności oświatowo – kulturalnej i społecznej prowadzonej przez SM„Bródno”.
Wyjaśnienie zarządu
Wyjaśnienie Zarządu SM

czytaj więcej .....

loading...

brodno centrum

Komunikat RN i Zarządu SM.

pog techn

Pogotowie Techniczne

Dokumenty na www

E-BOK
KOMUNIKATY, INFORMACJE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BRÓDNO"

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje, że w dniu 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadza ona m.in. nowe rozwiązania zmieniające w radykalny sposób zasady funkcjonowania spółdzielni w zakresie ewidencji oraz rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego. czytaj więcej .....

Dyżury Pogotowia TechnicznegoHARMONOGRAM DYŻURÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO W OKRESIE
od 07.04.2018 r. do 30.06.2018 r.
w godzinach 9:00 - 15:00 (sobata)


Dostęp do dokumentów

- zamieszczanych na stronie internetowej
czytaj więcej .....

- zasady wydawania kopii dokumentów
czytaj więcej .....

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno" w Warszawie uprzejmie informuje, że udostępniliśmy system informatyczny umożliwiający uzyskanie informacji o indywidualnym stanie konta z tytułu opłat za używanie lokalu.W celu uzyskania dostępu do serwisu tj. loginu i hasła prosimy o zgłaszanie się właścicieli i głównych najemców lokali spółdzielczo-lokatorskich z dokumentem stwierdzającym tożsamość do Administracji Osiedli właściwych dla danych lokali.

Logowanie do systemu E-BOK

 * Osiedle "Kondratowicza" ul. Chodecka 13, 03-350 Warszawa  - kliknij tutaj
 * Osiedle "Podgrodzie" ul. Rzepichy 1, 03-246 Warszawa  - kliknij tutaj
 * Osiedle "Toruńska" ul. Wybrańska 29, 03-206 Warszawa  - kliknij tutaj
 * Osiedle "Wysockiego" ul. Rembielińska 9, 03-343 Warszawa  - kliknij tutaj

 
loading...

paragraf

  Poszukujemy pracownika
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" poszukuje kandydata na stanowisko
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Osiedla "Podgrodzie"

Wymagania:
- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
- stwierdzone posiadanie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
- predyspozycja do zarządzania na stanowisku kierowniczym
- znajomość zagadnień spółdzielczości
- minimum 2 lata na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji
- list motywacyjny
- CV
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spóldzielnię Mieszkaniową "Bródno" z siedzibą w Warszawie ul. Krasnobrodzka 11 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Spóldzielnię Mieszkaniową "Bródno" z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

paragraf

  Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
ZMIANA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" informuje, że zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, Członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 09.09.2017 r. nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w spółdzielni.

paragraf

  Przekształcenie prawa do gruntu z bonifikatą.
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA DO GRUNTU Z BONIFIKATĄ. WYJAŚNIENIE ZARZĄDU.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA DO GRUNTU Z BONIFIKATĄ. WYJAŚNIENIE ZARZĄDU.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje, że w dniu 08 czerwca 2017 roku Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę nr L/1217/2017 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

Wyjaśnienie Zarządu ..... czytaj więcej .....
Wniosek ..... do pobrania .....

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spotkanie ze SM 10 stycznia 2018 r.) - czytaj więcej .....

cieplo grzejnik

  OCHRONA DANYCH WRAŻLIWYCH. WYJAŚNIENIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI.
Ochrona danych osobowych. Wyjaśnienie Zarządu Spółdzielni.

Szanowni Państwo.

W związku z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” przesłała do użytkowników lokali mieszkalnych formularz „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym danych wrażliwych” z prośbą o jego wypełnienie i zwrot
     Odpowiadając na pytania dotyczące formularza Spółdzielnia informuje, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych określenie „przetwarzanie danych osobowych” oznacza wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych.

Czytaj więcej .....

cieplo grzejnik

  Realizacja programu zamierzeń modernizacyjnych w celu zmniejszenia kosztów ciepła
REALIZACJA PROGRAMU ZAMIERZEŃ MODERNIZACYJNYCH W CELU ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW CIEPŁA

Realizacja programu zamierzeń modernizacyjnych w celu zmniejszenia kosztów ciepła zużywanego do ogrzewania lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w latach 1997 – 2016.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” w Warszawie zajmuje teren o powierzchni blisko 140 hektarów w dzielnicy Warszawa Targówek i zarządza 206 budynkami mieszkalnymi. Ponad 85 % wszystkich budynków mieszkalnych spółdzielni zbudowanych zostało w okresie od końca lat sześćdziesiątych do początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Zastosowana w tym okresie konstrukcja budowlana budynków mieszkalnych zwana technologią wielkoblokową charakteryzowała się olbrzymią, niekontrolowaną utratą energii cieplnej poprzez zewnętrzne przegrody.

Czytaj więcej .....