Klauzula informacyjna

Spółdzielni Mieszkaniowej

"Bródno"

RODO

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno"

03-214 Warszawa

ul. Krasnobrodzka 11

Inwestycja

Nowa Inwestycja

"Bródno Centrum"

Rozpoczęty nabór z dniem 1 lipca 2016

Inwestycja

Inwestycja "Nowe Bródno",

Wolne miejsca postojowe

Zapraszamy

Gazeta spółdzielcza

czytaj online .....

archiwalne i najnowsze wydania w formacie PDF

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

E-BOK

Sprawdź stan

swojego konta

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...
Zawiadomienie  -  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" zwołuje Zebrania Kolonii
Walne Zgromadzenie 2018
Zawiadomienie - Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" zwołuje Zebrania Kolonii

Zawiadomienie

Stosownie do postanowień §119 ust.4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" oraz § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 Regulaminu Zebrania Kolonii uchwalonego Uchwałą nr 10/2016 Rady Nadzorczej SM "Bródno" z dnia 21.03.2016 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" zwołuje Zebrania Kolonii ....

czytaj więcej .....

Zawiadomienie o zmianie opłaty rocznej za korzystanie z gruntów

Zawiadomienie o zmianie opłaty rocznej za korzystanie z gruntów
Zawiadomienia o zmianie opłaty rocznej za korzystanie z gruntów

Zawiadomienia o zmianie opłaty rocznej od 01.01.2018 r.
za korzystanie z gruntów pozostających we władaniu SM "Bródno",
które Spółdzielnia otrzymała w 2017 r.

zawiadomienie o zmianie opłaty rocznej za korzystanie z gruntu - Osiedla "Toruńska" - czytaj tu .....
zawiadomienie o zmianie opłaty rocznej za korzystanie z gruntu - Osiedla "Podgrodzie" - czytaj tu .....

Informacja Zarządu w sprawie gruntów
Informacja
Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" w sprawie gruntów

logo do artykulow net

Informacja Zarządu w sprawie gruntów

 

 

 

W związku z opublikowanym w gazecie „Mieszkaniec Targówka” str. 4-5 z Numer 25 03/04 2018 r. tendencyjnym i błędnym merytorycznie artykułem p.t. „Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, który to artykuł mógł wywoład zaniepokojenie wśród mieszkaoców SM „Bródno”, Zarząd Spółdzielni uspakaja wszystkich Zainteresowanych, że Spółdzielnia posiada osobowośd prawą, jest podmiotem prawa, legalnym oraz istniejącym.

czytaj więcej .....

Ekspektatywa własnościowego prawa do lokalu a nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Gazeta Nasze Bródno
Dotyczy artykułu w Gazecie Prawnej

W związku z artykułem pt."Błąd w ustawie może pozbawić dachu nad głową" w Gazecie Prawnej z dnia 20.03.2018 r.
Zarząd przedstawia opinię prawną Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów "Prokurent" w tej sprawie.

czytaj więcej .....

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie działalności oświatowo – kulturalnej i społecznej prowadzonej przez SM„Bródno”.
Wyjaśnienie zarządu
Wyjaśnienie Zarządu SM

czytaj więcej .....

loading...

brodno centrum

Komunikat RN i Zarządu SM.

pog techn

Pogotowie Techniczne

Dokumenty na www

E-BOK
KOMUNIKATY, INFORMACJE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BRÓDNO"

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje, że w dniu 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadza ona m.in. nowe rozwiązania zmieniające w radykalny sposób zasady funkcjonowania spółdzielni w zakresie ewidencji oraz rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego. czytaj więcej .....

Dyżury Pogotowia TechnicznegoHARMONOGRAM DYŻURÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO W OKRESIE
od 06.10.2018 r. do 10.11.2018 r. w godz. 9:00 - 15:00 (sobota)
oraz
17.11.2018 r. do 29.12.2018 r. w godz. 8:00 - 16:00 (sobota)


Dostęp do dokumentów

- zamieszczanych na stronie internetowej
czytaj więcej .....

- zasady wydawania kopii dokumentów
czytaj więcej .....

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno" w Warszawie uprzejmie informuje, że udostępniliśmy system informatyczny umożliwiający uzyskanie informacji o indywidualnym stanie konta z tytułu opłat za używanie lokalu.

W celu uzyskania dostępu do serwisu tj. loginu i hasła prosimy o zgłaszanie się właścicieli i głównych najemców lokali spółdzielczo-lokatorskich z dokumentem stwierdzającym tożsamość do Administracji Osiedli właściwych dla danych lokali.

 

 Logowanie do systemu E-BOK  

 * Osiedle "Kondratowicza" ul. Chodecka 13, 03-350 Warszawa - kliknij tutaj  
 * Osiedle "Podgrodzie" ul. Rzepichy 1, 03-246 Warszawa - kliknij tutaj  
 * Osiedle "Toruńska" ul. Wybrańska 29, 03-206 Warszawa - kliknij tutaj  
 * Osiedle "Wysockiego" ul. Rembielińska 9, 03-343 Warszawa - kliknij tutaj 

loading...

paragraf

  Poszukujemy pracownika
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA

Administracja Osiedla „Kondratowicza” zatrudni pracownika na stanowisko Administratora 
czytaj więcej ......


Administracja Osiedla "Podgrodzie" zatrudni pracownika do działu techniczno-sanitarnego na stanowisko - Inspektor nadzoru ds. sanitarnych
czytaj więcej .....

paragraf

  Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
ZMIANA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" informuje, że zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, Członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 09.09.2017 r. nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w spółdzielni.

paragraf

  Przekształcenie prawa do gruntu z bonifikatą.
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA DO GRUNTU Z BONIFIKATĄ. WYJAŚNIENIE ZARZĄDU.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA DO GRUNTU Z BONIFIKATĄ. WYJAŚNIENIE ZARZĄDU.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje, że w dniu 08 czerwca 2017 roku Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę nr L/1217/2017 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

Wyjaśnienie Zarządu ..... czytaj więcej .....
Wniosek ..... do pobrania .....

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spotkanie ze SM 10 stycznia 2018 r.) - czytaj więcej .....

cieplo grzejnik

  OCHRONA DANYCH WRAŻLIWYCH. WYJAŚNIENIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI.
Ochrona danych osobowych. Wyjaśnienie Zarządu Spółdzielni.

Szanowni Państwo.

W związku z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” przesłała do użytkowników lokali mieszkalnych formularz „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym danych wrażliwych” z prośbą o jego wypełnienie i zwrot
     Odpowiadając na pytania dotyczące formularza Spółdzielnia informuje, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych określenie „przetwarzanie danych osobowych” oznacza wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych.

Czytaj więcej .....

cieplo grzejnik

  Realizacja programu zamierzeń modernizacyjnych w celu zmniejszenia kosztów ciepła
REALIZACJA PROGRAMU ZAMIERZEŃ MODERNIZACYJNYCH W CELU ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW CIEPŁA

Realizacja programu zamierzeń modernizacyjnych w celu zmniejszenia kosztów ciepła zużywanego do ogrzewania lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w latach 1997 – 2016.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” w Warszawie zajmuje teren o powierzchni blisko 140 hektarów w dzielnicy Warszawa Targówek i zarządza 206 budynkami mieszkalnymi. Ponad 85 % wszystkich budynków mieszkalnych spółdzielni zbudowanych zostało w okresie od końca lat sześćdziesiątych do początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Zastosowana w tym okresie konstrukcja budowlana budynków mieszkalnych zwana technologią wielkoblokową charakteryzowała się olbrzymią, niekontrolowaną utratą energii cieplnej poprzez zewnętrzne przegrody.

Czytaj więcej .....