Pilne !!!

Informacja,

Zarządu Spółdzielni

Bródno

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno"

03-214 Warszawa

ul. Krasnobrodzka 11

Inwestycja

Nowa Inwestycja

"Bródno Centrum"

Rozpoczęty nabór z dniem 1 lipca 2016

Inwestycja

Inwestycja "Nowe Bródno",

Wolne miejsca postojowe

Zapraszamy

Gazeta spółdzielcza

czytaj online .....

archiwalne i najnowsze wydania w formacie PDF

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Elektroniczne

Biuro Obsługi

Klienta

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

UWAGA !!! Pilne !!! Informacja !!!

01 komunikat

Porozumienie,  czytaj tutaj .....
Stanowisko,  czytaj tutaj .....
Głosowanie  czytaj tutaj .....
Przyjęcia interesantów zawieszone do odwołania,  czytaj więcej .....

loading...

A k t u a l n o ś c i - kliknij tutaj .....

  AKTUALNOŚCI
Aktualności - informacje
 

Szanowni Państwo
Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim za zaangażowanie i podpisanie list stanowiących załącznik do petycji w sprawie regulacji gruntów. Zebraliśmy 6.329 podpisów osób bezpośrednio zainteresowanych uregulowaniem swoich roszczeń do prawa własności i 3.624 podpisy osób wspierających swoich sąsiadów. W imieniu Państwa przesyłamy petycję do Prezydenta m. st. Warszawy i Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy licząc na wnikliwe jej rozpatrzenie i podjęcie kroków zmierzających do uwłaszczenia naszych Członków. Przypominamy, że od roku 2011 żadna z nieruchomości znajdującej się we władaniu SM „Bródno” nie została przekazana aktem notarialnym, a więc nie przekształcona we własność. Pora to zmienić, szczególnie że zmiana Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami umożliwia przyspieszenie tego procesu na terenach tzw. „dekretu Bieruta”.

czytaj całość ...

 
            

Szanowni Państwo


Przedkładamy niniejszą petycję do Pana Rafała Trzaskowskiego - Prezydenta m. st. Warszawy
oraz do Pani Ewy Malinowskiej-Grupińskiej - Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy
w sprawie uregulowania stanu prawnego pozostałej części gruntów, na których znajdują się budynki Spółdzielni.....

więcej czytaj tutaj .....

                            

UWAGA ! OSZUSTWO !

06 petycja oszustwo

 

  01 komunikat  
  Porozumienie ... czytaj tutaj .....
Stanowisko ... czytaj tutaj .....
Głosowanie ... czytaj tutaj .....
 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy
Pozwólcie, że zacznę od oświadczenia:

NIGDY NIE UMORZYŁEM ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ŻADNEJ SPÓŁDZIELNI

I to wszystko co mam do przekazania w sprawie, którą ktoś nagłaśnia w celu utrudnienia mi pełnienia
funkcji i wprowadzenia zamętu. Nie mam nic przeciwko piętnowaniu nieprawidłowości pod warunkiem, że takie występują, a tu kłamstwo goni pomówienie.

Istotą sprawy jest to, że ktoś bawi się kosztem mieszkańców budynków położonych na gruntach
nieuregulowanych. To Ci z Państwa, w przeciwieństwie do innych, muszą płacić za grunty i wiemy,
że nie są to małe kwoty. SM „Bródno” po podwyżkach na koniec 2018 roku złożyła w lutym 2019 roku
wniosek o zmniejszenie obciążenia dla mieszkańców o połowę, na podstawie obowiązujących
przepisów. Dotychczas ten wniosek nie został rozpatrzony i obawiam się, że rozpatrzony już nie
będzie.

Boleję nad tym, bo nasi mieszkańcy zapłacą w wyniku tego podwójne koszty, nie tylko za 2019 rok,
ale i za lata następne, aż do zakończenia procedury uwłaszczenia gruntów. Nie ma to nic wspólnego
ze sprawiedliwością.

Obiecuję Państwu, że nie ustanę w staraniach o doprowadzenie do końca sprawy wniosku
o obniżenie opłat za użytkowanie gruntów i zadbanie o należne prawa blisko połowy naszych
mieszkańców.

Z wyrazami szacunku i troski
  Sławomir Antonik


Stanowisko Ministerstwa Rozwoju
w sprawie terminu zwołania walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych w czasie
obowiązywania stanu epidemii wprowadzonego w związku z wirusem COVID-19

https://www.gov.pl/web/rozwoj/termin-zwolywania-walnych-zgromadzen-w-spoldzielniach-mieszkaniowych-w-czasie-obowiazywania-stanu-epidemii-wprowadzonego-w-zwiazku-z-wirusem-covid-19


...Otwarcie i dezynfekcja placów zabaw...
Szanowni Państwo.
W ostatnim czasie na portalu społecznościowym ukazał się film - reportaż na temat otwarcia i dezynfekcji placów zabaw na terenie zarządzanym przez Administrację Osiedla "Podgrodzie".
czytaj człość .....


DOBRA SPÓŁDZIELNIA   GRAND PRIX X-lecia 2011-2020
================================================
grand prix x lecia 2011 20201

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”

w imieniu Członków Spółdzielni składa podziękowania

Panu Grzegorzowi Kozickiemu Dyrektorowi Programu DOBRA SPÓŁDZIELNIA

Redaktorowi Naczelnemu

„Strefy Gospodarki – Biznes Magazyn”

Ogólnopolski dodatek DZIENNIK GAZETA PRAWNA

oraz

Panu Łukaszowi Osypińskiemu

Sekretarzowi Kapituły Programu DOBRA SPÓŁDZIELNIA

Zastępcy Redaktora Naczelnego

za uznanie działań Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w okresie 2011 – 2020

i nadanie tytułu Dobra Spółdzielnia

Grand Prix X-lecia 2011 – 2020

w Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce.

=======================

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” składa podziękowania

Członkom Rady Nadzorczej, Członkom Rad Osiedli oraz wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Spółdzielni w okresie 2011 – 2020.

Dzięki Państwa pracy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” została uhonorowana

tytułem Dobra Spółdzielnia Grand Prix X-lecia 2011 – 2020

w Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce.

=================

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” składa podziękowania

Panu Krzysztofowi Szczurowskiemu

Pani Barbarze Estkowskiej

Panu Ryszardowi Turkowi

byłym Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”

za zaangażowanie, wiedzę fachową i trud wniesiony w rozwój Spółdzielni.

Państwa wieloletnia praca przyczyniła się do osiągnięcia przez Spółdzielnię stabilizacji finansowej i gospodarczej, co zostało docenione poprzez nadanie tytułu

Dobra Spółdzielnia Grand Prix X-lecia 2011 – 2020

w Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce.

=========================================================================


Informacja o pomocy finansowej dla samotnie gospodarujących - czytaj więcej ...

Informacja o pomocy finansowej dla samotnie gospodarujących
Informacja o pomocy finansowej dla samotnie gospodarujących
informacja sm1

 

Informacja nt. pomocy osłonowej - czytaj więcej ...

Pismo Urzędu m.st. Warszawy - czytaj więcej ...

Wniosek o udzielenie pomocy - pobierz tu ...PILNE !!!   INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI   PILNE !!!

  Informacja Zarządu Spółdzielni
PILNE !!! Informacja Zarządu Spółdzielni PILNE !!!

Informacja Zarządu Spółdzielni !

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem ogranicza się do odwołania przyjmowanie interesantów
w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Krasnobrodzkiej 11.

Prosimy o kontakt telefoniczny

czytaj więcej .....

Dokumenty do pobrania .....
1. Oświadczenie wskazania członka - czytaj więcej .....
2. Podanie o wydanie zaświadczenia - czytaj więcej .....
3. Zgłoszenie do wspólnego zamieszkania - czytaj więcej .....

=====================================================================================

W związku z zagrożeniem koronawirusem, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”
postanowił zawiesić do odwołania działalność wszystkich Klubów Osiedlowych.

czytaj więcej .....

Informacja dot. funkcjonowania Rad Osiedli i Komitetów Kolonii w związku ze stanem epidemii

Informacja dot. funkcjonowania RO i KK.
Informacja dot. funkcjonowania Rad Osiedli i Komitetów Kolonii w związku za stanem epidemii.

Informacja dot. funkcjonowania Rad Osiedli i Komitetów Kolonii w związku ze stanem epidemii

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła między innymi zmiany dotyczące funkcjonowania spółdzielni.

czytaj więcej .....

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia SM „Bródno” w 2020 roku.

Informacja dot. WZ 2020
Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia SM „Bródno” w 2020 roku....

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia SM „Bródno” w 2020 roku.

Szanowni Państwo Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni w styczniu 2020 r. podjęły uchwały niezbędne do zwołania i zorganizowania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,
które miało się odbyć w 8 częściach w dniach 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 czerwca br. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, zwołanie Walnego Zgromadzenia jest teraz niedopuszczalne.
Jak wynika z obowiązujących przepisów, Zarząd będzie mógł zwołać Walne Zgromadzenie po odwołaniu stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego.
Nie można wykluczyć, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w ustalonym terminie, niemniej bardziej prawdopodobny wydaje się wariant, że zostanie zwołane w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Po unormowaniu sytuacji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie, o czym członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" 2020

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" 2020
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" 2020

Dokumeny do pobrania

1. Oświadczenie o przynależności do części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w 2020 roku  
   - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2020 Zarządu SM „Bródno” z dnia 29.01.2020 r. - czytaj więcej .....

2. Informacja Zarządu SM „Bródno”
   - Załącznik nr 2 do Uchwały nr 6/2020 Zarządu SM „Bródno” z dnia 29.01.2020 r. - czytaj więcej .....

3. dostęp po zalogowaniu - (https://www.smbrodno.pl/index.php/akty-prawne/uchwaly/zarzadu/category/234-uchwaly-zarzadu-spoldzielni-mieszkaniowej-brodno-rok-2020)  do Uchwały nr 6/2020 Zarządu SM „Bródno” z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia trybu postępowania w celu ustalenia przynależności członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2020 r.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie
Przekształcenie użytkowania wiczystego we własność

Z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów z mocy Ustawy z dn. 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 z późn.zm.).

czytaj więcej .....

Informacja o realizacji Ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r. poz. 1716 z późn. zm.)

Lp Adres nieruchomości Nr.
zaświadczenia
Data zaświadczenia
wystawionego przez
Urząd Dzielnicy
Targówek
Data złożenia wniosku
przez SM "Bródno" o
udzielenie bonifikaty
przez Miasto
Data otrzymania pisma
z wyliczoną opłatą
jednorazową
/ kwota opłaty jednorazowej
Data przekazania
pisma o wysokości
opłaty jednorazowej
do Administracji
 1  Nadwislańska 8 47/2019 24.04.2019 r. 09.05.2019 r. 21.05.2019 r. / 5.021,46 zł. 23.05.2019 r.
 2  Chodecka 10, 12 71/2019 23.05.2019 r. 29.05.2019 r. 07.06.2019 r. / 18.746,26 zł. 10.06.2019 r.
 3  Krasiczyńska 2, Kondratowicza 41 43/2019 23.05.2019 r. 29.05.2019 r. 07.06.2019 r. / 88.383,84 zł. 10.06.2019 r.
 4  Toruńska 78, 80 97/2019 27.05.2019 r. 30.05.2019 r. 10.06.2019 r. / 8.376,59 zł. 11.06.2019 r.
 5  Turmoncka 12, 15, 17 130/2019 27.05.2019 r. 06.06.2019 r. 19.06.2019 r. / 60.580,45 zł. 25.06.2019 r.
 6  Turmoncka 8 138/2019 28.05.2019 r. 06.06.2019 r. 19.06.2019 r. / 10.201,43 zł. 25.06.2019 r.
 7  Kowalskiego 1
 (korekta z dnia 08.08.2019 r. - poz.45 )
140/2019 29.05.2019 r. 06.06.2019 r. 13.06.2019 r. / 4.928,56 zł. 14.06.2019 r.
 8  Turmoncka 10 143/2019 29.05.2019 r. 06.06.2019 r. 19.06.2019 r. / 19.042, 79 zł. 25.06.2019 r.
 9  Krasnobrodzka 13 133/2019 28.05.2019 r. 06.06.2019 r. 24.06.2019 r. / 18.075,09 zł. 25.06.2019 r.
10  Krasnobrodzka 17 149/2019 04.06.2019 r. 06.06.2019 r. 13.06.2019 r. / 9.147,30 zł. 14.06.2019 r.
11  Krasiczyńska 13 151/2019 31.05.2019 r. 07.06.2019 r. 13.06.2019 r. / 27.513,22 zł. 14.06.2019 r.
12  Bazyliańska 5 152/2019 03.06.2019 r. 07.06.2019 r. 13.06.2019 r. / 1.657,64 zł. 14.06.2019 r.
13  Turmoncka 19 32/2019 29.05.2019 r. 11.06.2019 r. 25.06.2019 r. / 16.060,44 zł. 27.06.2019 r.
14  Krasiczyńska 3, 5 150/2019 05.06.2019 r. 11.06.2019 r. 24.06.2019 r. / 25.630,90 zł. 25.06.2019 r.
15  Suwalska 28 163/2019 07.06.2019 r. 13.06.2019 r. 01.07.2019 r. / 1.498,02 zł. 03.07.2019 r.
16  Suwalska 40 164/2019 07.06.2019 r. 13.06.2019 r. 27.06.2019 r. / 12.401,83 zł. 01.07.2019 r.
17  Chodecka 15 (zaświadczenie
 poprawione przez Urząd)
67/2019
(67/2019/2)
05.06.2019 r. 19.06.2019 r. 28.06.2019 r. / 13.640,46 zł.
(29.01.2020 r. /
13.467,40 zł.
03.07.2019 r.
18  Łojweska 9 161/2019 07.06.2019 r. 19.06.2019 r. 01.07.2019 r. / 21.721,54 zł. 03.07.2019 r.
19  Łojewska 7 165/2019 10.06.2019 r. 19.06.2019 r. 28.06.2019 r. / 19.074,63 zł. 03.07.2019 r.
20  Suwalska 3 175/2019 07.06.2019 r. 19.06.2019 r. 08.07.2019 r. / 3.564,18 zł. 10.07.2019 r.
;21  Suwalska 10 ;176/2019 07.06.2019 r. 19.06.2019 r. 04.07.2019 r. / 3.488,24 zł. 08.07.2019 r.
22  Suwalska 5 174/2019 07.06.2019 r. 25.06.2019 r. 08.07.2019 r. / 7.029,65 zł. 10.07.2019 r.
23  Suwalska 36, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E 178/2019 07.06.2019 r. 25.06.2019 r. 16.07.2019 r. / 35.904,89 zł. 18.07.2019 r.
24  Suwalska 36, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E
 odnośnie udziału w gruncie związanego
 z lokalem garażowym G1 budynku przy
 ul. Suwalskiej 36
178/G1/2019 19.06.2019 r. 28.06.2019 r. 16.07.2019 r. / 5.003,32 zł. 18.07.2019 r.
25  Suwalska 39 177/2019 17.06.2019 r. 28.06.2019 r. 11.07.2019 r. / 8.137,91 zł. 15.07.2019 r.
26  Łojewska 15 193/2019 03.07.2019 r. 12.07.2019 r. 25.07.2019 r. / 6.776,12 zł. 30.07.2019 r.
27  Suwalska 18 132/2019 01.07.2019 r. 15.07.2019 r. 02.08.2019 r. / 3.405,06 zł. 06.08.2019 r.
28  Chodecka 21 i Turmoncka 22
 (odnośnie udziału związanego z
 lokalem garażowym)
57/MP-131/2019 05.07.2019 r. 19.07.2019 r. 02.08.2019 r. / 202,18 zł. 06.08.2019 r.
29  Suwalska 6 202/2019 08.07.2019 r. 19.07.2019 r. 02.08.2019 r. / 1.415,40 zł. 06.08.2019 r.
30  Malborska 12 144/2019 12.07.2019 r. 30.07.2019 r. 07.08.2019 r. / 8.846,37 zł. 08.08.2019 r.
31  Turmoncka 15A, 17A
 (odnośnie udziału związanego
 z lokalem garażowym w budynku
 przy ul. Turmonckiej 15A)
195/G15A/2019 12.07.2019 r. 30.07.2019 r. 22.08.2019 r. / 4.962,81 zł. 26.08.2019 r.
32  Turmoncka 15A, 17A
 (odnośnie udziału związanego
 z lokalem garażowym w budynku
 przy ul. Turmonckiej 17A)
195/G17A/2019 12.07.2019 r. 30.07.2019 r. 22.08.2019 r. / 5.172,17 zł. 26.08.2019 r.
33  Św. Hieronima 9 210/2019 12.07.2019 r. 30.07.2019 r. 13.08.2019 r. / 4.367,48 zł. 20.08.2019 r.
34  Krasnobrodzka 19 181/2019 12.07.2019 r. 30.07.2019 r. 13.08.2019 r. / 12.216,72 zł. 20.08.2019 r.
35  Krasnobrodzka 19A 153/2019 12.07.2019 r. 30.07.2019 r. 19.08.2019 r. / 16.767,69 zł. 21.08.2019 r.
36  Nadwiślańska 4 215/2019 12.07.2019 r. 08.08.2019 r. 19.08.2019 r. / 10.700,38 zł. 21.08.2019 r.
37  Nadwiślańska 6 207/2019 31.07.2019 r. 08.08.2019 r. 19.08.2019 r. / 5.699,06 zł. 21.08.2019 r.
38  Suwalska 30 55/2019 31.07.2019 r. 14.08.2019 r. 05.09.2019 r. / 14.511,52 20.09.2019 r.
39  Suwalska 38 219/2019 31.07.2019 r. 14.08.2019 r. 05.09.2019 r. / 12.533,94 20.09.2019 r.
40  Rzepichy 8 217/2019 08.08.2019 r. 14.08.2019 r. 22.08.2019 r. / 3.965,78 zł. 26.08.2019 r.
41  Suwalska 24 168/2019 31.07.2019 r. 14.08.2019 r. 05.09.2019 r. / 9.434,22 zl. 20.09.2019 r.
42  Syrokomli 15/19 221/2019 05.08.2019 r. 14.08.2019 r. 30.08.2019 r. / 10.596,59 zł. 20.09.2019 r.
43  Malborska 8 148/2019 05.08.2019 r. 14.08.2019 r. 30.08.2019 r. / 9.434,44 zł. 20.09.2019 r.
44  Malborska 6 212/2019 05.08.2019 r. 14.08.2019 r. 30.08.2019 r. / 24.090,20 zł. 20.09.2019 r.
45  Kowalskiego 1 (zaświadczenie
 skorygowane przez Urząd)
140/II2019 08.08.2019 14.08.2019 r. 30.08.2019 r. / 4.875,12 zł. 20.09.2019 r.
46  Skrajna 1,3  Toruńska 52, 52A 220/2019 08.08.2019 r. 14.08.2019 r. 23.08.2019 r. / 30.558,88 zł. 26.08.2019 r.
47  Krasnobrodzka 2 72/2019 31.07.2019 r. 22.08.2019 r. 18.09.2019 r. / 19.490,83 zł. 20.09.2019 r.
48  Bartnicza 4, 4a, 4b, 6 oraz
Nadwiślańska 5a, 5b, 5, 7, 9, 11
224/2019 31.07.2019 r. 22.08.2019 r. 18.09.2019 r. /47.504,42 zł. 20.09.2019 r.
49  Suwalska 32 223/2019 31.07.2019 r. 26.08.2019 r. 23.09.2019 r. / 17.722,34 zł. 30.09.2019 r.
50  Turmoncka 16 190/2019 16.08.2019 r. 26.08.2019 r. 05.09.2019 r. / 17.692,42 zł. 20.09.2019 r.
51  Toruńska 72 226/2019 30.07.2019 r. 26.08.2019 r. 16.09.2019 r. / 8.442,85 zł. 20.09.2019 r.
52  Toruńska 70 232/2019 20.08.2019 r. 29.08.2019 r. 16.09.2019 r. / 6.268,49 zł. 20.09.2019 r.
53  Toruńska 70A 233/2019 20.08.2019 r. 29.08.2019 r. 18.09.2019 r. / 7.097,19 zł. 20.09.2019 r.
54  Krasnobrodzka 21 234/2019 20.08.2019 r. 29.08.2019 r. 18.09.2019 r. / 12.154,06 zł. 20.09.2019 r.
55  Toruńska 68 231/2019 20.08.2019 r. 29.08.2019 r. 16.09.2019 r. / 7.104,98 zł. 20.09.2019 r.
56  Św. Hieronima 6 236/2019 20.08.2019 r. 29.08.2019 r. 18.09.2019 r. / 3.766,81 zł. 20.09.2019 r.
57  Św. Hieronima 8 235/2019 20.08.2019 r. 29.08.2019 r. 16.08.2019 r. / 4.008,40 zł. 20.09.2019 r.
58  Kowalskiego 3 183/2019 20.08.2019 r. 29.08.2019 r. 16.09.2019 r. / 25.919,16 zł. 20.09.2019 r.
59  Krasnobrodzka 15 197/2019 20.08.2019 r. 29.08.2019 r. 16.09.2019 r. / 11.844,78 zł. 20.09.2019 r.
60  Wysockiego 2, 4 227/2019 23.08.2019 r. 02.09.2019 r. 12.09.2019 r. / 53.341,17 zł. 20.09.2019 r.
61  Łabiszyńska 15 242/2019 28.08.2019 r. 11.09.2019 r. 07.10.2019 r. / 1.152,67 zł. 11.10.2019 r.
62  Syrokomli 7/13 89/2019 28.08.2019 r. 11.09.2019 r. 03.10.2019 r. / 19.389,61 zł. 11.10.2019 r.
63  Chodecka 14 70/2019 30.08.2019 r. 11.09.2019 r. 23.09.2019 r. / 11.607,37 zł. 30.09.2019 r.
64  Łojewska 28 85/2019 30.08.2019 r. 11.09.2019 r. 23.09.2019 r. / 8.029,60 zł. 30.09.2019 r.
65  Chodecka 16, Chodecka 18 241/2019 30.08.2019 r. 11.09.2019 r. 23.09.2019 r. / 5.790,16 zł. 30.09.2019 r.
66  Łojewska 28A 243/2019 30.08.2019 r. 11.09.2019 r. 23.09.2019 r. / 9.256,86 zł. 30.09.2019 r.
67  Łojewska 1 127/2019 30.08.2019 r. 11.09.2019 r. 23.09.2019 r. / 15.761,50 zł. 30.09.2019 r.
68  Łojewska 13 75/2019 03.09.2019 r. 11.09.2019 r. 23.09.2019 r. / 23.328,82 zł. 30.09.2019 r.
69  Łojewska 5 129/2019 30.08.2019 r. 11.09.2019 r. 23.09.2019 r. / 15.427,78 zł. 30.09.2019 r.
70  Kondratowicza 11 (tylko odnośnie
lokalu użytkowego)
49/2019 30.08.2019 r. Spółdzielnia nie składa,
bo jest to tylko lokal
użytkowy
nie będzie bonifikaty, ponieważ
jest to lokal użytkowy
20.09.2019 r.
71  Malborska 2 244/2019 06.09.2019 r. 19.09.2019 r. 07.10.2019 r. / 5.120,22 zł.  11.10.2019 r.
72  Suwalska 26A 263/2019 20.09.2019 r. 03.10.2019 r. 24.10.2019 r. / 7.088,85 zł. 04.11.2019 r.
73  Chodecka 21 i Turmoncka 22
 (zaświadczenie poprawione przez Urząd)
 57/2019
(57/2/2019)
03.10.2019 r.
(06.11.2019 r.)
 17.10.2019 r. 13.11.2019 r. / 212,30 zł.  21.11.2019 r.
74  Krasnobrodzka 4 38/2019 27.09.2019 r. 17.10.2019 r.  07.11.2019 r. / 21.485,33 zł. 18.11.2019 r.
75  Kondratowicza 25A
(zaświadczenie poprawione przez Urząd)
188/2019
(188/II/2019 r.)
08.10.2019 r.
(22.11.2019 r.)
17.10.2019 r.  12.11.2019 r. / 5.674,41 zł.  18.11.2019 r.
76  Nadwiślańska 1 (odnośnie udziału
 związanego z lok. garażowym G-1)
74/G-1/2019 10.10.2019 r. 24.10.2019 r. 23.01.2020 r. / 518,17 zł.  27.01.2020 r.
77  Łojewska 26 324/2019 15.10.2019 r. 31.10.2019 r. 13.11.2019 r. / 3.185,58 zł. 18.11.2019 r.
78  Suwalska 8 330/2019 18.10.2019 r. 07.11.2019 r. 22.11.2019 r. / 5.600,81 zł.  02.12.2019 r.
79  Krasnobrodzka 6 33/2019 14.10.2019 r. 19.11.2019 r. 31.12.2019 r. / 38.079,41 zł. 09.01.2020 r.
80  Kondratowicza 15 154/2019 r. 30.10.2019 r. 19.11.2019 r. 17.12.2019 r. / 3.745,89 zł.  02.01.2020 r.
81  Kondratowicza 29 173/2019 30.10.2019 r. 19.11.2019 r.  17.12.2019 r. / 5.841,95 zł.  02.01.2020 r.
82  Kondratowicza 29A 314/2019 30.10.2019 r. 19.11.2019 r.  23.12.2019 r. / 7.729,45 zł. 02.01.2020 r. 
83  Kondratowicza 31 315/2019 30.10.2019 r. 19.11.2019 r.  23.12.2019 r. / 6.270,70 zł. 02.01.2020 r. 
84  Toruńska 60 340/2019 30.10.2019 r. 19.11.2019 r. 17.12.2019 r. / 10.032,46 zł.  02.01.2020 r.
85  Toruńska 74 200/2019 04.11.2019 r. 19.11.2019 r. 17.12.2019 r. / 962,01 zł.  02.01.2020 r.
86  Toruńska 56 279/2019 04.11.2019 r. 19.11.2019 r. 17.12.2019 r. / 9.172,61 zł.  02.01.2020 r.
87  Toruńska 58 280/2019 04.11.2019 r. 19.11.2019 r. 17.12.2019 r. / 9.155,16 zł. 02.01.2020 r. 
88  Toruńska 54 339/2019 04.11.2019 r. 19.11.2019 r. 17.12.2019 r. / 7.582,11 zł.  02.01.2020 r.
89  Suwalska 9 362/2019 04.11.2019 r. 19.11.2019 r. 22.01.2020 r. / 1.114,98 zł. 23.01.2020 r.
90  Krasiczyńska 11 282/2019 06.11.2019 r. 03.12.2019 r. 30.12.2019 r. / 6.142,16 zł.  02.01.2020 r.
91  Rzepichy 4 141/2019 06.11.2019 r. 03.12.2019 r. 12.12.2019 r. / 7.532,17 zł. 19.12.2019 r.
92  Kowalskiego 5 198/2019 12.11.2019 r. 03.12.2019 r. 07.01.2020 r. / 11.720,40 zł.  14.01.2020 r.
93  Malborska 4 211/2019 06.11.2019 r. 03.12.2019 r. 12.12.2019 r. / 5.251,94 zł. 19.12.2019 r.
94  Łabiszyńska 17 325/2019 12.11.2019 r. 03.12.2019 r.  12.12.2019 r. / 1.031,36 zł. 19.12.2019 r.
95  Krasiczyńska 7 369/2019 08.11.2019 r. 03.12.2019 r.  30.12.2019 r. / 5.953,06 zł. 02.01.2020 r.
96  Krasiczyńska 9 370/2019 08.11.2019 r. 03.12.2019 r.  30.12.2019 r. / 5.065,28 zł. 02.01.2020 r.
97  Skrajna 4 401/2019 14.11.2019 r. 03.12.2019 r.  10.01.2020 r. / 1.729,23 zł. 14.01.2020 r.
98  Św.Hieronima 3 371/2019 19.11.2019 r. 03.12.2019 r. 12.12.2019 r. / 896,72 zł.  19.12.2019 r.
99  Wybrańska 10 372/2019 19.11.2019 r. 03.12.2019 r. 13.12.2019 r. / 958,44 zł. 19.12.2019 r.
100  Wybrańska 12 373/2019 19.11.2019 r. 06.12.2019 r.  13.12.2019 r. / 801,07 zł. 19.12.2019 r.
101  Kondratowicza 23A 145/2019 22.11.2019 r. 06.12.2019 r.  16.01.2020 r. / 5.992,34 zł. 20.01.2020 r.
102  Kondratowicza 17 146/2019 26.11.2019 r. 06.12.2019 r. 16.01.2020 r. / 5.589,36 zł.  20.01.2020 r.
103  Turmoncka 14 196/2019 22.11.2019 r. 06.12.2019 r.  23.12.2019 r. / 12.071,76 zł. 02.01.2020 r.
104  Kondratowicza 19 341/2019 26.11.2019 r. 06.12.2019 r.  16.01.2020 r. / 1.554,76 zł. 20.01.2020 r.
105  Kondratowicza 13 357/2019 25.11.2019 r. 06.12.2019 r.  08.01.2020 r. / 6.403,33 zł. 14.01.2020 r.
106  Turmoncka 15A, Turmoncka 17A 195/2019 22.11.2019 r. 06.12.2019 r. 23.12.2019 r. / 21.641,58 zł. 02.01.2020 r.
107  Suwalska 22 450/2019 26.11.2019 r. 06.12.2019 r. 10.01.2020 r. / 11.287,01 zł.  14.01.2020 r.
108  Bartnicza 4, 4a, 4b, 6 oraz
 Nadwiślańska 5a, 5b, 5, 7, 9, 11
 (odnośnie udziału związanego
 z lokalem garażowym G-1)
24/B4/G-1/2019 26.11.2019 r. 06.12.2019 r.  10.01.2020 r. / 8.110,99 zł 14.01.2020 r.
109  Bartnicza 4, 4a, 4b, 6 oraz
 Nadwiślańska 5a, 5b, 5, 7, 9, 11
 (odnośnie udziału związanego
 z lokalem garażowym G-2)
24/N5/G-2/2019 29.11.2019 r. 16.12.2019 r. 10.01.2020 r. / 3.380,68 zł. 14.01.2020 r.
110  Suwalska 36, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E
 (odnośnie udziału w gruncie zawiązanego
 z lokalem garażowym G-2
 budynku przy ul. Suwalskiej 36A)
 178/G-2/2019 02.12.2019 r. 20.12.2019 r.  10.01.2020 r. / 2.662,38 zł. 14.01.2020 r.
111  Bartnicza 4, 4a, 4b, 6 oraz Nadwiślańska
 5a, 5b, 5, 7, 9, 11
 (odnośnie udziału związanego z lokalem
 garażowym G-4)
226/B/G-4/2019 29.01.2020 r.  28.02.2020 r. 10.03.2020 r. / 2.696,60 zł. 23.03.2020 r.
112  Chodecka 21 i Turmoncka 22 (odnośnie
 udziału związanego z lokalem garażowym)
57/G/2019 20.02.2020 r. 28.02.2020 r. 09.03.2020 r. / 252,00 zł.  23.03.2020 r.
113  Bartnicza 4, 4a, 4b, 6 oraz Nadwiślańska
 5a, 5b, 5, 7, 9, 11
 (odnośnie udziału związanego z lokalem
 garażowym G-3)
224/G3/2019 21.02.2020 r. wysłane pocztą
25.03.2020 r.
31.07.2020 r. / 5.845,36 zł.  13.08.2020 r.

==================================================================================================================================================

Regulacja praw do gruntów (grunty nieuregulowane)

Regulacja praw do gruntów (grunty nieuregulowane)
Regulacja praw do gruntów (grunty nieuregulowane)

Poniżej udostępniamy prezentację przygotowaną przez pracowników Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Dzielnicy Targówek,
dotyczącą trybu regulacji praw do gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.
Prezentacja przedstawiona była na spotkaniach informacyjnych przygotowanych przez Urząd Dzielnicy Targówek.

Prezentacja w formacie "pptx" MS PowerPoint znajduje się pod adresem:

http://urzad.targowek.waw.pl/page/index.php?str=42&id=5628

Prezentacja w formacie PDF ..... czytaj tutaj.

Ekspektatywa własnościowego prawa do lokalu a nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Gazeta Nasze Bródno
Dotyczy artykułu w Gazecie Prawnej

W związku z artykułem pt."Błąd w ustawie może pozbawić dachu nad głową" w Gazecie Prawnej z dnia 20.03.2018 r.
Zarząd przedstawia opinię prawną Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów "Prokurent" w tej sprawie.

czytaj więcej .....

loading...

Pozostałe informacje - archiwum

  Pozostałe informacje
Info

 1.  Informacja Zarządu w sprawie gruntów - czytaj więcej .....
 2.  Zawiadomienia o zmianie opłaty rocznej za korzystanie z gruntów - czytaj więcej .....
 3.  Zawiadomienie - Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" - w sprawie wyborów do Rad Osiedli - czytaj więcej .....
 4.  Stanowisko Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno"- czytaj więcej .....
 5.  Informacja Zarządu SM „Bródno” w sprawie wyborów do Rad Osiedli - czytaj więcej .....
 6.  Dotyczy podwyżek opłat za władanie gruntami (grunty nieuregulowane) - czytaj więcej .....
 7.  Zmiany w układzie komunikacyjnym w związku z budową II linii metra na Bródnie - czytaj więcej .....
 8.  Walne Zgromadzenie SM "Bródno" 2019 - czytaj więcej .....
 9.  Informacja o wyroku sygn. III C 1281/18 z 26 lipca 2019 r. dot. zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadz... - czytaj więcej .....
10. Zebrania Kolonii 2019 - czytaj więcej .....
11. Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie działalności oświatowo – kulturalnej i społecznej prowadzonej przez SM„Bródno”. - czytaj więcej .....

loading...

brodno centrum

Komunikat RN i Zarządu SM.

pog techn

Pogotowie Techniczne

Dokumenty na www

E-BOK
KOMUNIKATY, INFORMACJE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BRÓDNO"

INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BRÓDNO" W SPRAWIE PETYCJI DO KANCELARII SEJMU

W ostatnich dniach na terenie Bródna kolportowane są druki dotyczące ogólnie mówiąc regulacji gruntów.
Do wypełnienia druku zwanego "Petycją" (Załącznik nr 1 ... do pobrania) zachęcał Burmistrz Dzielnicy Targówek na spotkaniu z mieszkańcami. Jest on adresowany do Kancelarii Sejmu i dotyczy regulacji na rzecz spółdzielni mieszkaniowych praw do gruntów, na których stoją budynki tychże spółdzielni.....
czytaj więcej .....


Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje, że w dniu 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadza ona m.in. nowe rozwiązania zmieniające w radykalny sposób zasady funkcjonowania spółdzielni w zakresie ewidencji oraz rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego. czytaj więcej .....

Dyżury Pogotowia Technicznego

HARMONOGRAM DYŻURÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO W OKRESIE
od 20.03.2021 r. do 26.06.2021 r. w godz. 9:00 - 15:00 (sobota)


Spis telefonów alarmowych instytucji i służb miejskich


czytaj więcej .....

Dostęp do dokumentów

- zamieszczanych na stronie internetowej
czytaj więcej .....

- zasady wydawania kopii dokumentów
czytaj więcej .....

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno" w Warszawie uprzejmie informuje, że udostępniliśmy system informatyczny umożliwiający uzyskanie informacji o indywidualnym stanie konta z tytułu opłat za używanie lokalu.

W celu uzyskania dostępu do serwisu tj. loginu i hasła prosimy o zgłaszanie się właścicieli i głównych najemców lokali spółdzielczo-lokatorskich z dokumentem stwierdzającym tożsamość do Administracji Osiedli właściwych dla danych lokali.

 Logowanie do systemu E-BOK  

 * Osiedle "Kondratowicza" ul. Chodecka 13, 03-350 Warszawa - kliknij tutaj  
 * Osiedle "Podgrodzie" ul. Rzepichy 1, 03-246 Warszawa - kliknij tutaj  
 * Osiedle "Toruńska" ul. Wybrańska 29, 03-206 Warszawa - kliknij tutaj  
 * Osiedle "Wysockiego" ul. Rembielińska 9, 03-343 Warszawa - kliknij tutaj 


INSTRUKCJA DLA SPÓŁDZIELCÓW O MOŻLIWOŚCI ZDALNEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOSTĘP DO SERWISU E-BOK

Tymczasowo istnieje możliwość zdalnego złożenia wniosku o uzyskanie dostępu do serwisu. W tym celu należy pobrać odpowiedni wniosek (wniosek dla osoby fizycznej, wniosek dla osoby prawnej), wypełnić go, podpisać i wydrukować.

Następnie należy dostarczyć dokument do odpowiedniej Administracji. Można tego dokonać poprzez wysłanie dokumentu pocztą elektroniczną na adres Administracji z załączonym skanem lub zdjęciem.

Po otrzymaniu dokumentu pracownik Administracji skontaktuje się z Państwem telefonicznie, w celu weryfikacji tożsamości. Weryfikacja będzie polegała na zadawaniu przez pracownika Adminstracji pytań z zakresu posiadanych przez Administrację Państwa danych. Po pozytywnej weryfikacji, zostanie Państwu przekazany login i tymczasowe hasło do systemu EBOK. Hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu.

Do pobrania:
wniosek dla osoby fizycznej - pobierz tu .....
wniosek dla osoby prawnej  - pobierz tu .....

loading...

paragraf

  Poszukujemy pracownika
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA

SM "Bródno" Administracja Osiedla "Kondratowicza" zatrudni
pracownika do DZIAŁU TECHNICZNEGO
na stanowisko Specjalista ds. budowlanyc
h

Do obowiązków należeć będzie m.in:
- prowadzenie i nadzór nad pracami remontowymi i konserwacyjnymi , w tym:
- prowadzenie dokumentacji technicznej budynków;
- obsługa zgłoszeń w zakresie awarii i problemów technicznych budynków eksploatowanych, prowadzenie korespondencji w tym zakresie;
- przeprowadzanie rocznych przeglądów technicznych budynków eksploatowanych;
- przygotowywanie planów prac remontowych;
- przygotowywanie projektów pism, umów, zleceń;
- kontrola jakości i wartości wykonywanych robót oraz kontrola zgodności wystawionych faktur z przedmiotem zamówienia;

czytaj więcej .....


paragraf

  Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
ZMIANA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" informuje, że zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, Członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 09.09.2017 r. nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w spółdzielni.

paragraf

  Przekształcenie prawa do gruntu z bonifikatą.
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA DO GRUNTU Z BONIFIKATĄ. WYJAŚNIENIE ZARZĄDU.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA DO GRUNTU Z BONIFIKATĄ. WYJAŚNIENIE ZARZĄDU.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje, że w dniu 08 czerwca 2017 roku Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę nr L/1217/2017 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

Wyjaśnienie Zarządu ..... czytaj więcej .....
Wniosek ..... do pobrania .....

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spotkanie ze SM 10 stycznia 2018 r.) - czytaj więcej .....

cieplo grzejnik

  OCHRONA DANYCH WRAŻLIWYCH. WYJAŚNIENIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI.
Ochrona danych osobowych. Wyjaśnienie Zarządu Spółdzielni.

Szanowni Państwo.

W związku z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” przesłała do użytkowników lokali mieszkalnych formularz „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym danych wrażliwych” z prośbą o jego wypełnienie i zwrot
     Odpowiadając na pytania dotyczące formularza Spółdzielnia informuje, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych określenie „przetwarzanie danych osobowych” oznacza wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych.

Czytaj więcej .....

cieplo grzejnik

  Realizacja programu zamierzeń modernizacyjnych w celu zmniejszenia kosztów ciepła
REALIZACJA PROGRAMU ZAMIERZEŃ MODERNIZACYJNYCH W CELU ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW CIEPŁA

Realizacja programu zamierzeń modernizacyjnych w celu zmniejszenia kosztów ciepła zużywanego do ogrzewania lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w latach 1997 – 2016.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” w Warszawie zajmuje teren o powierzchni blisko 140 hektarów w dzielnicy Warszawa Targówek i zarządza 206 budynkami mieszkalnymi. Ponad 85 % wszystkich budynków mieszkalnych spółdzielni zbudowanych zostało w okresie od końca lat sześćdziesiątych do początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Zastosowana w tym okresie konstrukcja budowlana budynków mieszkalnych zwana technologią wielkoblokową charakteryzowała się olbrzymią, niekontrolowaną utratą energii cieplnej poprzez zewnętrzne przegrody.

Czytaj więcej .....