Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno"

03-214 Warszawa

ul. Krasnobrodzka 11

Inwestycja

Nowa Inwestycja

"Bródno Centrum"

Rozpoczęty nabór z dniem 1 lipca 2016

Inwestycja

Inwestycja "Nowe Bródno",

Wolne miejsca postojowe

Zapraszamy

Gazeta spółdzielcza

czytaj online .....

archiwalne i najnowsze wydania w formacie PDF

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

E-BOK

Sprawdź stan

swojego konta

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5
loading...

Zebrania Kolonii 2019

Zebrania Kolonii 2019
Zebrania Kolonii 2019

Szanowni Członkowie Spółdzielni

Zapraszamy do udziału w wyborach do Rad Osiedli, które odbędą się na najbliższych Zebraniach Kolonii.
Apelujemy, aby członkowie Spółdzielni uczestniczyli w Zebraniach i osobiście podejmowali decyzje,
zarówno w sprawie zgłaszania kandydatur jak i głosowania na poszczególnych kandydatów, ponieważ wtedy mają realny wpływ na skład osobowy Rady Osiedla.
Zdarza się bowiem, że pełnomocnictwa są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”

- Zawiadomienie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" zwołuje Zebrania Kolonii - czytaj więcej .....

- Informacja dla członków Spółdzielni posiadających więcej niż jeden lokal w zasobach Spółdzielni - czytaj więcej .....

- Oświadczenie o uczestniczeniu w wybranym Zebraniu Kolonii Spóldzielni Mieszkaniowej "Bródno" w 2019 roku - do pobrania .....

- Pełnomocnictwo do reprezentowania członka na Zebraniu Kolonii - do pobrania .....

- Klauzula informacyjna dla pełnomocnika - do pobrania .....

Informacja  o wyroku sygn. III C 1281/18 z 26 lipca 2019 r. dot. zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia SM "Bródno" w 2018 r.

Informacja
Informacja o wyroku sygn. III C 1281/18 z 26 lipca 2019 r. dot. zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadz...

Informacja o wyroku sygn. III C 1281/18 z 26 lipca 2019 r. dot. zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia SM „Bródno” z dnia 4, 5, 6, 7.06.2018 r. w sprawie zmian statutu, dot. wydłużenia kadencji Rad Osiedli o 1 rok.

W związku z rozpowszechnianą błędną informacją dot. zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 4, 5, 6, 7.06.2018 r. w sprawie zmian statutu, Zarząd Spółdzielni przedstawia Informację Kancelarii prawnej Prokurent w tej sprawie.

Informacja ......... czytaj więcej .....

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" 2019

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BRÓDNO" 2019
Walne Zgromadzenie SM "Bródno" 2019

Dokumenty do pobrania

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - czytaj więcej.....

Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" - czytaj więcej .....

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej SM "Bródno" - czytaj więcej .....

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie - czytaj więcej.....

Ankieta kandydata na członka Rady Nadzorczej SM "Bródno" - czytaj więcej.....

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Przekształcenie
Przekształcenie użytkowania wiczystego we własność

Z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów z mocy Ustawy z dn. 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 z późn.zm.).

czytaj więcej .....

Informacja o realizacji Ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r. poz. 1716 z późn. zm.)

Lp Adres nieruchomości Nr.
zaświadczenia
Data zaświadczenia
wystawionego przez
Urząd Dzielnicy
Targówek
Data złożenia wniosku
przez SM "Bródno" o
udzielenie bonifikaty
przez Miasto
Data otrzymania pisma
z wyliczoną opłatą
jednorazową
/ kwota opłaty jednorazowej
Data przekazania
pisma o wysokości
opłaty jednorazowej
do Administracji
 1  Nadwislańska 8 47/2019 24.04.2019 r. 09.05.2019 r. 21.05.2019 r. / 5.021,46 zł. 23.05.2019 r.
 2  Chodecka 10, 12 71/2019 23.05.2019 r. 29.05.2019 r. 07.06.2019 r. / 18.746,26 zł. 10.06.2019 r.
 3  Krasiczyńska 2, Kondratowicza 41 43/2019 23.05.2019 r. 29.05.2019 r. 07.06.2019 r. / 88.383,84 zł. 10.06.2019 r.
 4  Toruńska 78, 80 97/2019 27.05.2019 r. 30.05.2019 r. 10.06.2019 r. / 8.376,59 zł. 11.06.2019 r.
 5  Turmoncka 12, 15, 17 130/2019 27.05.2019 r. 06.06.2019 r. 19.06.2019 r. / 60.580,45 zł. 25.06.2019 r.
 6  Turmoncka 8 138/2019 28.05.2019 r. 06.06.2019 r. 19.06.2019 r. / 10.201,43 zł. 25.06.2019 r.
 7  Kowalskiego 1
 (korekta z dnia 08.08.2019 r. - poz.45 )
140/2019 29.05.2019 r. 06.06.2019 r. 13.06.2019 r. / 4.928,56 zł. 14.06.2019 r.
 8  Turmoncka 10 143/2019 29.05.2019 r. 06.06.2019 r. 19.06.2019 r. / 19.042, 79 zł. 25.06.2019 r.
 9  Krasnobrodzka 13 133/2019 28.05.2019 r. 06.06.2019 r. 24.06.2019 r. / 18.075,09 zł. 25.06.2019 r.
10  Krasnobrodzka 17 149/2019 04.06.2019 r. 06.06.2019 r. 13.06.2019 r. / 9.147,30 zł. 14.06.2019 r.
11  Krasiczyńska 13 151/2019 31.05.2019 r. 07.06.2019 r. 13.06.2019 r. / 27.513,22 zł. 14.06.2019 r.
12  Bazyliańska 5 152/2019 03.06.2019 r. 07.06.2019 r. 13.06.2019 r. / 1.657,64 zł. 14.06.2019 r.
13  Turmoncka 19 32/2019 29.05.2019 r. 11.06.2019 r. 25.06.2019 r. / 16.060,44 zł. 27.06.2019 r.
14  Krasiczyńska 3, 5 150/2019 05.06.2019 r. 11.06.2019 r. 24.06.2019 r. / 25.630,90 zł. 25.06.2019 r.
15  Suwalska 28 163/2019 07.06.2019 r. 13.06.2019 r. 01.07.2019 r. / 1.498,02 zł. 03.07.2019 r.
16  Suwalska 40 164/2019 07.06.2019 r. 13.06.2019 r. 27.06.2019 r. / 12.401,83 zł. 01.07.2019 r.
17  Chodecka 15 (zaświadczenie
 poprawione przez Urząd)
67/2019
(67/2019/2)
05.06.2019 r. 19.06.2019 r. 28.06.2019 r. / 13.640,46 zł.
(29.01.2020 r. /
13.467,40 zł.
03.07.2019 r.
18  Łojweska 9 161/2019 07.06.2019 r. 19.06.2019 r. 01.07.2019 r. / 21.721,54 zł. 03.07.2019 r.
19  Łojewska 7 165/2019 10.06.2019 r. 19.06.2019 r. 28.06.2019 r. / 19.074,63 zł. 03.07.2019 r.
20  Suwalska 3 175/2019 07.06.2019 r. 19.06.2019 r. 08.07.2019 r. / 3.564,18 zł. 10.07.2019 r.
;21  Suwalska 10 ;176/2019 07.06.2019 r. 19.06.2019 r. 04.07.2019 r. / 3.488,24 zł. 08.07.2019 r.
22  Suwalska 5 174/2019 07.06.2019 r. 25.06.2019 r. 08.07.2019 r. / 7.029,65 zł. 10.07.2019 r.
23  Suwalska 36, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E 178/2019 07.06.2019 r. 25.06.2019 r. 16.07.2019 r. / 35.904,89 zł. 18.07.2019 r.
24  Suwalska 36, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E
 odnośnie udziału w gruncie związanego
 z lokalem garażowym G1 budynku przy
 ul. Suwalskiej 36
178/G1/2019 19.06.2019 r. 28.06.2019 r. 16.07.2019 r. / 5.003,32 zł. 18.07.2019 r.
25  Suwalska 39 177/2019 17.06.2019 r. 28.06.2019 r. 11.07.2019 r. / 8.137,91 zł. 15.07.2019 r.
26  Łojewska 15 193/2019 03.07.2019 r. 12.07.2019 r. 25.07.2019 r. / 6.776,12 zł. 30.07.2019 r.
27  Suwalska 18 132/2019 01.07.2019 r. 15.07.2019 r. 02.08.2019 r. / 3.405,06 zł. 06.08.2019 r.
28  Chodecka 21 i Turmoncka 22
 (odnośnie udziału związanego z
 lokalem garażowym)
57/MP-131/2019 05.07.2019 r. 19.07.2019 r. 02.08.2019 r. / 202,18 zł. 06.08.2019 r.
29  Suwalska 6 202/2019 08.07.2019 r. 19.07.2019 r. 02.08.2019 r. / 1.415,40 zł. 06.08.2019 r.
30  Malborska 12 144/2019 12.07.2019 r. 30.07.2019 r. 07.08.2019 r. / 8.846,37 zł. 08.08.2019 r.
31  Turmoncka 15A, 17A
 (odnośnie udziału związanego
 z lokalem garażowym w budynku
 przy ul. Turmonckiej 15A)
195/G15A/2019 12.07.2019 r. 30.07.2019 r. 22.08.2019 r. / 4.962,81 zł. 26.08.2019 r.
32  Turmoncka 15A, 17A
 (odnośnie udziału związanego
 z lokalem garażowym w budynku
 przy ul. Turmonckiej 17A)
195/G17A/2019 12.07.2019 r. 30.07.2019 r. 22.08.2019 r. / 5.172,17 zł. 26.08.2019 r.
33  Św. Hieronima 9 210/2019 12.07.2019 r. 30.07.2019 r. 13.08.2019 r. / 4.367,48 zł. 20.08.2019 r.
34  Krasnobrodzka 19 181/2019 12.07.2019 r. 30.07.2019 r. 13.08.2019 r. / 12.216,72 zł. 20.08.2019 r.
35  Krasnobrodzka 19A 153/2019 12.07.2019 r. 30.07.2019 r. 19.08.2019 r. / 16.767,69 zł. 21.08.2019 r.
36  Nadwiślańska 4 215/2019 12.07.2019 r. 08.08.2019 r. 19.08.2019 r. / 10.700,38 zł. 21.08.2019 r.
37  Nadwiślańska 6 207/2019 31.07.2019 r. 08.08.2019 r. 19.08.2019 r. / 5.699,06 zł. 21.08.2019 r.
38  Suwalska 30 55/2019 31.07.2019 r. 14.08.2019 r. 05.09.2019 r. / 14.511,52 20.09.2019 r.
39  Suwalska 38 219/2019 31.07.2019 r. 14.08.2019 r. 05.09.2019 r. / 12.533,94 20.09.2019 r.
40  Rzepichy 8 217/2019 08.08.2019 r. 14.08.2019 r. 22.08.2019 r. / 3.965,78 zł. 26.08.2019 r.
41  Suwalska 24 168/2019 31.07.2019 r. 14.08.2019 r. 05.09.2019 r. / 9.434,22 zl. 20.09.2019 r.
42  Syrokomli 15/19 221/2019 05.08.2019 r. 14.08.2019 r. 30.08.2019 r. / 10.596,59 zł. 20.09.2019 r.
43  Malborska 8 148/2019 05.08.2019 r. 14.08.2019 r. 30.08.2019 r. / 9.434,44 zł. 20.09.2019 r.
44  Malborska 6 212/2019 05.08.2019 r. 14.08.2019 r. 30.08.2019 r. / 24.090,20 zł. 20.09.2019 r.
45  Kowalskiego 1 (zaświadczenie
 skorygowane przez Urząd)
140/II2019 08.08.2019 14.08.2019 r. 30.08.2019 r. / 4.875,12 zł. 20.09.2019 r.
46  Skrajna 1,3  Toruńska 52, 52A 220/2019 08.08.2019 r. 14.08.2019 r. 23.08.2019 r. / 30.558,88 zł. 26.08.2019 r.
47  Krasnobrodzka 2 72/2019 31.07.2019 r. 22.08.2019 r. 18.09.2019 r. / 19.490,83 zł. 20.09.2019 r.
48  Bartnicza 4, 4a, 4b, 6 oraz
Nadwiślańska 5a, 5b, 5, 7, 9, 11
224/2019 31.07.2019 r. 22.08.2019 r. 18.09.2019 r. /47.504,42 zł. 20.09.2019 r.
49  Suwalska 32 223/2019 31.07.2019 r. 26.08.2019 r. 23.09.2019 r. / 17.722,34 zł. 30.09.2019 r.
50  Turmoncka 16 190/2019 16.08.2019 r. 26.08.2019 r. 05.09.2019 r. / 17.692,42 zł. 20.09.2019 r.
51  Toruńska 72 226/2019 30.07.2019 r. 26.08.2019 r. 16.09.2019 r. / 8.442,85 zł. 20.09.2019 r.
52  Toruńska 70 232/2019 20.08.2019 r. 29.08.2019 r. 16.09.2019 r. / 6.268,49 zł. 20.09.2019 r.
53  Toruńska 70A 233/2019 20.08.2019 r. 29.08.2019 r. 18.09.2019 r. / 7.097,19 zł. 20.09.2019 r.
54  Krasnobrodzka 21 234/2019 20.08.2019 r. 29.08.2019 r. 18.09.2019 r. / 12.154,06 zł. 20.09.2019 r.
55  Toruńska 68 231/2019 20.08.2019 r. 29.08.2019 r. 16.09.2019 r. / 7.104,98 zł. 20.09.2019 r.
56  Św. Hieronima 6 236/2019 20.08.2019 r. 29.08.2019 r. 18.09.2019 r. / 3.766,81 zł. 20.09.2019 r.
57  Św. Hieronima 8 235/2019 20.08.2019 r. 29.08.2019 r. 16.08.2019 r. / 4.008,40 zł. 20.09.2019 r.
58  Kowalskiego 3 183/2019 20.08.2019 r. 29.08.2019 r. 16.09.2019 r. / 25.919,16 zł. 20.09.2019 r.
59  Krasnobrodzka 15 197/2019 20.08.2019 r. 29.08.2019 r. 16.09.2019 r. / 11.844,78 zł. 20.09.2019 r.
60  Wysockiego 2, 4 227/2019 23.08.2019 r. 02.09.2019 r. 12.09.2019 r. / 53.341,17 zł. 20.09.2019 r.
61  Łabiszyńska 15 242/2019 28.08.2019 r. 11.09.2019 r. 07.10.2019 r. / 1.152,67 zł. 11.10.2019 r.
62  Syrokomli 7/13 89/2019 28.08.2019 r. 11.09.2019 r. 03.10.2019 r. / 19.389,61 zł. 11.10.2019 r.
63  Chodecka 14 70/2019 30.08.2019 r. 11.09.2019 r. 23.09.2019 r. / 11.607,37 zł. 30.09.2019 r.
64  Łojewska 28 85/2019 30.08.2019 r. 11.09.2019 r. 23.09.2019 r. / 8.029,60 zł. 30.09.2019 r.
65  Chodecka 16, Chodecka 18 241/2019 30.08.2019 r. 11.09.2019 r. 23.09.2019 r. / 5.790,16 zł. 30.09.2019 r.
66  Łojewska 28A 243/2019 30.08.2019 r. 11.09.2019 r. 23.09.2019 r. / 9.256,86 zł. 30.09.2019 r.
67  Łojewska 1 127/2019 30.08.2019 r. 11.09.2019 r. 23.09.2019 r. / 15.761,50 zł. 30.09.2019 r.
68  Łojewska 13 75/2019 03.09.2019 r. 11.09.2019 r. 23.09.2019 r. / 23.328,82 zł. 30.09.2019 r.
69  Łojewska 5 129/2019 30.08.2019 r. 11.09.2019 r. 23.09.2019 r. / 15.427,78 zł. 30.09.2019 r.
70  Kondratowicza 11 (tylko odnośnie
lokalu użytkowego)
49/2019 30.08.2019 r. Spółdzielnia nie składa,
bo jest to tylko lokal
użytkowy
nie będzie bonifikaty, ponieważ
jest to lokal użytkowy
20.09.2019 r.
71  Malborska 2 244/2019 06.09.2019 r. 19.09.2019 r. 07.10.2019 r. / 5.120,22 zł.  11.10.2019 r.
72  Suwalska 26A 263/2019 20.09.2019 r. 03.10.2019 r. 24.10.2019 r. / 7.088,85 zł. 04.11.2019 r.
73  Chodecka 21 i Turmoncka 22
 (zaświadczenie poprawione przez Urząd)
 57/2019
(57/2/2019)
03.10.2019 r.
(06.11.2019 r.)
 17.10.2019 r. 13.11.2019 r. / 212,30 zł.  21.11.2019 r.
74  Krasnobrodzka 4 38/2019 27.09.2019 r. 17.10.2019 r.  07.11.2019 r. / 21.485,33 zł. 18.11.2019 r.
75  Kondratowicza 25A
(zaświadczenie poprawione przez Urząd)
188/2019
(188/II/2019 r.)
08.10.2019 r.
(22.11.2019 r.)
17.10.2019 r.  12.11.2019 r. / 5.674,41 zł.  18.11.2019 r.
76  Nadwiślańska 1 (odnośnie udziału
 związanego z lok. garażowym G-1)
74/G-1/2019 10.10.2019 r. 24.10.2019 r. 23.01.2020 r. / 518,17 zł.  27.01.2020 r.
77  Łojewska 26 324/2019 15.10.2019 r. 31.10.2019 r. 13.11.2019 r. / 3.185,58 zł. 18.11.2019 r.
78  Suwalska 8 330/2019 18.10.2019 r. 07.11.2019 r. 22.11.2019 r. / 5.600,81 zł.  02.12.2019 r.
79  Krasnobrodzka 6 33/2019 14.10.2019 r. 19.11.2019 r. 31.12.2019 r. / 38.079,41 zł. 09.01.2020 r.
80  Kondratowicza 15 154/2019 r. 30.10.2019 r. 19.11.2019 r. 17.12.2019 r. / 3.745,89 zł.  02.01.2020 r.
81  Kondratowicza 29 173/2019 30.10.2019 r. 19.11.2019 r.  17.12.2019 r. / 5.841,95 zł.  02.01.2020 r.
82  Kondratowicza 29A 314/2019 30.10.2019 r. 19.11.2019 r.  23.12.2019 r. / 7.729,45 zł. 02.01.2020 r. 
83  Kondratowicza 31 315/2019 30.10.2019 r. 19.11.2019 r.  23.12.2019 r. / 6.270,70 zł. 02.01.2020 r. 
84  Toruńska 60 340/2019 30.10.2019 r. 19.11.2019 r. 17.12.2019 r. / 10.032,46 zł.  02.01.2020 r.
85  Toruńska 74 200/2019 04.11.2019 r. 19.11.2019 r. 17.12.2019 r. / 962,01 zł.  02.01.2020 r.
86  Toruńska 56 279/2019 04.11.2019 r. 19.11.2019 r. 17.12.2019 r. / 9.172,61 zł.  02.01.2020 r.
87  Toruńska 58 280/2019 04.11.2019 r. 19.11.2019 r. 17.12.2019 r. / 9.155,16 zł. 02.01.2020 r. 
88  Toruńska 54 339/2019 04.11.2019 r. 19.11.2019 r. 17.12.2019 r. / 7.582,11 zł.  02.01.2020 r.
89  Suwalska 9 362/2019 04.11.2019 r. 19.11.2019 r. 22.01.2020 r. / 1.114,98 zł. 23.01.2020 r.
90  Krasiczyńska 11 282/2019 06.11.2019 r. 03.12.2019 r. 30.12.2019 r. / 6.142,16 zł.  02.01.2020 r.
91  Rzepichy 4 141/2019 06.11.2019 r. 03.12.2019 r. 12.12.2019 r. / 7.532,17 zł. 19.12.2019 r.
92  Kowalskiego 5 198/2019 12.11.2019 r. 03.12.2019 r. 07.01.2020 r. / 11.720,40 zł.  14.01.2020 r.
93  Malborska 4 211/2019 06.11.2019 r. 03.12.2019 r. 12.12.2019 r. / 5.251,94 zł. 19.12.2019 r.
94  Łabiszyńska 17 325/2019 12.11.2019 r. 03.12.2019 r.  12.12.2019 r. / 1.031,36 zł. 19.12.2019 r.
95  Krasiczyńska 7 369/2019 08.11.2019 r. 03.12.2019 r.  30.12.2019 r. / 5.953,06 zł. 02.01.2020 r.
96  Krasiczyńska 9 370/2019 08.11.2019 r. 03.12.2019 r.  30.12.2019 r. / 5.065,28 zł. 02.01.2020 r.
97  Skrajna 4 401/2019 14.11.2019 r. 03.12.2019 r.  10.01.2020 r. / 1.729,23 zł. 14.01.2020 r.
98  Św.Hieronima 3 371/2019 19.11.2019 r. 03.12.2019 r. 12.12.2019 r. / 896,72 zł.  19.12.2019 r.
99  Wybrańska 10 372/2019 19.11.2019 r. 03.12.2019 r. 13.12.2019 r. / 958,44 zł. 19.12.2019 r.
100  Wybrańska 12 373/2019 19.11.2019 r. 06.12.2019 r.  13.12.2019 r. / 801,07 zł. 19.12.2019 r.
101  Kondratowicza 23A 145/2019 22.11.2019 r. 06.12.2019 r.  16.01.2020 r. / 5.992,34 zł. 20.01.2020 r.
102  Kondratowicza 17 146/2019 26.11.2019 r. 06.12.2019 r. 16.01.2020 r. / 5.589,36 zł.  20.01.2020 r.
103  Turmoncka 14 196/2019 22.11.2019 r. 06.12.2019 r.  23.12.2019 r. / 12.071,76 zł. 02.01.2020 r.
104  Kondratowicza 19 341/2019 26.11.2019 r. 06.12.2019 r.  16.01.2020 r. / 1.554,76 zł. 20.01.2020 r.
105  Kondratowicza 13 357/2019 25.11.2019 r. 06.12.2019 r.  08.01.2020 r. / 6.403,33 zł. 14.01.2020 r.
106  Turmoncka 15A, Turmoncka 17A 195/2019 22.11.2019 r. 06.12.2019 r. 23.12.2019 r. / 21.641,58 zł. 02.01.2020 r.
107  Suwalska 22 450/2019 26.11.2019 r. 06.12.2019 r. 10.01.2020 r. / 11.287,01 zł.  14.01.2020 r.
108  Bartnicza 4, 4a, 4b, 6 oraz
 Nadwiślańska 5a, 5b, 5, 7, 9, 11
 (odnośnie udziału związanego
 z lokalem garażowym G-1)
24/B4/G-1/2019 26.11.2019 r. 06.12.2019 r.  10.01.2020 r. / 8.110,99 zł 14.01.2020 r.
109  Bartnicza 4, 4a, 4b, 6 oraz
 Nadwiślańska 5a, 5b, 5, 7, 9, 11
 (odnośnie udziału związanego
 z lokalem garażowym G-2)
24/N5/G-2/2019 29.11.2019 r. 16.12.2019 r. 10.01.2020 r. / 3.380,68 zł. 14.01.2020 r.
110  Suwalska 36, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E
 (odnośnie udziału w gruncie zawiązanego
 z lokalem garażowym G-2
 budynku przy ul. Suwalskiej 36A)
 178/G-2/2019 02.12.2019 r. 20.12.2019 r.  10.01.2020 r. / 2.662,38 zł. 14.01.2020 r.
111            
112            
113            

==================================================================================================================================================

Regulacja praw do gruntów (grunty nieuregulowane)

Regulacja praw do gruntów (grunty nieuregulowane)
Regulacja praw do gruntów (grunty nieuregulowane)

Poniżej udostępniamy prezentację przygotowaną przez pracowników Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Dzielnicy Targówek,
dotyczącą trybu regulacji praw do gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.
Prezentacja przedstawiona była na spotkaniach informacyjnych przygotowanych przez Urząd Dzielnicy Targówek.

Prezentacja w formacie "pptx" MS PowerPoint znajduje się pod adresem:

http://urzad.targowek.waw.pl/page/index.php?str=42&id=5628

Prezentacja w formacie PDF ..... czytaj tutaj.

Zmiany w układzie komunikacyjnym w związku z budową II linii metra na Bródnie

ZTM
Zmiany w ukłądzie komunikacyjnym w związku z budową II linii metra na Bródnie

W czasie budowy stacji metra na Bródnie, zmiany czekają tamtejszą komunikację miejską. Zostaną one wprowadzone w nocy z 1 na 2 marca.
Budowa zaplanowanych stacji metra na wiele miesięcy zmieni codzienne trasy podróży z domu do pracy, szkoły, uczelni – autobusy nie będą jeździły ulicą L. Kondratowicza.
Na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy linii: 104, 112, 118, 120, 126, 145, 156, 169, 176, 204, 214, 227, 240, 256, 345, 409, 500, N02, N11 i N64.
Na głównych ulicach (Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego, Chodeckiej, Łojewskiej, Wyszogrodzkiej i Bartniczej) wyznaczone zostaną wydzielone pasy dla autobusów.
Dodatkowo, odcinki ulicy św. Wincentego między ulicą Niwa a Gilarską oraz ulicą L. Kondratowicza, a wjazdem na parking urzędu dzielnicy (tylko w kierunku ulicy Matki Teresy z Kalkuty) zostaną przeznaczone tylko dla ruchu pojazdów komunikacji miejskiej.

Mapka ze zmianami ..... więcej

Informacja o trasach ..... więcej

Dotyczy podwyżek opłat za władanie gruntami (grunty nieuregulowane)

Dotyczy podwyżek opłat za władanie gruntami (grunty nieuregulowane)
Dotyczy podwyżek opłat za władanie gruntami (grunty nieuregulowane)

W dniu 31.12.2018 r. do biura Zarządu Spółdzielni dostarczono z Urzędu Dzielnicy Targówek zawiadomienia o podwyżkach opłat za korzystanie z gruntów o nieuregulowanym statusie prawnym, podpisane przez Zarząd Dzielnicy Targówek. Na podstawie zawiadomień właściwe Administracje dokonały podwyżki opłat czynszowych od 2019 r. proporcjonalnie do powierzchni mieszkań.| Spółdzielnia wnosi w/w opłaty na podstawie Porozumienia 17.12.1993 r. zgodnie z którym odpłatność za korzystanie z gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe wynosi 1% aktualnej wartości gruntu, przy czym wysokość opłaty może ulec zmianie w związku z aktualizacją cen gruntów nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

W dniu 31.12.2018 r. Spółdzielnia złożyła w Dzielnicy Targówek protest przeciwko w/w podwyżkom opłat. W sprawie nadmiernych podwyżek wystąpiliśmy również do Prezydenta m.st. Warszawy, pismem z 11.01.2019 r.

Obecnie trwają negocjacje pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową "Bródno" a Dzielnicą Targówek dotyczące zmiany Porozumienia z 1993 r., na podstawie którego Urząd Dzielnicy Targówek dokonuje podwyżek.

W przypadku pozytywnego zakończenia rozmów, właściwe Administracje odpowiednio skorygują naliczenia opłat, o czym będziecie Państwo poinformowani pisemnie.

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT AKTUALNYCH OPŁAT UDZIELAJĄ ADMINISTRACJE OSIEDLI I TAM PROSIMY KIEROWAĆ EWENTUALNE PYTANIA.

Informacja Zarządu SM „Bródno” w sprawie wyborów do Rad Osiedli

Informacja Zarządu SM „Bródno” w sprawie wyborów do Rad Osiedli
Informacja Zarządu SM „Bródno” w sprawie wyborów do Rad Osiedli

Informacja Zarządu SM „Bródno” w sprawie wyborów do Rad Osiedli na kadencję 2018 – 2022
w związku zarejestrowaniem zmian statutu Spółdzielni


W związku z rejestracją zmian statutu Spółdzielni uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniach 4, 5, 6, 7.06.2018 r., w którym istotną zmianą jest wydłużenie kadencji Rad Osiedli o 1 rok, Zarząd Spółdzielni informuje, że Zebrania Kolonii rozpoczęte w dniu 26.11.2018 r. z mocy prawa musiały być przerwane, a wybory do Rad Osiedli dokonane na tych Zebraniach są z mocy prawa nieważne.
Sytuacja ta powstała na skutek wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu w trakcie odbywania Zebrań.
Zebrania Kolonii zostały zwołane, gdy obowiązywał jeszcze statut ze zmianami z 2015 r., a sąd wydał postanowienie o wpisaniu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.11.2018 r. i z tą datą obowiązują przepisy znowelizowanego statutu.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BRÓDNO" W SPRAWIE WYBORÓW DO RAD OSIEDLI

  STANOWISKO RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BRÓDNO" W SPRAWIE WYBORÓW DO RAD OSIEDLI
Stanowisko Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno"

Stanowisko Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" w sprawie wyborów do Rad Osiedli na kadencję 2018 - 2022 w związku z zarejestrowaniem zmian statutu Spółdzielni.
Po rozpatrzeniu sprawy wyborów do Rad Osiedli na kadencję 2018 - 2022 zwołanych przez Zarząd Spółdzielni w terminie 26.11.2018 r. - 06.12.2018 r. Rada Nadzorcza ustaliła, co następuje:
czytaj więcej .....

Zawiadomienie  -  Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" w sprawie wyborów do Rad Osiedli
Zawiadomienie - Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno"
Zawiadomienie - Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" - w sprawie wyborów do Rad Osiedli

zawiadomienie ro

Zawiadomienie o zmianie opłaty rocznej za korzystanie z gruntów

Zawiadomienie o zmianie opłaty rocznej za korzystanie z gruntów
Zawiadomienia o zmianie opłaty rocznej za korzystanie z gruntów

Zawiadomienia o zmianie opłaty rocznej od 01.01.2018 r.
za korzystanie z gruntów pozostających we władaniu SM "Bródno",
które Spółdzielnia otrzymała w 2017 r.

zawiadomienie o zmianie opłaty rocznej za korzystanie z gruntu - Osiedla "Toruńska" - czytaj tu .....
zawiadomienie o zmianie opłaty rocznej za korzystanie z gruntu - Osiedla "Podgrodzie" - czytaj tu .....

Informacja Zarządu w sprawie gruntów
Informacja
Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" w sprawie gruntów

logo do artykulow net

Informacja Zarządu w sprawie gruntów

 

 

 

W związku z opublikowanym w gazecie „Mieszkaniec Targówka” str. 4-5 z Numer 25 03/04 2018 r. tendencyjnym i błędnym merytorycznie artykułem p.t. „Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, który to artykuł mógł wywoład zaniepokojenie wśród mieszkaoców SM „Bródno”, Zarząd Spółdzielni uspakaja wszystkich Zainteresowanych, że Spółdzielnia posiada osobowośd prawą, jest podmiotem prawa, legalnym oraz istniejącym.

czytaj więcej .....

Ekspektatywa własnościowego prawa do lokalu a nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Gazeta Nasze Bródno
Dotyczy artykułu w Gazecie Prawnej

W związku z artykułem pt."Błąd w ustawie może pozbawić dachu nad głową" w Gazecie Prawnej z dnia 20.03.2018 r.
Zarząd przedstawia opinię prawną Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów "Prokurent" w tej sprawie.

czytaj więcej .....

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie działalności oświatowo – kulturalnej i społecznej prowadzonej przez SM„Bródno”.
Wyjaśnienie zarządu
Wyjaśnienie Zarządu SM

czytaj więcej .....

loading...

brodno centrum

Komunikat RN i Zarządu SM.

pog techn

Pogotowie Techniczne

Dokumenty na www

E-BOK
KOMUNIKATY, INFORMACJE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BRÓDNO"

INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "BRÓDNO" W SPRAWIE PETYCJI DO KANCELARII SEJMU

W ostatnich dniach na terenie Bródna kolportowane są druki dotyczące ogólnie mówiąc regulacji gruntów.
Do wypełnienia druku zwanego "Petycją" (Załącznik nr1) zachęcał Burmistrz Dzielnicy Targówek na spotkaniu z mieszkańcami. Jest on adresowany do Kancelarii Sejmu i dotyczy regulacji na rzecz spółdzielni mieszkaniowych praw do gruntów, na których stoją budynki tychże spółdzielni.....
czytaj więcej .....


Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje, że w dniu 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadza ona m.in. nowe rozwiązania zmieniające w radykalny sposób zasady funkcjonowania spółdzielni w zakresie ewidencji oraz rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego. czytaj więcej .....

Dyżury Pogotowia Technicznego

HARMONOGRAM DYŻURÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO W OKRESIE
od 14.12.2019 r. do 14.03.2020 r. w godz. 8:00 - 16:00 (sobota)


czytaj więcej .....

oraz
Spis telefonów alarmowych instytucji i służb miejskich

Dostęp do dokumentów

- zamieszczanych na stronie internetowej
czytaj więcej .....

- zasady wydawania kopii dokumentów
czytaj więcej .....

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno" w Warszawie uprzejmie informuje, że udostępniliśmy system informatyczny umożliwiający uzyskanie informacji o indywidualnym stanie konta z tytułu opłat za używanie lokalu.

W celu uzyskania dostępu do serwisu tj. loginu i hasła prosimy o zgłaszanie się właścicieli i głównych najemców lokali spółdzielczo-lokatorskich z dokumentem stwierdzającym tożsamość do Administracji Osiedli właściwych dla danych lokali.

 

 Logowanie do systemu E-BOK  

 * Osiedle "Kondratowicza" ul. Chodecka 13, 03-350 Warszawa - kliknij tutaj  
 * Osiedle "Podgrodzie" ul. Rzepichy 1, 03-246 Warszawa - kliknij tutaj  
 * Osiedle "Toruńska" ul. Wybrańska 29, 03-206 Warszawa - kliknij tutaj  
 * Osiedle "Wysockiego" ul. Rembielińska 9, 03-343 Warszawa - kliknij tutaj 

loading...

paragraf

  Poszukujemy pracownika
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" z siedzibą
w Warszawie (03-214), ul. Krasnobrodzka 11

ogłasza konkurs na członka Zarządu Prezesa Zarządu SM "Bródno".

Zobacz więcej ....
1. Ogłoszenie o pracę .....
2. Regulamin konkursu .....
3. Klauzula informacyjna .....


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno" poszukuje kandydata na stanowisko
Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowych w biurze Zarządu Spółdzielni.

Zobacz więcej .....
1. Ogłoszenie o pracę .....
2. Klauzula informacyjna .....


Spółdzielnia Mieszkaniowa ”BRÓDNO” Administracja Osiedla „Wysockiego” w Warszawie zatrudni

ROBOTNIKA TERENOWEGO

czytaj więcej .....


Spółdzielnia Mieszkaniowa ”BRÓDNO” Administracja Osiedla „Wysockiego” w Warszawie zatrudni
KIEROWNIKA SPÓŁDZIECZEGO DOMU KULTURY „JOWISZ”

czytaj więcej .....


paragraf

  Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
ZMIANA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" informuje, że zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, Członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 09.09.2017 r. nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w spółdzielni.

paragraf

  Przekształcenie prawa do gruntu z bonifikatą.
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA DO GRUNTU Z BONIFIKATĄ. WYJAŚNIENIE ZARZĄDU.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA DO GRUNTU Z BONIFIKATĄ. WYJAŚNIENIE ZARZĄDU.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje, że w dniu 08 czerwca 2017 roku Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę nr L/1217/2017 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

Wyjaśnienie Zarządu ..... czytaj więcej .....
Wniosek ..... do pobrania .....

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spotkanie ze SM 10 stycznia 2018 r.) - czytaj więcej .....

cieplo grzejnik

  OCHRONA DANYCH WRAŻLIWYCH. WYJAŚNIENIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI.
Ochrona danych osobowych. Wyjaśnienie Zarządu Spółdzielni.

Szanowni Państwo.

W związku z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” przesłała do użytkowników lokali mieszkalnych formularz „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym danych wrażliwych” z prośbą o jego wypełnienie i zwrot
     Odpowiadając na pytania dotyczące formularza Spółdzielnia informuje, że zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych określenie „przetwarzanie danych osobowych” oznacza wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych.

Czytaj więcej .....

cieplo grzejnik

  Realizacja programu zamierzeń modernizacyjnych w celu zmniejszenia kosztów ciepła
REALIZACJA PROGRAMU ZAMIERZEŃ MODERNIZACYJNYCH W CELU ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW CIEPŁA

Realizacja programu zamierzeń modernizacyjnych w celu zmniejszenia kosztów ciepła zużywanego do ogrzewania lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w latach 1997 – 2016.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” w Warszawie zajmuje teren o powierzchni blisko 140 hektarów w dzielnicy Warszawa Targówek i zarządza 206 budynkami mieszkalnymi. Ponad 85 % wszystkich budynków mieszkalnych spółdzielni zbudowanych zostało w okresie od końca lat sześćdziesiątych do początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Zastosowana w tym okresie konstrukcja budowlana budynków mieszkalnych zwana technologią wielkoblokową charakteryzowała się olbrzymią, niekontrolowaną utratą energii cieplnej poprzez zewnętrzne przegrody.

Czytaj więcej .....