HARMONOGRAM DYŻURÓW POGOTOWIA TECHNICZNEGO W OKRESIE
od 21.01.2017 r. r. do 18.03.2016 r.
w godz. 8:00 - 16:00 (sobota)

 
DATA

Adm.Osiedla
"Wysockiego"

Adm.Osiedla
"Toruńska"
Adm.Osiedla
"Podgrodzie"
Adm.Osiedla
"Kondratowicza"
  22 241-83-25 22 811-16-17 22 510-68-24 lub 28 22 519-49-12
21.01.2017 r.  DYŻUR      
28.01.2017 r.    DYŻUR    
04.02.2017 r.     DYŻUR   
11.02.2017 r.       DYŻUR 
18.02.2017 r.  DYŻUR      
25.02.2017 r.   DYŻUR     
04.03.2017 r.     DYŻUR   
11.03.2017 r.        DYŻUR 
18.03.2017 r.  DYŻUR       
         
         
         
         
         

Spis telefonów alarmowych instytucji i służb miejskich

lp Nazwa instytucji Telefony
1 Pogotowie MPWIK

 994

 22 445-50-00

2 SANIS (po godzinach urzędowania poszczególnych Administracji)  726-985-374
 790-811-073
3 Awarie ZEC obwód EWK II  22 811-09-29 - piątek w godz. 7:15-15:00
 22 658-56-09 pon.-piatek w godz. 7:15-15:00
4 Awarie ZEC obwód EWK III  22 811-36-87 pon.-piątek w godz. 7:15-15:00
 22 658-56-09 pon.-piątek w godz. 7:15-15:00
5

Pogotowie dźwigowe Osiedle:
"Wysockiego","Toruńska",
"Kondratowicza",Podgrodzie"

 604-404-404
6  Pogotowie elektroenergetyczne  22 821-53-11
7  Pogotowie elektryczne Osiedle:
"Kondratowicza", "Wysockiego"
 607-596-979
8  Pogotowie elektryczne Osiedle:
"Toruńska", "Podgrodzie"
 604-404-404
9  Pogotowie gazowe  992
10  Centrum Zarządzania Kryzysowego  19 656
 22 443-01-12
 19 115
11  Straż Miejska Dzielnicy Targówek  986
 22 741-27-72
 22 741-15-15
12  Zarząd Oczyszczania Miasta  22 629-84-23
 22 277-04-40